Nieżychowice rzepak październik

Nieżychowice - pierwsze zabiegi na rzepak

Przed siewem rzepaku

Przedplonem plantacji rzepaku była pszenica ozima – poprzednia Demo Farma. Przedsiewnie zastosowano nawóz – Polidap 18-46 – 100 kg/ha oraz MacroSpeed® Potas Plus 250 kg/ha. Uprawa bezorkowa. 


Siew rzepaku 28.08.2023

Siew rzepaku nastąpił 28.08.2023. Zostały zasiane nasze czołowe odmiany rzepaku: LG Arnold, InVigor Dazzler i Zeus F1.
Odmiana
MTN
Siła kiełkowania
Wysiew
Obsada
LG Arnold
7,4
93
3,12 kg/ha
40
InVigor Dazzler
3,94
90
1,75 kg/ha
40
Zeus F1
4,29
93
2,28 kg/ha
40

30.08.2023

Zabieg herbicydowy

Zabieg herbicydowy został wykonany bezpośrednio po siewie preparatem Nero 424 EC 2,6 l/ha + Inger 0,5 l/ha. Dodatkowo został zastosowany preparat mikrobiologiczny Novobakt R w dawce 250 g/ha.

Zabieg został wykonany bezpośrednio po deszczu 10 mm, czyli możemy mówić o idealnych warunkach wilgotnościowych, dzięki czemu substancje o działaniu odglebowym bardzo dobrze połączyły się z kompleksem glebowym, natomiast bakterie zawarte w Novobakcie R mogły swobodnie przemieścić się w strefę korzeniową. 


16.09.2023

Zabieg herbicydowy – chwasty jednoliścienne i samosiewy zbóż

Wizjer 50 EC 0,75  l/ha + Karate Zeon 050 CS 0,15 l/ha + Western 0,3 l/ha. 

Zabieg wykonany jeszcze w fazie siewki rzepaku, ze względu na silną presję samosiewu zbóż. Bez obaw możemy stosować preparat Wizjer 50 EC, ponieważ jest on bardzo delikatny dla rzepaku w początkowych fazach rozwojowych. 


23.09.2023

Zabieg herbicydowy – zwalczający chwasty dwuliścienne 

W fazie BBCH 13 został wykonany zabieg herbicydowy (poprawkowy). Poprawka jest związana z występowaniem w tym regionie uciążliwych chwastów, jakimi są mak polny i chaber bławatek. W celu wykonania tego zabiegu został zastosowany preparat Navigator 360 SL w dawce 0,2 l/ha. 


24.09.2023 

Zabieg fungicydowy o działaniu regulacyjnym 

W fazie BBCH 14 został wykonany zabieg regulacyjno-fungicydowy preparatem Toprex 375 SC w dawce 0,3 l/ha zabieg został wykonany w połączeniu z odżywkami Agravita® Galaxy 2,5 l/ha + Agravita® Siarczan Magnezu 7 kg/ha + Agravita® Bor 15 1,5 l/ha.

Zastosowanie fungicydu o działaniu regulacyjnym, Toprex 375 SC, zapewni nam bardzo dobry efekt regulacyjny oraz powstrzyma rozwój najgroźniejszych chorób w tym okresie, takich jak sucha zgnilizna kapustnych i czerń krzyżowych. Ponadto wspomniane środki zapewnią lepsze rozłożenie rozety liściowej. Faza BBCH 14 jest najlepszym i ostatecznym momentem na zastosowanie regulatora.

Pierwsza lustracja rzepaku w Nieżychowicach 08.11.2023

08.11.2023 odbyliśmy I lustrację plantacji. Rzepak znajdował się w fazie BBCH 18-19. W zależności od odmiany była to faza 8-10 liści. Podczas lustracji mogliśmy zaobserwować efekt fungicydowy i regulacyjny po zastosowaniu preparatu Toprex 375 SL. Widzimy pięknie zatrzymany stożek wzrostu na poziomie 1-1,5 cm, a także prawidłowo rozłożoną rozetę liściową. Odmiany LG Arnold i Zeus F1 charakteryzują się najlepszym i najszybszym wigorem wzrostu. Odmiana InVigor Dazzler ma nieco wolniejszy wigor, jednk ilość liści oraz rozwinięcie rozety liściowej nie są znacząco różnicujące, co zostało przedstawione w tabeli.
Odmiana
Ilość liści
Wyniesienie stożka
Grubość szyjki korzeniowej
Długość korzenia
LG Arnold
10
20 mm
22 mm
40 cm
InVigor Dazzler
8
15 mm
18 mm
38 cm
Zeus F1
10
18 mm
20 mm
36 cm

To co mogliśmy zaobserwować i obserwujemy na wielu plantacjach to bardzo mocne wyniesienie ogonków liściowych. Na tej plantacji widzimy również, że ogonki liściowe wyniesione są na ok. 50 cm ponad powierzchnię ziemi, co daje efekt wizualny złej regulacji. 


ABY ODPOWIEDNIO PRZEPROWADZIĆ I ZOBACZYĆ EFEKT REGULACYJNY I PRZYGOTOWANIE ROŚLINY DO ZIMY NIE ZWRACAJMY UWAGI NA OGONKI LIŚCIOWE I LIŚCIE KTÓRE SIĘGAJĄ NAWET 60 CM. W TYM CELU NALEŻY ROZCIĄĆ I SPRAWDZIĆ STOŻEK WZROSTU I JEGO WYNIESIE. TO JEST NAJWAŻNIEJSZA CZĘŚĆ RZEPAKU, A NIE LIŚCIE.


Podczas lustracji rzepaku na Demo Farmie w  Nieżychowicach mogliśmy ocenić rozwój rozet liściowych rzepaku, trafność wykonania zabiegu fungicydowego o działaniu regulacyjnym oraz skuteczność zabiegu herbicydowego. 

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat dużym problemem jest śmietka kapuściana. Szkodnik ten występuje w bardzo dużych ilościach, wyrządzając wiele szkód. Wychodząc naprzeciw problemom wprowadziliśmy produkt Novobakt R, który w znaczący sposób ogranicza występowanie śmietki kapuścianej i dodatkowo wpływa na biostymulację systemu korzeniowego, a także wspomaga zabliźnianie ran po uszkodzeniach, które zostały spowodowane przez larwy śmietki. Doskonale widać to na plantacji, gdzie został zastosowany preparat i kontrola (co zostało przedstawione na zdjęciach). 

Dodatkowo pojawiają się pojedyncze kolonie mszyc, szczególnie mszycy brzoskwiniowo-ziemniaczanej. Szkodniki te nie powodują dużych uszkodzeń, ale są wektorem bardzo groźnych chorób wirusowych, które uwidaczniają się podczas wiosennej wegetacji. Należy podkreślić, że odmiany LG Arnold, InVigor Dazzler i Zeus F1 posiadają genetyczną odporność na TuYV (wirus żółtaczki rzepy).

Galeria