Paprotnia rzepak październik

Paprotnia - pierwsze zabiegi na rzepak

Przed siewem rzepaku

Przedplonem plantacji rzepaku była pszenica ozima. Uprawa coraz częściej spotykana, czyli uprawa bezorkowa. Przedsiewnie została wysiana Polifoska 6 w dawce 170 kg/ha, a także ze względu na specyfikę produkcji gospodarstwa, obornik króliczy 15 t/ha. 


Siew rzepaku 21.08.2023

Siew rzepaku nastąpił 21.08.2023. Zostały zasiane nasze czołowe odmiany rzepaku:, LG Arnold, InVigor Dazzler i Zeus F1.
Odmiana
MTN
Siła kiełkowania
Wysiew
Obsada
LG Arnold
7,4
93
3,12 kg/ha
40
InVigor Dazzler
3,94
90
1,75 kg/ha
40
Zeus F1
4,29
93
2,28 kg/ha
40

22.08.2023

Zabieg herbicydowy

Zabieg herbicydowy został wykonany praktycznie bezpośrednio po siewie preparatem Impesco 416 SC 2,0 l/ha + Inger 0,5 l/ha + Synergia® Split 0,5 kg/ha. Takie połączenie było związane z bardzo dobrymi warunkami, które panowały, tzn. 25 mm deszczu przed siewem i 5 mm bezpośrednio po zasiewach. Impesco 416 SC to preparat, który w swoim składzie zawiera metazachlor i chinomerak. Dodatkowo do preparatu był dodany preparat mikrobiologiczny – Synergia® Split, który będzie wspomagał rozkład resztek pożniwnych i wykorzystywał dostępne ze słomy składniki pokarmowe. Ten produkt jest szczególnie polecany na plantacjach, gdzie uprawa jest bezorkowa i mamy do czynienia z bardzo dużą ilością słomy z przedplonu. 


25.08.2023

Zabieg mikrobiologiczny – Novobakt R 

Novobakt R w dawce 250 g/ha został zastosowany bezpośrednio po deszczu ok. 3 mm, następnie po zastosowaniu spadło kolejne 2 mm. Takie warunki były idealne do zastosowania właśnie preparatów biologicznych. Odpowiednia wilgotność gleby i opad pozwalający wypłukać bakterie do strefy korzeniowej, czyli miejsca gdzie bakterie mają stwarzać niekorzystne warunki dla żerowania larw śmietki kapuścianej. Dodatkowo preparat działa biostymulująco na rozwój i wzrost systemu korzeniowego a także powoduje zabliźnienie ran po uszkodzeniach śmietki kapuścianej.


05.09.2023 

Zabieg herbicydowy – zwalczanie chwastów jednoliściennych i samosiewów zbóż

W fazie BBCH 15 został wykonany pierwszy zabieg zwalczający chwasty jednoliścienne w tym samosiewy zbóż. Zabieg ten był konieczny do wykonania w początkowych fazach w dawkach dzielonych ze względu na bezorkowy system uprawy, jednak ze względu na przekropny i deszczowe dni nie było możliwości go wykonać. Aby zwalczyć w tak zaawansowanych fazach rozwojowych samosiewy należało zastosować pełną dawkę graminicydu z odpowiednim adiuwantem, który dodatkowo ogranicza nam występowanie szkodników poprzez swoje fizyczne działanie. Zastosowano Wizjer 50 EC w dawce 1,5 l/ha + Western 0,3 l/ha + pyretroid. 
14.09.2023 

Zabieg fungicydowy o działaniu regulacyjnym 

W fazie BBCH 17/18 został wykonany zabieg fungicydowy preparatem Orius Extra 250 EW w dawce 0,7 l/ha w połączeniu z bardzo dobrym regulatorem jakim jest preparat Caryx 240 SL w dawce 0,6 l/ha  zabieg został wykonany w połączeniu z odżywkami MicroSpeed® Smart 1 l/ha + Agravita® Siarczan Magnezu 7 kg/ha + Agravita® Bor 15 1,5 l/ha.

Zastosowanie fungicydu o działaniu regulacyjnym – Orius Extra 250 EW + Caryx 240 SL, zapewni nam bardzo dobry efekt regulacyjny oraz powstrzyma rozwój najgroźniejszych chorób w tym okresie, takich jak sucha zgnilizna kapustnych i czerń krzyżowych. Ponadto wspomniane środki zapewnią lepsze rozłożenie rozety liściowej. Faza BBCH 14 jest najlepszym i ostatecznym momentem na zastosowanie regulatora, jednak ze względu na panujące złe warunki w tym wypadku zabieg został zastosowany później w fazie BBCH 17/18. Z tego względu dodatkiem do regulacji był właśnie preparat Caryx 240 SL.

Pierwsza lustracja rzepaku w Paprotni 12.10.2023

26.09.2023 odbyliśmy I lustrację plantacji. Rzepak znajdował się w fazie BBCH 19-20. W zależności od odmiany była to faza 9-12 liści. Podczas lustracji mogliśmy zaobserwować efekt fungicydowy i regulacyjny po zastosowaniu preparatów. Widzimy przegapiony zabieg i zatrzymany stożek wzrostu na wyższym poziomie, aniżeli powinien być, czyli 2,5 do 3 cm, a także prawidłowo rozłożoną i rozwiniętą rozetę liściową. Odmiany LG Arnold i Zeus F1 charakteryzują się najlepszym i najszybszym wigorem wzrostu. Odmiana InVigor Dazzler ma nieco wolniejszy wigor. Jednak ilość liści oraz rozwinięcie rozety liściowej nie są znacząco różnicujące, co zostało przedstawione w tabeli.
Odmiana
Ilość liści
Wyniesienie stożka
Grubość szyjki korzeniowej
Długość korzenia
LG Arnold
12
28 mm
22 mm
35 cm
InVigor Dazzler
10
15 mm
20 mm
37 cm
Zeus F1
11
26 mm
21 mm
35 cm

Podczas lustracji rzepaku mogliśmy również obserwować i ocenić działanie herbicydów zarówno tych na chwasty dwuliścienne jak i jednoliścienne. Efekt działania kombinacji przedwschodowej o działaniu odglebowym, która została zastosowana w idealnych warunkach wilgotnościowych gleby.

Na sąsiednich plantacjach, które również wyrosły do fazy BBCH 18/19 czyli do fazy 8/9 liści już zaczynają pojawiać się przebarwienia, które świadczą o deficycie azotu i fosforu w kompleksie glebowym. Takie widoki będą coraz częstsze z powodu oszczędności i ograniczeń stosowania nawozów. Świetną alternatywą na te braki jest preparat mikrobiologiczny Novobakt AzoFosfo, który udostępnia do 50 kg/ha fosforu i wiąże 30 kg/ha azotu, dzięki czemu rzepak będzie wchodził w spoczynek zimowy nie wybujały, jednak odpowiednio odżywiony. 

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat dużym problemem jest śmietka kapuściana. Szkodnik ten występuje w bardzo dużych ilościach, wyrządzając wiele szkód. Wychodząc naprzeciw problemom, wprowadziliśmy produkt Novobakt R, który w znaczący sposób ogranicza występowanie śmietki kapuścianej i dodatkowo wpływa na biostymulację systemu korzeniowego, a także wspomaga zabliźnianie ran po uszkodzeniach, które zostały spowodowane przez larwy śmietki. Doskonale widać to na plantacji, gdzie został zastosowany preparat i kontrola (co zostało przedstawione na zdjęciach).

Galeria