Zieleniewo rzepak

Zieleniewo - pierwsze zabiegi na rzepak

Przed siewem rzepaku

Przedplonem plantacji rzepaku była pszenica ozima – poprzednia Demo Farma. Zastosowane zostało wapno magnezowe w ilości 2 t/ha 


Siew rzepaku 04.09.2023

Siew rzepaku nastąpił 04.09.2023. Zostały zasiane nasze czołowe odmiany rzepaku: LG Arnold, InVigor Dazzler i Zeus F1. Siew został wykonany metodą strip-till, dodatkowo w podsiewacz został zastosowany nawóz Polidap w dawce 110 kg/ha.
Odmiana
MTN
Siła kiełkowania
Wysiew
Obsada
LG Arnold
7,4
93
3,1 kg/ha
40
InVigor Dazzler
3,94
90
1,75 kg/ha
40
Zeus F1
4,29
93
1,88 kg/ha
40

22.09.2023 Zabieg herbicydowy – chwasty jednoliścienne i samosiewy zbóż

Wizjer 50 EC 0,75  l/ha + Karate Zeon 050 CS 0,15 l/ha + Western 0,3 l/ha. 

Zabieg wykonany jeszcze w fazie siewki rzepaku, ze względu na silną presję samosiewu zbóż. Bez obaw możemy stosować preparat Wizjer 50 EC, ponieważ jest on bardzo delikatny dla rzepaku w początkowych fazach rozwojowych. 


25.09.2023 Zabieg mikrobiologiczny 

Zabieg mikrobiologiczny został wykonany w celu stymulacji rozwoju systemu korzeniowego oraz ograniczenia występowania śmietki kapuścianej, a także aby poprawienia zabliźniania powstałych wcześniej ran. W tym celu zastosowany został preparat mikrobiologiczny Novobakt R w dawce 250 g/ha.

Zabieg został wykonany bezpośrednio po deszczu 10 mm, czyli możemy mówić o idealnych warunkach wilgotnościowych, dzięki czemu  bakterie zawarte w Novobakcie R mogły swobodnie przemieścić się w strefę korzeniową. 


03.10.2023 Zabieg fungicydowy o działaniu regulacyjnym 

W fazie BBCH 15/16 został wykonany zabieg regulacyjno-fungicydowy preparatem Toprex 375 SC w dawce 0,3 l/ha z dodatkiem preparatu Plexeo 60 EC w dawce 0,4 l/ha zabieg został wykonany w połączeniu z odżywkami Agravita® Galaxy 2,5 l/ha + Agravita® Siarczan Magnezu 7 kg/ha + Agravita® Bor 15 1,5 l/ha + MicroSpeed Smart 1,3 l/ha + Applico Plus 0,15 l/ha

Zastosowanie fungicydu o działaniu regulacyjnym, Toprex 375 SC, zapewni nam bardzo dobry efekt regulacyjny oraz powstrzyma rozwój najgroźniejszych chorób w tym okresie, takich jak sucha zgnilizna kapustnych i czerń krzyżowych. Ponadto wspomniane środki zapewnią lepsze rozłożenie rozety liściowej. Faza BBCH 14 jest najlepszym i ostatecznym momentem na zastosowanie regulatora.


05.10.2023 Zabieg herbicydowy – zwalczający chwasty dwuliścienne 

W fazie BBCH 14/15 (delikatnie spóźniony) został wykonany zabieg herbicydowy. Ze względu na delikatne opóźnienia związane z warunkami ogodowymi zastosowaliśmy preparat Impesco 416 SC w dawce 2l/ha + Navigator 360 SL w dawce 0,2 l/ha. Dodatkowo do tego zabiegu został dołożony preparat zwalczający nam chwasty jednoliścienne Wizjer 50 EC w dawce 1l/ha w celu zwalczenia ostatecznego chwastów jednoliściennych głównie samosiewów zbóż.