Brzozie Lubawskie rzepak październik

Nieżychowice – pierwsze zabiegi na rzepak

Przed siewem rzepaku

Przedplonem plantacji rzepaku była pszenica ozima. Przedsiewnie zastosowano nawóz – Polifoskę 6 – 150 kg/ha. Uprawa uproszczona Amazone Cenius na 25 cm. Przed uprawą zebrana słoma. 

 

Siew rzepaku
Siew rzepaku nastąpił 24.08.2022. Zostały zasiane nasze czołowe odmiany rzepaku: Ragnar, LG Arnold,InVigor Dazzler i nowość – odmiana Zeus.

Odmiana
MTN
Siła kiełkowania
Wysiew
Obsada
Ragnar
6,01
97
2,79 kg/ha
45
LG Arnold
7,4
93
3,52 kg/ha
45
InVigor Dazzler
3,94
90
2,53 kg/ha
45
Zeus
4,29
93
3,28 kg/ha
45

25.08.2022
Zabieg herbicydowy

Zabieg herbicydowy został wykonany praktycznie bezpośrednio po siewie preparatem Nero 424 EC 2,5 l/ha + RSM 32 80 l/ha.

Warunki niesprzyjające: sucho, brak opadów. 

 

29.08.2022 
Zabieg mikrobiologiczny 
Novobakt R 250 g/ha – preparat zastosowany solo ze względu na sprzyjające warunki pogodowe, tzn. opad deszczu przed wykonanym zabiegiem 8 mm następnie opad w dniu następnym ok. 10 mm. 


01.09.2022
Zabieg herbicydowy

Wizjer 50 EC 1,0 l/ha – zabieg przeciwko chwastom jednoliściennym, w tym samosiewom zbóż. 

 

15.09.2022
Zabieg herbicydowy – poprawkowy 

Wizjer 50 EC 1,0 l/ha – zabieg przeciwko chwastom jednoliściennym, w tym samosiewom zbóż. Ze względu na występowanie opadów i uprawę bezorkową konieczne było wykonanie zabiegu poprawkowego. 

 

17.09.2022
Zabieg fungicydowo-regulacyjny

W fazie BBCH 13-14, czyli w idealnym momencie, został wykonany zabieg fungicydowy o działaniu regulacyjnym preparatem Toprex 375 SC 0,3 l/ha + Micosar 60 SL 0,4 l/ha + Nexide 0,07 l/ha. 

 

24.09.2022 
Zabieg odżywczy 

Agravita Galaxy 2,5 l/ha + Agravita Bor 1,5 l/ha.

Lustrujemy rzepak w Nieżychowicach

Galeria

17.10.2022
Pierwsza lustracja rzepaku w Nieżychowicach 


17.10.20212odbyliśmy I lustrację plantacji. Rzepak znajdował się w fazie BBCH 18-19. W zależności od odmiany była to faza 8.-9. liścia. Odmiany Ragnar, LG Arnold i Zeus  charakteryzują się najlepszym i najszybszym wigorem wzrostu. Odmiana InVigor Dazzler ma nieco wolniejszy wigor. Jednak ilość liści oraz rozwinięcie rozety liściowej nie są znacząco różnicujące, co zostało przedstawione w tabeli 1.
Odmiana
Ilość liści
Wyniesienie stożka
Grubość szyjki korzeniowej
Długość korzenia
Ragnar
8
12 mm
18 mm
30 cm
LG Arnold
9
15 mm
19 mm
32 cm
InVigor Dazzler
8
10 mm
16 mm
32 cm
Zeus
9
13 mm
18 mm
30 cm

Podczas tej lustracji rzepaku mogliśmy ocenić rozwój rozet liściowych rzepaku, trafność wykonania zabiegu fungicydowego o działaniu regulacyjnym oraz skuteczność zabiegu herbicydowego. 

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat dużym problemem jest śmietka kapuściana. Szkodnik ten występuje w bardzo dużych ilościach, wyrządzając na przestrzeni ostatnich 2 lat wiele szkód. Wychodząc naprzeciw problemom, wprowadziliśmy produkt Novobact R, który w znaczący sposób ograniczył występowanie śmietki kapuścianej i dodatkowo wpłynął na biostymulację systemu korzeniowego. Doskonale widać to na przeprowadzonym doświadczeniu, gdzie na odmianie LG Arnold została wykonana ochrona konwencjonalna w porównaniu z zastosowaniem Novobaktu R.

Dodatkowo pojawiają się pojedyncze kolonie mszyc, szczególnie mszycy brzoskwiniowo-ziemniaczanej. Szkodniki te nie powodują dużych uszkodzeń. Są jednak wektorem bardzo groźnych chorób wirusowych, które uwidaczniają się podczas wiosennej wegetacji. Należy podkreślić, że odmiana LG Arnold, Ragnar, InVigor Dazzler i Zeus posiadają genetyczną odporność na TuYV (wirus żółtaczki rzepy).  

Na dzień 17.10.2022 nie zakładamy żadnych zabiegów herbicydowych, fungicydowych (bardzo dobra zdrowotność roślin), odżywczych (bardzo dobra kondycja roślin, brak widocznych niedoborów) i insektycydowych (w żółtym naczyniu brak szkodników). Na chwilę obecną można ocenić stan Demo Farmy jako bardzo dobry.