Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

SERWISÓW INTERNETOWYCH AMPOL-MEROL SP. Z O.O.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych osób korzystających z serwisów (dalej
Użytkownicy) jest 
AMPOL-MEROL sp. z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie (87-200), ul. Mikołaja z Ryńska
28A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000071601, NIP 8781697424, (dalej AMPOL-MEROL), która od 25
maja 2018 r. dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Polityka Prywatności zawiera informacje na temat przetwarzania danych osobowych
w związku z korzystaniem z serwisów internetowych utrzymywanych przez AMPOL-
MEROL Sp. z o.o. lub usług dostępnych za pośrednictwem tych serwisów, w
szczególności usług podmiotów z Grupy AMPOL-MEROL.
II. SERWISY
Polityka prywatności dotyczy następujących stron internetowych AMPOL-MEROL:
www.ampol-merol.pl, www.naszenasiona.pl, www.darvitmax.pl, www.vip.ampol-
merol.pl, www.demo-farma.pl (dalej Serwisy), prowadzonych przez AMPOL-MEROL,
na których została umieszczona.
III. INFORMACJE OGÓLNE
1. W naszych Serwisach używamy technologii takich jak pliki cookie do zbierania
i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam
oraz analizowania ruchu na stronach. Dostęp do informacji o korzystaniu
przez Użytkowników z naszych Serwisów mają także podmioty z Grupy
AMPOL-MEROL oraz nasi Zaufani Partnerzy, którzy również wykorzystują
technologie takie jak pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych
osobowych w celu personalizowania treści i reklam, oraz analizowania ruchu
na naszych stronach i w Internecie. Zaufani Partnerzy to podmioty z którymi
współpracujemy przede wszystkim w zakresie marketingowym. Administrator
zapewnia, że będzie dokładać szczególnej staranności, aby zagwarantować
należytą ochronę wszystkim przekazanym informacjom osobistym, tak aby
uczynić korzystanie z Serwisów jak najbezpieczniejszym dla Użytkowników.
2. Wyraź zgodę na przechowywanie, w Twoim urządzeniu plików cookies, jak też
na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowania, Twoich
danych osobowych, pozostawianych w ramach korzystania oferowanych
przez nas i naszych zaufanych partnerów usług. Wyraź zgodę na
przetwarzanie danych w ramach korzystania z oferowanych przez nas i
naszych zaufanych partnerów usług. Dzięki temu będziemy trafiać jeszcze

lepiej w Twoje preferencje poprzez nasze treści i reklamy. Pamiętaj, że
wyrażenie zgody jest dobrowolne.
3. Nie zapominaj, że w każdym przypadku przetwarzanie Twoich danych musi
być oparte na podstawie prawnej na bazie obowiązujących przepisów. Jedną
z nich może być konieczność przetwarzania danych do wykonania lub
zawarcia umowy, której jesteś stroną. Taką umowę może stanowić regulamin
jednego z naszych Serwisów, który odwiedzasz. W przypadku marketingu, w
tym profilowania podstawą prawną jest Twoja dobrowolna zgoda. W
przypadku pozostałych celów, takich jak analityka ruchu lub zapobieganie
nadużyciom, podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora
danych.
4. Administrator zwraca uwagę Użytkownikom zarejestrowanym, że są oni
samodzielnie odpowiedzialni za utrzymywanie w tajemnicy przekazanych im
parametrów dających dostęp do osobistych części Serwisów, w szczególności
odpowiednich haseł, a jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych
osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ich wyłączne
ryzyko i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób
niepożądany przez Użytkownika.
5. W przypadku korzystania za pośrednictwem Serwisów z informacji
udostępnianych przez inne podmioty, podawanie swoich danych osobowych
odbywa się na ryzyko Użytkownika. Do takich sytuacji nie ma bowiem
zastosowania niniejsza Polityka Prywatności, a Użytkownicy proszeni są
wówczas o zapoznanie się polityką prywatności danego podmiotu.
6. AMPOL-MEROL daje swoim Użytkownikom możliwość wyboru, czy i w jakim
zakresie chcą korzystać z usług i udostępniać o sobie informacje. Większość
naszych Serwisów jest dostępna bez konieczności podawania informacji o
sobie, jedynie niektóre usługi wymagają zapisania się. Zarejestrowanie się do
Serwisu jest dobrowolną decyzją Użytkownika i może on w każdej chwili
zrezygnować i usunąć swój profil w całości lub w części.
IV. KLAUZULE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISÓW
INTERNETOWYCH LUB USŁUG DOSTĘPNYCH ZA ICH POŚREDNICTWEM
Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych pogrupowano
odpowiednio do tego, z czego korzysta dany użytkownik serwisu internetowego lub
usług dostępnych za jego pośrednictwem, tak jak poniżej:
1. Odwiedzanie i przeglądanie serwisów internetowych.
2. Założenie i posiadanie konta w serwisach internetowych.
3. Rejestracja i uczestnictwo w wydarzeniach.
4. Newslettery.
5. Zgoda na przetwarzania danych w celach marketingowych lub publikację
wizerunku
6. Dane przetwarzane w związku rekrutacją.
7. Informacje o prawach przysługujących użytkownikowi.
1. DANE PRZETWARZANE W ZWIĄZKU Z ODWIEDZANIEM SERWISÓW
INTERNETOWYCH

