Brzozie Lubawskie 2022/2023

Brzozie Lubawskie zboże październik

Demo Farma Brzozie Lubawskie – I wiosenna lustracja zbóż

Podczas pierwszej lustracji na Demo Farmie w Brzoziu Lubawskim został określony stopień przezimowania. Biorąc pod uwagę aurę zimową, która trwała od grudnia 2022 roku do marca 2023, możemy mówić o przezimowaniu na poziomie 100%. Obsada roślin przed zimowym spoczynkiem i przed początkiem wegetacji 2023 jest taka sama.  Na plantacji nie zauważyliśmy silnego porażenia mączniaka prawdziwego i septoriozy paskowanej.

Brzozie Lubawskie rzepak w marcu

Demo Farma Brzozie Lubawskie – I wiosenna lustracja rzepaku

13.02.2023  Wysiew nawozu MacroSpeed®Green w dawce 150 kg/ha.    01.03.2023  Wysiew pierwszej dawki azotu  – YaraBela Nitromag (Extran 27%) w dawce 350 kg/ha – 95 kgN/ha.    01.03.2023 Podczas pierwszej lustracji rzepaku na Demo Farmie w Brzoziu Lubawskim został określony stopień przezimowania. Biorąc pod uwagę aurę zimową, która trwała od grudnia 2022 do marca 2023, możemy mówić o przezimowaniu na poziomie 100%. Obsada roślin przed zimowym spoczynkiem i przed początkiem wegetacji 2023 jest taka sama.  Plantacja została odpowiednio odżywiona w siarkę, magnez oraz azot. Zgodnie ze sztuką wykonano nawożenie kizerytem MacroSpeed®Green w dawce 150 kg/ha, co nam daje

Brzozie Lubawskie rzepak październik

Brzozie Lubawskie – pierwsze zabiegi na rzepak

Przed siewem rzepaku Przedplonem plantacji rzepaku był jęczmień jary – LG Andante z grochem. Przedsiewnie zastosowano nawóz – Polifoskę 6 – 200 kg/ha. Uprawa tradycyjna orkowa.  Siew rzepaku Siew rzepaku nastąpił 20.08.2022. Zostały zasiane nasze czołowe odmiany rzepaku: Ragnar, LG Arnold, InVigor Dazzler i nowość – odmiana Zeus.   Odmiana MTN Siła kiełkowania Wysiew Obsada Ragnar 6,01 97 2,79 kg/ha 45 LG Arnold 7,4 93 3,52 kg/ha 45 InVigor Dazzler 3,94 90 2,53 kg/ha 45 Zeus 4,29 93 3,28 kg/ha 45 20.08.2022 Zabieg herbicydowy Zabieg herbicydowy został wykonany praktycznie bezpośrednio po siewie preparatem Nero 424 EC 2,5 l/ha + Inger 0,5 l/ha. Dodatkowo został zastosowany preparat mikrobiologiczny Novobakt R w dawce 250 g/ha. Opady deszczu po zasiewach. 21.08.2022 – 30 mm/m² – pozytywny wpływ na działanie substancji odglebowych zawartych w preparacie Nero 424 EC. 23.08.2022 – 53 mm/m² 24.08.2022 – 46 mm/m² 28.08.2022 – 47 mm/m² Po wystąpieniu tych opadów nastąpiło częściowe wymycie nasion i substancji aktywnych z gleby. Lustrujemy rzepak w Brzoziu Lubawskim Galeria

