rzepak październik 2022

Dankowice - rzepak, przegląd wydarzeń

Przed siewem rzepaku

Przedplonem plantacji rzepaku była pszenica ozima. Na ściernisko zostało rozsypane wapno węglanowe Morawica 2,5 t/ha. Przedsiewnie zastosowano nawóz –  Korn-Kali® 250 kg/ha oraz Pulan® Macro – 150 kg/ha.


Siew rzepaku

Siew rzepaku nastąpił 26.08.2022. Zostały zasiane nasze czołowe odmiany rzepaku: Ragnar, LG Arnold, InVigor Dazzler i nowość – odmiana Zeus.
Odmiana
MTN
Siła kiełkowania
Wysiew
Obsada
Ragnar
6,01
97
2,79 kg/ha
45
LG Arnold
7,4
93
3,52 kg/ha
45
InVigor Dazzler
3,94
90
2,53 kg/ha
45
Zeus
4,29
93
3,28 kg/ha
45

13.09.2022

Zabieg herbicydowy – chwasty jednoliścienne 

Ze względu na duże występowanie chwastów jednoliściennych w szczególności samosiewów zbóż, które były przedplonem w siewce, został zastosowany zabieg graminicydem Agil-S® 100 EC w dawce 0,3 l/ha + Nexide® 0,08 l/ha ze względu na dużą presję ze strony pchełek rzepakowych. 


15.09.2022 Zabieg BIO 

Nvobakt R 250 g/ha – ze względu na duże nasilenie szkodnika jakim jest śmietka kapuściana, a także słabym rozwinięciem systemu korzeniowego został zastosowany preparat Novobakt R, który w bardzo dużym stopniu stymuluje rozwój systemu korzeniowego, a także regeneruje uszkodzenia po żerowaniu larwy śmietki kapuścianej. 


19.09.2022 Zabiegi herbicydowe – dwuliścienne 

Butisan Star® 416 SC 2,5 l/ha + Navigator™ 360 SL 0,2 l/ha 


06.10.2022

Zabieg herbicydowy – chwasty jednoliścienne 

Agil-S® 100 EC 0,6 l/ha + Cimex One 500 EC 0,05 l/ha


14.10.2022

Zabieg fungicydowo-regulacyjny 

Caryx® 240 SL 0,5 l/ha + Orius® Extra 250 EW  0,5 l/ha + Applico™ Plus 0,15 l/ha + Inazuma® 130 WG 0,25 l/ha + Agravita® Aktiv 48 0,5 kg/ha + Agravita® Bor 1 l/ha


25.02.2023 I dawka azotu N1

N1 = 90 kgN/ha nawozem Saletrosan® 30   


08.03.2023 II dawka azotu N2 

N2= 94kgN/ha nawozem Pulan® Macro + Mocznik 46 


15.03.2023 I lustracja plantacji 

Podczas pierwszej lustracji rzepaku na Demo Farmie w Dankowicach został określony stopień przezimowania. Biorąc pod uwagę aurę zimową, która trwała od grudnia 2022 do marca 2023, możemy mówić o przezimowaniu na poziomie 100%. Obsada roślin przed zimowym spoczynkiem i przed początkiem wegetacji 2023 jest taka sama. 


22.03.2023 Zabieg fungicydowo-regulacyjne BBCH 33 

Toprex® 375 SC 0,5 l/ha + Agravita® Bor 2 l/ha + Sekil® 20 SP 120 g/ha + Nexide® 60 CS 0,08 l/ha + Western™ 0,3 l/ha 


22.04.2023 Zabieg fungicydowy – początek kwitnienia BBCH 55/60 

Mondatak 450 EC 1l/ha + Mavric Vita 0,2 l/ha + Applico™ Plus 0,15 l/ha + Agravita® Aktiv 48 0,5 kg/ha + Agravita® Bor 1,5 l/ha 


12.05.2023 Zabieg fungicydowy – na opadanie płatka BBCH 65 

Treso 0,6 kg/ha + Inazuma® 130 WG 0,2 kg/ha