1. Dane: adresy IP, pliki cookies i podobne dane o aktywności lub urządzeniach
użytkownika.
2. Administratorem danych jest AMPOL-MEROL sp. z o.o.  jako wydawca
serwisów internetowych oraz zarządca systemów informatycznych służących
do ich utrzymania i wspierania innych usług świadczonych przez podmioty z
Grupy AMPOL-MEROL lub Zaufanych Partnerów administratora. Dane
kontaktowe: ul. Mikołaja z Ryńska 28A, 87-200 Wąbrzeźno; rodo@ampol-
merol.pl
3. Dane przetwarzamy w celach:
1. umożliwienia wygodnego korzystania z serwisów,
2. administrowania serwisem i monitorowania nadużyć,
3. informowania o treściach i usługach podmiotów z Grupy AMPOL-
MEROL lub Zaufanych Partnerów administratora, których lista znajduje
się tutaj,
4. udostępniania przestrzeni reklamowej, prowadzenia marketingu,
dopasowania treści i reklam do zainteresowań użytkowników,
5. prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
6. obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.
4. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji ww. celów,
które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron
trzecich -art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
5. Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości,
zwiększaniu dostępności i liczby osób odwiedzających serwisy lub
korzystających z usług dostępnych za pośrednictwem serwisów, na
zwiększaniu atrakcyjności przestrzeni reklamowej zarówno dla
reklamodawców, jak i odbiorców reklam.
6. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie
podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne
do realizacji ww. celów np. podmiotom zapewniającym hosting, serwis IT lub
sprzedaż bądź wsparcie sprzedaży powierzchni reklamowej na naszych
serwisach.
7. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla
zrealizowania ww. celów (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych
oraz następujące po nim 6 miesięcy), nie dłużej niż do momentu sprzeciwu
wobec przetwarzania.
Informacje o prawach przysługujących Użytkownikowi – patrz tutaj - pkt. 7
2. DANE PRZETWARZANE W ZWIĄZKU Z ZAŁOŻENIEM I POSIADANIEM
KONTA
W SERWISACH INTERNETOWYCH
1. Dane: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy/instytucji/organizacji, telefon
stacjonarny, telefon komórkowy, miasto, kod pocztowy, województwo, ulica,
kraj, dane logowania (e-mail oraz hasło). W przypadku niektórych usług także
fotografia. Korzystanie z niektórych usług wymaga założenia konta, a w takim
przypadku może wiązać się z przetwarzaniem dodatkowych informacji nt.
posiadania gospodarstwa rolnego, struktury i wielkości produkcji w
gospodarstwie, prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku, gdy
dane usługi dostępne poprzez konto wymagają przetwarzania innych danych

