Sokolniki rzepak wrzesień

Sokolniki - pierwsze zabiegi na rzepak

Przed siewem rzepaku

Przedplonem plantacji rzepaku była pszenica ozima. Uprawa tradycyjna orkowa. 


Siew rzepaku 04.09.2023

Siew rzepaku nastąpił 04.09.2023. Zostały zasiane nasze czołowe odmiany rzepaku: LG Arnold, InVigor Dazzler i Zeus F1. Możemy mówić o terminie opóźnionym dla tego regionu, jednak klient słusznie czekał na lepsze warunki wilgotnościowe gleby.
Odmiana
MTN
Siła kiełkowania
Wysiew
Obsada
LG Arnold
7,4
93
3,12 kg/ha
40
InVigor Dazzler
3,94
90
1,75 kg/ha
40
Zeus F1
4,29
93
2,28 kg/ha
40

14.09.2023

Zabieg mikrobiologiczny - Novobakt R 

Novobakt R w dawce 250 g/ha został zastosowany bezpośrednio po deszczu ok. 10 mm następnie po zastosowaniu spadło kolejne 7 mm. Takie warunki były idealne do zastosowania preparatów biologicznych, czyli odpowiednia wilgotność gleby i opad pozwalający wpłukać bakterie do strefy korzeniowej, czyli miejsca, gdzie bakterie mają stwarzać niekorzystne warunki dla żerowania larw śmietki kapuścianej. Dodatkowo preparat działa biostymulująco na rozwój i wzrost systemu korzeniowego, a także powoduje zabliźnienie ran po uszkodzeniach śmietki kapuścianej.

 

20.09.2023 

Zabieg herbicydowy - zwalczanie chwastów jednoliściennych i samosiewów zbóż

W fazie BBCH 13 został wykonany pierwszy zabieg zwalczający chwasty jednoliścienne w tym samosiewy zbóż. Zabieg ten nie był konieczny do wykonania w początkowych fazach w dawkach dzielonych ze względu na orkowy system uprawy. Zastosowaliśmy w tym celu Wizjer 50 EC w dawce 1,3 l/ha + Western 0,3 l/ha + Pyretroid.

Pierwsza lustracja rzepaku w Wymysłowicach 26.09.2023

26.09.2023 odbyliśmy I lustrację plantacji. Rzepak znajdował się w fazie BBCH 16-17. W zależności od odmiany była to faza 7-8 liści. Podczas lustracji mogliśmy zaobserwować efekt fungicydowy i regulacyjny po zastosowaniu preparatów. Widzimy pięknie zatrzymany stożek wzrostu na poziomie 1,5 do 2 cm, a także prawidłowo rozłożoną rozetę liściową. Odmiany LG Arnold i Zeus F1 charakteryzują się najlepszym i najszybszym wigorem wzrostu. Odmiana InVigor Dazzler ma nieco wolniejszy wigor. Jednak ilość liści oraz rozwinięcie rozety liściowej nie są znacząco różnicujące, co zostało przedstawione w tabeli.
Odmiana
Ilość liści
Wyniesienie stożka
Grubość szyjki korzeniowej
Długość korzenia
LG Arnold
8
21 mm
19 mm
32 cm
InVigor Dazzler
7
18 mm
16 mm
32 cm
Zeus F1
7
20 mm
18 mm
30 cm

Podczas lustracji rzepaku mogliśmy również obserwować i ocenić działanie herbicydów, zarówno tych na chwasty dwuliścienne, jak i jednoliścienne. Efekt działania kombinacji przedwschodowej o działaniu odglebowym i poprawki substancjami działającymi nalistnie przyniosły pożądany efekt - chwasty zostały zwalczone, rzepak zakrył ziemię i nie pozwoli wyjść już nowym chwastom. 

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat dużym problemem jest śmietka kapuściana. Szkodnik ten występuje w bardzo dużych ilościach, wyrządzając wiele szkód. Wychodząc naprzeciw problemom, wprowadziliśmy produkt Novobakt R, który w znaczący sposób ogranicza występowanie śmietki kapuścianej i dodatkowo wpływa na biostymulację systemu korzeniowego, a także wspomaga zabliźnianie ran po uszkodzeniach, które zostały spowodowane przez larwy śmietki. Doskonale widać to na plantacji, gdzie został zastosowany preparat i kontrola (co zostało przedstawione na zdjęciach).

Galeria