Wymysłowice rzepak październik

Wymysłowice - pierwsze zabiegi na rzepak

Przed siewem rzepaku

Przedplonem plantacji rzepaku była pszenica ozima (nasza Demo Farma z roku ubiegłego). Uprawa tradycyjna orkowa. 

 

Siew rzepaku 19.08.2023
Siew rzepaku nastąpił 19.08.2023. Zostały zasiane nasze czołowe odmiany rzepaku:, LG Arnold, InVigor Dazzler i Zeus F1.

Odmiana
MTN
Siła kiełkowania
Wysiew
Obsada
LG Arnold
7,4
93
3,12 kg/ha
40
InVigor Dazzler
3,94
90
1,75 kg/ha
40
Zeus F1
4,29
93
2,28 kg/ha
40

20.08.2023

Zabieg herbicydowy

Zabieg herbicydowy został wykonany praktycznie bezpośrednio po siewie preparatem Comodo 480 EC w dawce 0,15 l/ha + Inger 0,5 l/ha.


21.08.2023 

Nawożenie pogłówne 

Niekonwencjonalnie w tym gospodarstwie od 15 lat nawożenie NPK jest wykonywane pogłównie po zasiewach. W tym wypadku użyto nawozu NPK 8-20-30 w dawce 300 kg/ha.


28.08.2023

Zabieg mikrobiologiczny - Novobakt R 

Novobakt R w dawce 250 g/ha został zastosowany bezpośrednio po deszczu ok. 7 mm następnie po zastosowaniu spadło kolejne 2 mm. Takie warunki były idealne do zastosowania preparatów biologicznych. Odpowiednia wilgotność gleby i opad pozwalający wpłukać bakterie do strefy korzeniowej, czyli miejsca gdzie bakterie mają stwarzać niekorzystne warunki dla żerowania larw śmietki kapuścianej. Dodatkowo preparat działa biostymulująco na rozwój i wzrost systemu korzeniowego, a także powoduje zabliźnienie ran po uszkodzeniach śmietki kapuścianej.

 

08.09.2023

Zabieg herbicydowy - zwalczający chwasty dwuliścienne 

W fazie BBCH 13 został wykonany zabieg herbicydowy (poprawkowy). Poprawka jest związana z występowaniem w tym regionie uciążliwych chwastów jakimi są mak polny i chaber bławatek. W celu wykonania tego zabiegu został zastosowany preparat Navigator 360 SL w dawce 0,2 l/ha. 


12.09.2023 

Zabieg herbicydowy - zwalczanie chwastów jednoliściennych i samosiewów zbóż

W fazie BBCH 13 został wykonany pierwszy zabieg zwalczający chwasty jednoliścienne w tym samosiewy zbóż. Zabieg ten nie był konieczny do wykonania w początkowych fazach w dawkach dzielonych ze względu na orkowy system uprawy. Zastosowaliśmy w tym celu Wizjer 50 EC w dawce 1,3 l/ha + Western 0,3 l/ha + Pyretroid. 


16.09.2023 

Zabieg fungicydowy o działaniu regulacyjnym 

W fazie BBCH 15/16 został wykonany zabieg fungicydowy preparatem Tilmor 240 EC w dawce 0,5 l/ha w połączeniu z bardzo dobrym regulatorem jakim jest preparat Caryx 240 SL w dawce 0,5 l/ha  zabieg został wykonany w połączeniu z odżywkami MicroSpeed® Smart 1 l/ha + Agravita® Siarczan Magnezu 7 kg/ha + Agravita® Bor 15 1,5 l/ha + Agravita® Mn 1,5 l/ha + Agravita® Mo w dawce 0,3 l/ha. 

Zastosowanie fungicydu o działaniu regulacyjnym, Tilmor 240 EC + Caryx 240 SL, zapewni nam bardzo dobry efekt regulacyjny oraz powstrzyma rozwój najgroźniejszych chorób w tym okresie, takich jak sucha zgnilizna kapustnych i czerń krzyżowych. Ponadto wspomniane środki zapewnią lepsze rozłożenie rozety liściowej. Faza BBCH 14 jest najlepszym i ostatecznym momentem na zastosowanie regulatora, jednak ze względu na panujące złe warunki, w tym wypadku zabieg został zastosowany później, w fazie BBCH 15/16. Z tego względu dodatkiem do regulacji był właśnie preparat Caryx 240 SL.


25.09.2023

Zabieg odżywczy 

Ostatnim zabiegiem wykonanym w tym okresie wegetacyjnym był zabieg odżywczy wspomagający rośliny przed zimowym spoczynkiem. Agravita® Bor 15 1,5 l/ja + Agravita® Mn 1,0 l/ha + Agravita® Mo 0,3 l/ha + Agravita® Galaxy 2,5 l/ha. 

Takie połączenie dostarczyło roślinie niezbędnych mikroskładników, takich jak bor, mangan, często pomijany, a bardzo istotny w przemianach azotu molibden, a także siarkę i potas z nawozu dolistnego Agravita® Galaxy. 

Pierwsza lustracja rzepaku w Wymysłowicach 26.09.2023

26.09.2023 odbyliśmy I lustrację plantacji. Rzepak znajdował się w fazie BBCH 16-17. W zależności od odmiany była to faza 7-8 liści. Podczas lustracji mogliśmy zaobserwować efekt fungicydowy i regulacyjny po zastosowaniu preparatów. Widzimy pięknie zatrzymany stożek wzrostu na poziomie 1,5 do 2 cm, a także prawidłowo rozłożoną rozetę liściową. Odmiany LG Arnold i Zeus F1 charakteryzują się najlepszym i najszybszym wigorem wzrostu. Odmiana InVigor Dazzler ma nieco wolniejszy wigor. Jednak ilość liści oraz rozwinięcie rozety liściowej nie są znacząco różnicujące, co zostało przedstawione w tabeli.
Odmiana
Ilość liści
Wyniesienie stożka
Grubość szyjki korzeniowej
Długość korzenia
LG Arnold
8
21 mm
19 mm
32 cm
InVigor Dazzler
7
18 mm
16 mm
32 cm
Zeus F1
7
20 mm
18 mm
30 cm

Podczas lustracji rzepaku mogliśmy również obserwować i ocenić działanie herbicydów, zarówno tych na chwasty dwuliścienne, jak i jednoliścienne. Efekt działania kombinacji przedwschodowej o działaniu odglebowym i poprawki substancjami działającymi nalistnie przyniosły pożądany efekt - chwasty zostały zwalczone, rzepak zakrył ziemię i nie pozwoli wyjść już nowym chwastom. 

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat dużym problemem jest śmietka kapuściana. Szkodnik ten występuje w bardzo dużych ilościach, wyrządzając wiele szkód. Wychodząc naprzeciw problemom, wprowadziliśmy produkt Novobakt R, który w znaczący sposób ogranicza występowanie śmietki kapuścianej i dodatkowo wpływa na biostymulację systemu korzeniowego, a także wspomaga zabliźnianie ran po uszkodzeniach, które zostały spowodowane przez larwy śmietki. Doskonale widać to na plantacji, gdzie został zastosowany preparat i kontrola (co zostało przedstawione na zdjęciach).

Galeria