Tralewo rzepak październik

Tralewo - pierwsze zabiegi na rzepak

Przed siewem rzepaku

Przedplonem plantacji rzepaku była pszenica ozima – poprzednia Demo Farma. Przedsiewnie zastosowano nawóz – Polifoska 6 – 300 kg/ha. Uprawa bezorkowa. 


Siew rzepaku 22.08.2023

Siew rzepaku nastąpił 22.08.2023. Zostały zasiane nasze czołowe odmiany rzepaku: LG Arnold, InVigor Dazzler i Zeus F1.
Odmiana
MTN
Siła kiełkowania
Wysiew
Obsada
LG Arnold
7,4
93
3,18 kg/ha
40
DKC Exaura
5,94
90
2,64 kg/ha
40
Zeus F1
4,29
93
1,84 kg/ha
40
Odmiana testowa
5,20
91
2,29 kg/ha
40
Odmiana testowa
6,3
92
2,74 kg/ha
40

24.08.2023

Zabieg herbicydowy

Zabieg herbicydowy został wykonany praktycznie bezpośrednio po siewie preparatem Nero 424 EC 3,0 l/ha + Inger 0,5 l/ha + Comodo 480 EC 0,07 l/ha. 


05.09.2023 

Zabieg mikrobiologiczny 

Został zastosowany preparat mikrobiologiczny Novobakt R w dawce 250 g/ha.

Zabieg został wykonany bezpośrednio po deszczu 10 mm, czyli możemy mówić o idealnych warunkach wilgotnościowych, dzięki czemu substancje o działaniu odglebowym bardzo dobrze połączyły się z kompleksem glebowym, natomiast bakterie zawarte w Novobakcie R mogły swobodnie przemieścić się w strefę korzeniową. 

15.09.2023

Zabieg herbicydowy – chwasty jednoliścienne i samosiewy zbóż

Brixton 0,8 l/ha + Karate Zeon 050 CS 0,15 l/ha + Western 0,3 l/ha. 

Zabieg wykonany jeszcze w fazie siewki rzepaku, ze względu na silną presję samosiewu zbóż, a także występującego w tym regionie wyczyńca polnego.


21.09.2023 

Zabieg fungicydowy o działaniu regulacyjnym 

W fazie BBCH 14/15 został wykonany zabieg regulacyjno-fungicydowy preparatem Caryx 240 SL w dawce 0,6 l/ha w połączeniu z triazolem świetnie zwalczającym nam suchą zgnilizną kapustnych - metkonazol zawarty w preparacie Plexeo 60 EC w dawce 0,5 l/ha. Zabieg ten dodatkowo został wykonany w połączeniu z odżywkami Agravita® Galaxy 2,5 l/ha + Agravita® Siarczan Magnezu 7 kg/ha + Agravita® Bor 15 1,5 l/ha.

Zastosowanie dwóch fungicydów o działaniu regulacyjnym, Caryx 240 SL + Plexeo 60 EC, zapewni nam bardzo dobry efekt regulacyjny oraz powstrzyma rozwój najgroźniejszych chorób w tym okresie, takich jak sucha zgnilizna kapustnych i czerń krzyżowych. Ponadto wspomniane środki zapewnią lepsze rozłożenie rozety liściowej. Faza BBCH 14 jest najlepszym i ostatecznym momentem na zastosowanie regulatora.


10.10.2023 

Zabieg regulacyjny poprawkowy 

W fazie BBCH 17/19 ze względu na silnie galopującą do przodu, postępującą wegetację należało dodatkowo zahamować rzepak preparatem Caryx 240 SL w dawce 0,4 l/ha.

Pierwsza lustracja rzepaku w Tralewie 22.11.2023

08.11.2023 odbyliśmy I lustrację plantacji. Rzepak znajdował się w fazie BBCH 19. W zależności od odmiany była to faza 9-12 liści. Podczas lustracji mogliśmy zaobserwować efekt fungicydowy i regulacyjny po zastosowaniu preparatów. Widzimy pięknie zatrzymany stożek wzrostu na poziomie 1-1,5 cm, a także prawidłowo rozłożoną rozetę liściową. Odmiany LG Arnold i Zeus F1 charakteryzują się najlepszym i najszybszym wigorem wzrostu.
Odmiana
Ilość liści
Wyniesienie stożka
Grubość szyjki korzeniowej
Długość korzenia
LG Arnold
12
20 mm
22 mm
40 cm
DKC Exaura
8
15 mm
18 mm
38 cm
Zeus F1
12
18 mm
20 mm
36 cm
Odmiana testowa
10
21 mm
20 mm
37 cm
Odmiana testowa
9
19 mm
23 mm
38 cm

To co mogliśmy zaobserwować i obserwujemy na wielu plantacjach bardzo mocne wyniesienie ogonków liściowych. Na tej plantacji obserwujemy również, że ogonki liściowe wyniesione są na ok. 50 cm ponad powierzchnię ziemi. Co daje efekt wizualny złej regulacji. 


ABY ODPOWIEDNIO PRZEPROWADZIĆ I ZOBACZYĆ EFEKT REGULACYJNY I PRZYGOTOWANIE ROŚLINY DO ZIMY NIE ZWRACAJMY UWAGI NA OGONKI LIŚCIOWE I LIŚCIE KTÓRE SIĘGAJĄ NAWET 60 CM. W TYM CELU NALEŻY ROZCIĄĆ I SPRAWDZIĆ STOŻEK WZROSTU I JEGO WYNIESIE. TO JEST NAJWAŻNIEJSZA CZĘŚĆ RZEPAKU, A NIE LIŚCIE.


Podczas lustracji rzepaku na Demo Farmie w Tralewie mogliśmy ocenić rozwój rozet liściowych rzepaku, trafność wykonania zabiegu fungicydowego o działaniu regulacyjnym oraz skuteczność zabiegu herbicydowego. 

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat dużym problemem jest śmietka kapuściana. Szkodnik ten występuje w bardzo dużych ilościach, wyrządzając wiele szkód. Wychodząc naprzeciw problemom, wprowadziliśmy produkt Novobakt R, który w znaczący sposób ogranicza występowanie śmietki kapuścianej i dodatkowo wpływa na biostymulację systemu korzeniowego, a także wspomaga zabliźnianie ran po uszkodzeniach, które zostały spowodowane przez larwy śmietki. Doskonale widać to na plantacji, gdzie został zastosowany preparat i kontrola (co zostało przedstawione na zdjęciach). 

Dodatkowo pojawiają się pojedyncze kolonie mszyc, szczególnie mszycy brzoskwiniowo-ziemniaczanej. Szkodniki te nie powodują dużych uszkodzeń, ale są wektorem bardzo groźnych chorób wirusowych, które uwidaczniają się podczas wiosennej wegetacji. Należy podkreślić, że odmiany LG Arnold, Zeus F1 i odmiany testowe posiadają genetyczną odporność na TuYV (wirus żółtaczki rzepy).

Galeria