niż dane przetwarzane w związku z samym posiadaniem konta jw.,
zastosowanie do takiego przetwarzania będą miały także informacje z
niniejszej Polityki Prywatności na temat przetwarzania w związku z daną
usługą.
2. Administratorami danych (Współadministratorami) są: AMPOL-MEROL sp. z
o.o.  jako wydawca serwisów internetowych oraz zarządca systemów
informatycznych służących do ich utrzymania
i wspierania innych usług świadczonych przez podmioty z Grupy AMPOL-
MEROL, organizator wydarzeń i dostawca innych usług dostępnych za
pośrednictwem tych serwisów. Wspólne dane kontaktowe administratorów: ul.
Mikołaja z Ryńska 28A, 87-200 Wąbrzeźno; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Dane przetwarzamy w celach:
1. umożliwienia wygodnego korzystania z serwisów oraz usług
dostępnych za ich pośrednictwem w szczególności z wykorzystaniem
jednolitej platformy internetowej (bez konieczności odrębnych danych
logowania/logowań, ponownego zapisu danych przy korzystaniu z
różnych usług),
2. weryfikacji tożsamości użytkownika na potrzeby monitorowania
nadużyć lub weryfikacji uprawnień do otrzymywania określonych treści
lub usług,
3. informowania o treściach i usługach podmiotów z Grupy AMPOL-
MEROL lub partnerów administratora, których lista znajduje się  tutaj,
4. prowadzenia marketingu, dopasowania treści i reklam do specjalności,
branż lub zainteresowań użytkowników,
5. prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
6. obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.
4. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji ww. celów,
które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron
trzecich -art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku niektórych usług, danych lub
rodzajów przetwarzania, użytkownik jest proszony odrębnie o potwierdzenie
wyrażenia zgody. W takich przypadkach podstawą przetwarzania danych jest
zgoda osoby, której dane dotyczą -art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
5. Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości,
zwiększaniu dostępności i liczby osób odwiedzających serwisy lub
korzystających z usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, w
tym nieodpłatnie, na zwiększaniu atrakcyjności przestrzeni reklamowej
zarówno dla reklamodawców, jak i odbiorców reklam, na zapewnieniu
użytkownikom jednolitej platformy internetowej z dostępem do wielu usług.
6. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie
podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne
do realizacji ww. celów np. podmiotom zapewniającym hosting, serwis IT lub
sprzedaż bądź wsparcie sprzedaży powierzchni reklamowej na naszych
serwisach.
7. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla
zrealizowania ww. celów (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych
oraz następujące po nim 6 miesięcy), nie dłużej niż do momentu sprzeciwu
wobec przetwarzania.
Informacje o prawach przysługujących Użytkownikowi – patrz tutaj - pkt. 7

3. DANE PRZETWARZANE W ZWIĄZKU Z REJESTRACJĄ LUB
UCZESTNICTWEM
W WYDARZENIACH
1. Dane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, adres
korespondencyjny, nazwa firmy/instytucji/stanowisko, kraj, kod pocztowy,
miasto, województwo, telefon stacjonarny, telefon komórkowy, dane
logowania (adres e-mail oraz hasło).
2. Administratorami danych (Współadministratorami) są: AMPOL-MEROL sp. z
o.o.  jako wydawca serwisów internetowych oraz zarządca systemów
informatycznych służących do ich utrzymania
i wspierania innych usług świadczonych przez podmioty Grupy AMPOL-
MEROL, organizator wydarzeń i dostawca innych usług dostępnych za
pośrednictwem tych serwisów. Wspólne dane kontaktowe administratorów: ul.
Mikołaja z Ryńska 28A, 87-200 Wąbrzeźno; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3. Dane przetwarzane będą w celach:
1. rejestracji na wydarzenie oraz założenia indywidualnego konta w
systemie rejestracyjnym, które będzie umożliwiać zmianę danych
uczestnika i dostęp do innych usług świadczonych przez podmioty
Grupy AMPOL-MEROL,
2. weryfikacji tożsamości podczas wejścia na teren obiektów, w których
odbywać się będzie wydarzenie, wydruk i wydanie odpowiedniego
identyfikatora,
3. dodatkowej weryfikacji tożsamości podczas wejścia na wydarzenia lub
do stref z ograniczonym dostępem,
4. pośredniczenia w rezerwacji miejsca noclegowego i jej rozliczeniu,
5. marketingu usług i komunikowania się przez podmioty Grupy AMPOL-
MEROL
z uczestnikiem, w formie korespondencji pisemnej, elektronicznej lub z
wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych (telefony, SMS-y),
6. udostępnienia danych organizatorom, partnerom i sponsorom
wydarzenia w celu umożliwienia im komunikowania się z uczestnikiem
lub marketingu ich usług – w formie korespondencji pisemnej,
elektronicznej lub z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych
(np. telefony, SMS-y); dane odbiorców danych jw. będą na bieżąco
publikowane i aktualizowane na odpowiednich stronach wydarzenia lub
w materiałach informacyjnych.
7. prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
8. obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.
4. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji ww. celów,
które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron
trzecich -art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz niezbędność do wykonania umowy lub
do podjęcia działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy (cel z lit.
c ppkt. iv. oraz ppkt. viii.) -art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
5. Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości,
zwiększaniu dostępności wydarzeń i liczby ich uczestników, dostarczeniu im
możliwości komunikowania się pomiędzy sobą, dostarczeniu sponsorom i
partnerom informacji o uczestnikach wydarzenia, w tym umożliwieniu
szerokiemu kręgowi osób nieodpłatnego uczestnictwa w wydarzeniu,
informacji o usługach innych podmiotów z Grupy AMPOL-MEROL lub

