rzepak październik 2022

Sokolniki - rzepak, przegląd wydarzeń

Przed siewem rzepaku

Przedplonem plantacji rzepaku była pszenica ozima. Na ściernisko zostało rozsypane wapno węglanowe Morawica 2,5 t/ha. Przedsiewnie zastosowano nawóz – Korn-Kali® 250 kg/ha oraz Pulan® Macro – 150 kg/ha.


Siew rzepaku

Siew rzepaku nastąpił 01.09.2022. Zostały zasiane nasze czołowe odmiany rzepaku: Ragnar, LG Arnold, InVigor Dazzler i nowość – odmiana Zeus.
Odmiana
MTN
Siła kiełkowania
Wysiew
Obsada
Ragnar
6,01
97
2,79 kg/ha
45
LG Arnold
7,4
93
3,52 kg/ha
45
InVigor Dazzler
3,94
90
2,53 kg/ha
45
Zeus
4,29
93
3,28 kg/ha
45

05.10.2022 Zabiegi herbicydowe – dwuliścienne 

Belkar™ 0,25 l/ha + Kliper™ 0,75 l/ha 


06.10.2022

Zabieg fungicydowo-regulacyjny 

Toprex® 375 SC  0,4 l/ha + Applico™ Plus 0,15 l/ha + Inazuma® 130 WG 0,25 l/ha 


16.10.2022

Zabieg herbicydowy – chwasty jednoliścienne 

Agil-S® 100 EC 0,6 l/ha + Cimex One 500 EC 0,05 l/ha


23.10.2023

Zabieg odżywczy 

Agravita® Complete 2 kg/ha + Agravita® Bor 2,0 l/ha + Agravita® Action 0,75 l/ha 


25.02.2023 

MacroSpeed® Green 150 kg/ha 


01.03.2023 I dawka azotu N1

N1 = 100 kgN/ha nawozem Saletrosan® 30   


08.03.2023 II dawka azotu N2 

N2 = 80 kgN/ha nawozem Pulan® Macro


15.03.2023 I lustracja plantacji 

Podczas pierwszej lustracji rzepaku na Demo Farmie w Sokolnikach został określony stopień przezimowania. Biorąc pod uwagę aurę zimową, która trwała od grudnia 2022 do marca 2023, możemy mówić o przezimowaniu na poziomie 100%. Obsada roślin przed zimowym spoczynkiem i przed początkiem wegetacji 2023 jest taka sama. 

12.04.2023 Zabieg fungicydowo-regulacyjne BBCH 33 

Toprex® 375 SC 0,35 l/ha + Agravita® Bor 2 l/ha + Agravita® Micro 2 l/ha + Sekil® 20 SP 120 g/ha + Nexide® 60 CS 0,08 l/ha + Western™ 0,3 l/ha 


21.04.2023 Zabieg odżywczy 

Agravita® Bor 2 l/ha + Agravita® Siarczan Magnezu 7 kg/ha 


28.04.2023

II lustracja plantacji 

Podczas drugiej lustracji obserwowaliśmy wczesność kwitnienia poszczególnych odmian. W pierwszej kolejności zaczął kwitnąć InVigor Dazzler, co wyróżnia tą odmianę na tle innych. Dodatkowo został zaplanowany zabieg fungicydowy na początek kwitnienia, aby odpowiednio zabezpieczyć roślinę przed jednostkami chorobowymi, takimi jak sucha zgnilizna kapustnych i bardzo groźna zgnilizna twardzikowa. 


01.05.2023 Zabieg fungicydowy – początek kwitnienia BBCH 55/60 

Dobromir® Top 250 EC 0,5 l/ha + Poleposition® 300 EC 0,4 l/ha + Mavrik® Vita 240 EW 0,2 l/ha + Applico™ Plus 0,15 l/ha 


23.05.2023 Zabieg fungicydowy – na opadanie płatka BBCH 65 

Treso® 0,5 kg/ha + Inazuma® 130 WG 0,2 kg/ha