Cichobórz rzepak wrzesień 2022

Cichobórz – pierwsze zabiegi na rzepak

Przed siewem rzepaku

Przedplonem plantacji rzepaku była pszenica ozima. Przedsiewnie zastosowano nawóz – MacroSpeed Optima 17-32 – 200 kg/ha i Korn-kali 200 kg/ha Uprawa tradycyjna orkowa. 


Siew rzepaku

Siew rzepaku nastąpił 30.08.2022. Zostały zasiane nasze czołowe odmiany rzepaku: Ragnar, LG Arnold,InVigor Dazzler i nowość – odmiana Zeus.
Odmiana
MTN
Siła kiełkowania
Wysiew
Obsada
Ragnar
6,01
97
2,79 kg/ha
45
LG Arnold
7,4
93
3,52 kg/ha
45
InVigor Dazzler
3,94
90
2,53 kg/ha
45
Zeus
4,29
93
3,28 kg/ha
45

14.09.2022
Zabieg Mikrobiologiczny

Po wschodach rzepaku w fazie BBCH 11-12 został wykonany zabieg preparatem mikrobiologicznym Novobakt R w celu ograniczenia występowania śmietki kapuścianej i lepszego rozwoju systemu korzeniowego. Preparat został zastosowany solo w sprzyjających warunkach, tzn. bezpośrednio przed opadami deszczu. Po wykonaniu zabiegu odnotowane zostały opady deszczu w granicach 20 mm.

Lustrujemy rzepak w RSP Cichobórz

Galeria

22.09.2022
Pierwsza lustracja rzepaku w Cichoborzu 

Podczas pierwszej lustracji została przeliczona obsada roślin po wschodach. Trzeba mieć na uwadze, że opóźniony termin siewu spowodowany był intensywnymi opadami deszczu i brakiem możliwości zasiania rzepaku w odpowiednio przygotowaną glebę. 

Zastosowanie preparatu Novobakt R wpłynęło na lepszy rozwój systemu korzeniowego, a także ograniczyło występowanie śmietki kapuścianej na korzeniach. 

Podczas lustracji został zalecony zabieg fungicydowy o działaniu regulacyjnym ze względu na fazę, w której znajdował się rzepak – BBCH 13-14. W takiej fazie najlepiej wykonać zabieg fungicydowy o działaniu regulacyjnym preparatem Toprex w dawce 0,35 l/ha + Orius Extra 0,5 l/ha. Takie połączenie nie wpływa negatywnie na słabiej rozwinięte rośliny.

22.09.2022
Zabieg regulacyjno-fungicydowy + odżywki 

W fazie BBCH 13-14 został wykonany zabieg regulacyjno-fungicydowy preparatem Toprex 0,35 l/ha + Orius Extra w dawce 0,5 l/ha. Zabieg został wykonany w połączeniu z odżywkami Agravita Aktiv 48 0,5 kg/ha + Siarczan Magnezu 7 kg/ha + Agravita Bor 15 1,5 l/ha. 


30.09.2022
Zabieg herbicydowy

Wizjer 50 EC 1,5 l/ha + Karate Zeon 050 CS 0,15 l/ha.