partnerów i sponsorów, zwiększaniu atrakcyjności przestrzeni reklamowej
zarówno dla reklamodawców, jak i odbiorców reklam.
6. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie
podmiotów do tego uprawnionych przez prawo, podmiotom z Grupy AMPOL-
MEROL lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np.
organizatorom, partnerom i sponsorom wydarzenia; listy takich odbiorców
danych będą na bieżąco publikowane i aktualizowane na odpowiednich
stronach wydarzenia lub w materiałach informacyjnych.
7. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla
zrealizowania ww. celów (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych
oraz następujące po nim 6 miesięcy), nie dłużej niż do momentu sprzeciwu
wobec przetwarzania.
Informacje o prawach przysługujących Użytkownikowi – patrz tutaj - pkt. 7
4. DANE PRZETWARZANE W ZWIĄZKU Z ZAMÓWIENIEM NEWSLETTERA
1. Dane: w związku z zamówieniem newslettera przetwarzany może być
wyłącznie adres email (jeśli użytkownik nie poda innych danych).
2. Administratorami danych (Współadministratorami) są: AMPOL-MEROL sp. z
o.o.  jako wydawca serwisów internetowych oraz zarządca systemów
informatycznych służących do ich utrzymania i wspierania innych usług
świadczonych przez podmioty z Grupy AMPOL-MEROL, organizator
wydarzeń i dostawca innych usług dostępnych za pośrednictwem tych
serwisów. Wspólne dane kontaktowe administratorów: ul. Mikołaja z Ryńska
28A, 87-200 Wąbrzeźno; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3. Dane przetwarzane będą w celach:
1. przesłania zamówionego newslettera; weryfikacji uprawnień do
otrzymywania określonych treści lub usług,
2. przekazywania innych informacji dotyczących branży rolnej,
3. marketingu towarów i usług oraz komunikowania się przez podmioty
Grupy AMPOL-MEROL z korzystającymi z newslettera,
4. dopasowania treści i reklam do zainteresowań użytkowników,
5. prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
6. obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.
4. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy lub
do podjęcia działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy (cel z lit.
c ppkt. i. oraz v.) -art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz niezbędność do realizacji ww.
celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub
stron trzecich -art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
5. Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości,
zwiększaniu dostępności
i atrakcyjności newsletterów i innych serwisów informacyjnych Grupy AMPOL-
MEROL, zwiększeniu ilości zamawianych newsletterów, zwiększaniu
atrakcyjności przestrzeni reklamowej zarówno dla reklamodawców, jak i
odbiorców reklam.
6. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie
podmiotów do tego uprawnionych przez prawo, podmiotom z Grupy AMPOL-
MEROL lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. podmiotom

zapewniającym hosting, serwis IT lub sprzedaż bądź wsparcie sprzedaży
powierzchni reklamowej na naszych serwisach.
7. Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla
zrealizowania ww. celów (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych
oraz następujące po nim 6 miesięcy), nie dłużej niż do momentu sprzeciwu
wobec przetwarzania.
Informacje o prawach przysługujących Użytkownikowi – patrz tutaj - pkt. 7
 DANE PRZETWARZANE W ZWIĄZKU Z UZYSKANIEM ZGODY NA
PRZETWARZANIA DANYCH W CELACH MARKETINGOWYCH LUB
PUBLIKACJĘ WIZERUNKU
W związku z wyrażoną przez Państwa zgodą na przetwarzanie danych do celów
marketingowych (promocja towarów i usług) lub publikacji wizerunku w tym celu,
informuję, że:
1. Dane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, adres
korespondencyjny, nazwa firmy/instytucji/stanowisko, kraj, kod pocztowy,
miasto, województwo, telefon stacjonarny, telefon komórkowy.
2. Administratorami danych (Współadministratorami) są: AMPOL-MEROL sp. z
o.o.  jako wydawca serwisów internetowych oraz zarządca systemów
informatycznych służących do ich utrzymania i wspierania innych usług
świadczonych przez podmioty Grupy AMPOL-MEROL, organizator wydarzeń i
dostawca innych usług dostępnych za pośrednictwem tych serwisów. Wspólne
dane kontaktowe administratorów:
ul. Mikołaja z Ryńska 28A, 87-200 Wąbrzeźno; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3. Dane przetwarzane będą w celach
1. w celu oferowania Państwu produktów i usług bezpośrednio (marketing
bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb, czyli
profilowania,
2. w celu oferowania Państwu bezpośrednio (marketing bezpośredni)
produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów),
np. w formie kuponów rabatowych, w tym dobierania ich pod kątem
Państwa potrzeb, czyli profilowania,

4. Podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda -art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Dane przetwarzane będą do czasu jej odwołania.
5. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie
podmiotów do tego uprawnionych przez prawo, lub kiedy będzie to niezbędne
do realizacji ww. celów np. podmiotom zapewniającym hosting, serwis IT lub
sprzedaż bądź wsparcie sprzedaży powierzchni reklamowej na naszych
serwisach.
Wyrażanie zgody jest dobrowolne.
Informacje o prawach przysługujących Użytkownikowi – patrz tutaj - pkt. 7
 DANE PRZETWARZANE W ZWIĄZKU REKRUTACJĄ – DLA OSÓB
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE.

W związku z przesłaną przez Państwa aplikacją dotyczącą chęci podjęcia
zatrudnienia informuję, że:
1. Dane: imię i nazwisko, imiona rodziców, adres e-mail, adres zamieszkania,
adres korespondencyjny, wykształcenie, przebieg dotychczasowego
zatrudnienia, telefon stacjonarny, telefon komórkowy. Administratorem danych
jest: AMPOL-MEROL sp. z o.o. Dane kontaktowe: ul. Mikołaja z Ryńska 28A,
87-200 Wąbrzeźno; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
2. Państwa dane będą przechowywane i przetwarzane przez AMPOL-MEROL
sp. z o.o. przez 2 lata od momentu wyrażenia zgody na ich przetwarzanie
lub aktualizacji danych osobowych albo do momentu odwołania przez
Państwa zgody.
1. Będą Państwo otrzymywać oferty pracy dostosowane do Państwa profilu
zawodowego na podstawie ręcznego i/lub zautomatyzowanego procesu
wyboru cech osób potencjalnie zainteresowanych daną ofertą pracy (tzw.
Profilowanie).
2. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa
zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub  Jest to konieczne do realizacji umowy,
ponieważ są Państwo jej stroną lub jest to niezbędne do podjęcia działań
przed zawarciem umowy na Państwa żądanie (tzn. chcą Państwo wziąć udział
w procesie rekrutacyjnym) - art. 221 Kodeksu Pracy i art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
3. Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie
podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne
do realizacji ww. celów podmiotom z Grupy AMPOL-MEROL realizującym
kompleksową obsługę kadrowo-płacową na podstawie umowy powierzenia.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak pracodawca ma prawo ich
żądania na podstawie art. 221 Kodeksu Pracy. W związku z tym ich nieprzekazanie
spowoduje niemożność prowadzenia postępowania rekrutacyjnego.  
Informacje o prawach przysługujących Użytkownikowi – patrz tutaj - pkt. 7
 INFORMACJE O PRAWACH PRZYSŁUGUJĄCYCH UŻYTKOWNIKOWI
W związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownikowi (osobie, której dane
dotyczą) przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo do ich sprostowania,
usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania.
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie Państwa zgody mają
Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie w dowolnym momencie (bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem).
Użytkownik ma prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych
osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania,
że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

W przypadku pytań lub uwag związanych z przetwarzaniem danych osobowych w
serwisach lub w związku z usługami dostępnymi za ich pośrednictwem można się
kontaktować z administratorami danych pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
V. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI
Niniejsza Polityka Prywatności może zostać zmieniona przez AMPOL-MEROL
poprzez opublikowanie nowej wersji w Serwisach. Niniejsza wersja Polityki
Prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.
VI. KONTAKT
Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Polityki Prywatności powinny być kierowane na
adres e-mail
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres: AMPOL-MEROL sp. z o.o., ul. Mikołaja
z Ryńska 28A 87-200 Wąbrzeźno, z dopiskiem „Polityka Prywatności”.