07.09.2022 Pierwsza lustracja rzepaku w Brzoziu Lubawskim Pierwsza lustracja nastąpiła w celu oceny szkód po intensywnych opadach deszczu i podjęcia decyzji o przesiewaniu rzepaku. Jednak pomimo niespodziewanych i obfitych opadach została podjęta decyzja o pozostawieniu plantacji. Po lustracji możemy również zauważyć wczesne wschody samosiewów zbóż. W celu ich zwalczenia wykorzystamy preparat Wizjer 50 EC w dawce 1,5 l/ha.    20.09.2022 Zabieg herbicydowy Wizjer 50 EC 1,5 l/ha + Karate Zeon 050 CS 0,15 l/ha.   22.09.2022 Zabieg regulacyjno-fungicydowy + odżywki  W fazie BBCH 13-14 został wykonany zabieg regulacyjno-fungicydowy preparatem Orius Extra 250 EW w dawce 1,0 l/ha zabieg został wykonany w połączeniu z odżywkami Agravita Aktiv 48 0,5 kg/ha + Siarczan Magnezu 7 kg/ha + Agravita Bor 15 1,8 l/ha.  Zastosowanie fungicydu o działaniu regulacyjnym – Orius Extra 250 EW 1,0 l/ha, zapewni nam bardzo dobry efekt regulacyjny oraz powstrzyma rozwój najgroźniejszych chorób w tym okresie, takich jak sucha zgnilizna kapustnych i czerń krzyżowych. Ponadto wspomniane środki zapewnią lepsze rozłożenie rozety liściowej. Faza BBCH 14 jest najlepszym momentem na zastosowanie regulatora. Druga lustracja rzepaku w Brzoziu Lubawskim Galeria 19.10.2022 odbyliśmy II lustrację plantacji. Rzepak znajdował się w fazie BBCH 18-19. W zależności od odmiany była to faza 8-9 liścia. Odmiany Ragnar, LG Arnold i Zeus  charakteryzują się najlepszym i najszybszym wigorem wzrostu. Odmiana InVigor Dazzler ma nieco wolniejszy wigor. Jednak ilość liści oraz rozwinięcie rozety liściowej nie są znacząco różnicujące, co zostało przedstawione w tabeli 1. Odmiana Ilość liści Wyniesienie stożka Grubość szyjki korzeniowej Długość korzenia Ragnar 8 12 mm 18 mm 30 cm LG Arnold 9 15 mm 19 mm 32 cm InVigor Dazzler 8 10 mm 16 mm 32 cm Zeus 9 13 mm 18 mm 30 cm Podczas trzeciej lustracji rzepaku na Demo Farmie w Brzoziu Lubawskim mogliśmy ocenić rozwój rozet liściowych rzepaku, trafność wykonania zabiegu fungicydowego o działaniu regulacyjnym oraz skuteczność zabiegu herbicydowego.  Na przestrzeni ostatnich dwóch lat dużym problemem jest śmietka kapuściana. Szkodnik ten występuje w bardzo dużych ilościach, wyrządzając na przestrzeni ostatnich 2 lat wiele szkód. Wychodząc naprzeciw problemom, wprowadziliśmy produkt Novobakt R, który w znaczący sposób ogranicza występowanie śmietki kapuścianej i dodatkowo wpływa na biostymulację systemu korzeniowego. Doskonale widać to na przeprowadzonym doświadczeniu, gdzie na odmianie LG Arnold została wykonana ochrona konwencjonalna w porównaniu z zastosowaniem Novobactu R. Dodatkowo pojawiają się pojedyncze kolonie mszyc, szczególnie mszycy brzoskwiniowo-ziemniaczanej. Szkodniki te nie powodują dużych uszkodzeń. Są jednak wektorem bardzo groźnych chorób wirusowych, które uwidaczniają się podczas wiosennej wegetacji. Należy podkreślić, że odmiany LG Arnold, Ragnar, InVigor Dazzler i Zeus posiadają genetyczną odporność na TuYV (wirus żółtaczki rzepy).   Na dzień 17.10.2022 nie zakładamy żadnych zabiegów herbicydowych, fungicydowych (bardzo dobra zdrowotność roślin), odżywczych (bardzo dobra kondycja roślin, brak widocznych niedoborów) i insektycydowych (w żółtym naczyniu brak szkodników). Na chwilę obecną stan Demo Farmy można ocenić  jako bardzo dobry.

Brzozie Lubawskie zboże październik

Brzozie Lubawskie – siew i pierwsza lustracja zbóż

Przed siewem zbóż  Przedplonem plantacji zbóż na Demo Farmie w Brzoziu Lubawskim był rzepak ozimy. Bezpośrednio na ściernisko zostało wysypane wapno granulowane Omya Calciprill 110 – 600 kg/ha. Przedsiewnie zastosowano nawóz – Polifoskę 6 – 250 kg/ha.   23.09.2021 Siew zbóż Siew zbóż nastąpił 23.09.2022. Zostały zasiane nasze czołowe odmiany zbóż – pszenica ozima: Lemmy, Diplom, Gordian, SY Dubaj, a także pszenżyto ozime: Transfer, Bogart i Tadeus. Siew w tej lokalizacji odbył się w terminie optymalnym dla tego regionu. Biorąc pod uwagę pszenżyto ozime, można mówić o terminie lekko opóźnionym. Odmiana MTN Siła kiełkowania Wysiew Obsada Ragnar 6,01 97 2,79 kg/ha 45 LG Arnold 7,4 93 3,52 kg/ha 45 InVigor Dazzler 3,94 90 2,53 kg/ha 45 Zeus 4,29 93 3,28 kg/ha 45 20.08.2022 Zabieg herbicydowy Zabieg herbicydowy został wykonany praktycznie bezpośrednio po siewie preparatem Nero 424 EC 2,5 l/ha + Inger 0,5 l/ha. Dodatkowo został zastosowany preparat mikrobiologiczny Novobakt R w dawce 250 g/ha. Opady deszczu po zasiewach. 21.08.2022 – 30 mm/m² – pozytywny wpływ na działanie substancji odglebowych zawartych w preparacie Nero 424 EC. 23.08.2022 – 53 mm/m² 24.08.2022 – 46 mm/m² 28.08.2022 – 47 mm/m² Po wystąpieniu tych opadów nastąpiło częściowe wymycie nasion i substancji aktywnych z gleby. Lustrujemy rzepak w Brzoziu Lubawskim Galeria

