Wymysłowice rzepak październik 2022

Wymysłowice – pierwsze zabiegi na rzepak

Przed siewem rzepaku

Przedplonem plantacji rzepaku była pszenica ozima. Przedsiewnie zastosowano nawóz – Polifoskę 6 – 300 kg/ha. Uprawa tradycyjna orkowa. 


Siew rzepaku

Siew rzepaku nastąpił 17.08.2022. Zostały zasiane nasze czołowe odmiany rzepaku: LG Arnold,InVigor Dazzler i nowość – odmiana Zeus.
Odmiana
MTN
Siła kiełkowania
Wysiew
Obsada
LG Arnold
7,4
93
3,52 kg/ha
45
InVigor Dazzler
3,94
90
2,53 kg/ha
45
Zeus
4,29
93
3,28 kg/ha
45

17.08.2022
Zabieg herbicydowy

Zabieg herbicydowy został wykonany praktycznie bezpośrednio po siewie preparatem Comodo 480 EC 0,15 l/ha + Inger 0,5 l/ha. Dodatkowo został zastosowany preparat mikrobiologiczny Novobakt R w dawce 250 g/ha.


05.09.2022
Zabieg herbicydowy poprawkowy i zwalczający chwasty jednoliścienne 

Navigator 360 SL 0,2 l/ha + Agil-S 100 EC 0,7 l/ha + Nexide 60 CS 0,08 l/ha.


13.09.2022
Zabieg regulacyjno-fungicydowy + odżywki 

W fazie BBCH 13-14 został wykonany zabieg regulacyjno-fungicydowy preparatem Caryx 240 SL 0,5 l/ha + Tilmor 240 EC 0,5 l/ha. Zabieg został wykonany w połączeniu z odżywkami Agravita Aktiv 48 0,5 kg/ha + Siarczan Magnezu 7 kg/ha + Agravita Bor 15 1,8 l/ha + Agravita Fosforowa 1,5 l/ha + Agravia Mn 2 l/ha. 

Zastosowanie fungicydu o działaniu regulacyjnym zapewni nam bardzo dobry efekt regulacyjny oraz powstrzyma rozwój najgroźniejszych chorób w tym okresie, takich jak sucha zgnilizna kapustnych i czerń krzyżowych. Ponadto wspomniane środki zapewnią lepsze rozłożenie rozety liściowej. Faza BBCH 14 jest najlepszym momentem na zastosowanie regulatora.

Pierwsza lustracja rzepaku w Wymysłowicach

Galeria

19.10.2022 odbyliśmy I lustrację plantacji.
Rzepak znajdował się w fazie BBCH 18-19. W zależności od odmiany była to faza 8.-9. liścia. Odmiany
LG Arnold i Zeus charakteryzują się najlepszym i najszybszym wigorem wzrostu. Odmiana InVigor Dazzler ma nieco wolniejszy wigor. Jednak ilość liści oraz rozwinięcie rozety liściowej nie są znacząco różnicujące, co zostało przedstawione w tabeli 1.
Odmiana
Ilość liści
Wyniesienie stożka
Grubość szyjki korzeniowej
Długość korzenia
LG Arnold
9
15 mm
19 mm
32 cm
InVigor Dazzler
8
10 mm
16 mm
32 cm
Zeus
9
13 mm
18 mm
30 cm

Podczas lustracji rzepaku mogliśmy ocenić rozwój rozet liściowych rzepaku, trafność wykonania zabiegu fungicydowego o działaniu regulacyjnym oraz skuteczność zabiegu herbicydowego. 

Na przestrzeni ostatnich lat dużym problemem jest śmietka kapuściana. Szkodnik ten występuje w bardzo dużych ilościach, wyrządzając na przestrzeni ostatnich 2 lat wiele szkód. Wychodząc naprzeciw problemom, wprowadziliśmy produkt Novobact R, który w znaczący sposób ogranicza występowanie śmietki kapuścianej i dodatkowo wpływa na biostymulację systemu korzeniowego. Doskonale widać to na przeprowadzonym doświadczeniu, gdzie na odmianie LG Arnold została wykonana ochrona konwencjonalna w porównaniu z zastosowaniem Novobaktu R.

Dodatkowo pojawiają się pojedyncze kolonie mszyc, szczególnie mszycy brzoskwiniowo-ziemniaczanej. Szkodniki te nie powodują dużych uszkodzeń. Są jednak wektorem bardzo groźnych chorób wirusowych, które uwidaczniają się podczas wiosennej wegetacji. Należy podkreślić, że odmiana LG Arnold, InVigor Dazzler i Zeus posiadają genetyczną odporność na TuYV (wirus żółtaczki rzepy).  

Na dzień 26.10.2022 nie zakładamy żadnych zabiegów herbicydowych, fungicydowych (bardzo dobra zdrowotność roślin), odżywczych (bardzo dobra kondycja roślin, brak widocznych niedoborów) i insektycydowych (w żółtym naczyniu brak szkodników). Na chwilę obecną stan Demo Farmy można ocenić jako bardzo dobry.