07.09.2022 Pierwsza lustracja rzepaku w Brzoziu Lubawskim Pierwsza lustracja nastąpiła w celu oceny szkód po intensywnych opadach deszczu i podjęcia decyzji o przesiewaniu rzepaku. Jednak pomimo niespodziewanych i obfitych opadach została podjęta decyzja o pozostawieniu plantacji. Po lustracji możemy również zauważyć wczesne wschody samosiewów zbóż. W celu ich zwalczenia wykorzystamy preparat Wizjer 50 EC w dawce 1,5 l/ha.    20.09.2022 Zabieg herbicydowy Wizjer 50 EC 1,5 l/ha + Karate Zeon 050 CS 0,15 l/ha.   22.09.2022 Zabieg regulacyjno-fungicydowy + odżywki  W fazie BBCH 13-14 został wykonany zabieg regulacyjno-fungicydowy preparatem Orius Extra 250 EW w dawce 1,0 l/ha zabieg został wykonany w połączeniu z odżywkami Agravita Aktiv 48 0,5 kg/ha + Siarczan Magnezu 7 kg/ha + Agravita Bor 15 1,8 l/ha.  Zastosowanie fungicydu o działaniu regulacyjnym – Orius Extra 250 EW 1,0 l/ha, zapewni nam bardzo dobry efekt regulacyjny oraz powstrzyma rozwój najgroźniejszych chorób w tym okresie, takich jak sucha zgnilizna kapustnych i czerń krzyżowych. Ponadto wspomniane środki zapewnią lepsze rozłożenie rozety liściowej. Faza BBCH 14 jest najlepszym momentem na zastosowanie regulatora. Druga lustracja rzepaku w Brzoziu Lubawskim Galeria 19.10.2022 odbyliśmy II lustrację plantacji. Rzepak znajdował się w fazie BBCH 18-19. W zależności od odmiany była to faza 8-9 liścia. Odmiany Ragnar, LG Arnold i Zeus  charakteryzują się najlepszym i najszybszym wigorem wzrostu. Odmiana InVigor Dazzler ma nieco wolniejszy wigor. Jednak ilość liści oraz rozwinięcie rozety liściowej nie są znacząco różnicujące, co zostało przedstawione w tabeli 1. Odmiana Ilość liści Wyniesienie stożka Grubość szyjki korzeniowej Długość korzenia Ragnar 8 12 mm 18 mm 30 cm LG Arnold 9 15 mm 19 mm 32 cm InVigor Dazzler 8 10 mm 16 mm 32 cm Zeus 9 13 mm 18 mm 30 cm Podczas trzeciej lustracji rzepaku na Demo Farmie w Brzoziu Lubawskim mogliśmy ocenić rozwój rozet liściowych rzepaku, trafność wykonania zabiegu fungicydowego o działaniu regulacyjnym oraz skuteczność zabiegu herbicydowego.  Na przestrzeni ostatnich dwóch lat dużym problemem jest śmietka kapuściana. Szkodnik ten występuje w bardzo dużych ilościach, wyrządzając na przestrzeni ostatnich 2 lat wiele szkód. Wychodząc naprzeciw problemom, wprowadziliśmy produkt Novobakt R, który w znaczący sposób ogranicza występowanie śmietki kapuścianej i dodatkowo wpływa na biostymulację systemu korzeniowego. Doskonale widać to na przeprowadzonym doświadczeniu, gdzie na odmianie LG Arnold została wykonana ochrona konwencjonalna w porównaniu z zastosowaniem Novobactu R. Dodatkowo pojawiają się pojedyncze kolonie mszyc, szczególnie mszycy brzoskwiniowo-ziemniaczanej. Szkodniki te nie powodują dużych uszkodzeń. Są jednak wektorem bardzo groźnych chorób wirusowych, które uwidaczniają się podczas wiosennej wegetacji. Należy podkreślić, że odmiany LG Arnold, Ragnar, InVigor Dazzler i Zeus posiadają genetyczną odporność na TuYV (wirus żółtaczki rzepy).   Na dzień 17.10.2022 nie zakładamy żadnych zabiegów herbicydowych, fungicydowych (bardzo dobra zdrowotność roślin), odżywczych (bardzo dobra kondycja roślin, brak widocznych niedoborów) i insektycydowych (w żółtym naczyniu brak szkodników). Na chwilę obecną stan Demo Farmy można ocenić  jako bardzo dobry.

Kontakt

Informacje w sprawie zastosowanych
technologii i produktów:
tel. +48 664 000 733
demo-farma@ampol-merol.pl

Właścicielem programu jest:
Ampol-Merol Sp. z o.o.
ul. Mikołaja z Ryńska 28a
87-200 Wąbrzeźno
tel. 56 688 48 00
info@ampol-merol.pl

Bądź na bieżąco

Produkty dostarczają

kwalifikowany materiał siewny
Ampol-Merol dystrybutor nawozów i środków ochrony roślin