Brzozie Lubawskie rzepak październik

Brzozie Lubawskie – pierwsze zabiegi na rzepak

Przed siewem rzepaku

Przedplonem plantacji rzepaku był jęczmień jary – LG Andante. Przedsiewnie zastosowano nawóz – Polifoskę 7 – 300 kg/ha. Uprawa tradycyjna orkowa. 

 

Siew rzepaku 25.08.2023
Siew rzepaku nastąpił 25.08.2023. Zostały zasiane nasze czołowe odmiany rzepaku: LG Arnold, InVigor Dazzler i Zeus F1.

Odmiana
MTN
Siła kiełkowania
Wysiew
Obsada
LG Arnold
7,4
93
3,52 kg/ha
45
InVigor Dazzler
3,94
90
2,53 kg/ha
45
Zeus F1
4,29
93
3,28 kg/ha
45

26.08.2023

Zabieg herbicydowy

Zabieg herbicydowy został wykonany praktycznie bezpośrednio po siewie preparatem Nero 424 EC 2,6 l/ha + Inger 0,5 l/ha. Dodatkowo został zastosowany preparat mikrobiologiczny Novobakt R w dawce 250 g/ha.

Zabieg został wykonany bezpośrednio po deszczu 5 mm, czyli możemy mówić o idealnych warunkach wilgotnościowych, dzięki czemu substancje o działaniu odglebowym bardzo dobrze połączyły się z kompleksem glebowym natomiast bakterie zawarte w Novobakcie R mogły swobodnie przemieścić się w strefę korzeniową. 

 

08.09.2023

Zabieg herbicydowy – chwasty jednoliścienne i samosiewy zbóż

Agil-S 100 EC 0,4 l/ha + Karate Zeon 050 CS 0,15 l/ha. 

Zabieg wykonany jeszcze w fazie siewki rzepaku, ze względu na silną presję samosiewu zbóż. Bez obawe możemy stosować preparat Agil-S 100 EC, ponieważ jest on bardzo delikatny dla rzepaku w początkowych fazach rozwojowych. 

 

19.09.2023

Zabieg herbicydowy – zwalczający chwasty dwuliścienne 

W fazie BBCH 13 został wykonany zabieg herbicydowy (poprawkowy). Poprawka jest związana z występowaniem w tym regionie uciążliwych chwastów jakimi są mak polny i chaber bławatek. W celu wykonania tego zabiegu został zastosowany preparat Navigator 360 SL w dawce 0,2 l/ha. 

 

25.09.2023 

Zabieg fungicydowy o działaniu regulacyjnym 

W fazie BBCH 14 został wykonany zabieg regulacyjno-fungicydowy preparatem Toprex 375 SC w dawce 0,3 l/ha zabieg został wykonany w połączeniu z odżywkami MicroSpeed® Smart 1 l/ha + Agravita® Siarczan Magnezu 7 kg/ha + Agravita® Bor 15 1,5 l/ha w połączeniu z pyretroidem a także preparatem o działaniu fizycznym na owady oraz znakomitym adiuwantem Western 0,3 l/ha. 

Zastosowanie fungicydu o działaniu regulacyjnym, Toprex 375 SC, zapewni nam bardzo dobry efekt regulacyjny oraz powstrzyma rozwój najgroźniejszych chorób w tym okresie, takich jak sucha zgnilizna kapustnych i czerń krzyżowych. Ponadto wspomniane środki zapewnią lepsze rozłożenie rozety liściowej. Faza BBCH 14 jest najlepszym i można powiedzieć ostatecznym momentem na zastosowanie regulatora.

Pierwsza lustracja rzepaku w Brzoziu Lubawskim 04.10.2023

04.10.2023 odbyliśmy I lustrację plantacj. Rzepak znajdował się w fazie BBCH 16-17. W zależności od odmiany była to faza 6-7 liści. Podczas lustracji mogliśmy zaobserwować efekt fungicydowy i regulacyjny po zastosowaniu preparatu Toprex 375 SL. Widzimy pięknie zatrzymany stożek wzrostu na poziomie 1-1,5 cm, a także prawidłowo rozłożoną rozetę liściową. Odmiany LG Arnold i Zeus F1 charakteryzują się najlepszym i najszybszym wigorem wzrostu. Odmiana InVigor Dazzler ma nieco wolniejszy wigor, jednk ilość liści oraz rozwinięcie rozety liściowej nie są znacząco różnicujące, co zostało przedstawione w tabeli.

Odmiana
Ilość liści
Wyniesienie stożka
Grubość szyjki korzeniowej
Długość korzenia
LG Arnold
7
15 mm
19 mm
32 cm
InVigor Dazzler
6
10 mm
16 mm
32 cm
Zeus F1
7
13 mm
18 mm
30 cm

Podczas lustracji rzepaku na Demo Farmie w Brzoziu Lubawskim mogliśmy ocenić rozwój rozet liściowych rzepaku, trafność wykonania zabiegu fungicydowego o działaniu regulacyjnym oraz skuteczność zabiegu herbicydowego. 

 

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat dużym problemem jest śmietka kapuściana. Szkodnik ten występuje w bardzo dużych ilościach, wyrządzając wiele szkód. Wychodząc naprzeciw problemom, wprowadziliśmy produkt Novobakt R, który w znaczący sposób ogranicza występowanie śmietki kapuścianej i dodatkowo wpływa na biostymulację systemu korzeniowego, a także wspomaga zabliźnianie ran po uszkodzeniach, które zostały spowodowane przez larwy śmietki. Doskonale widać to na plantacji, gdzie został zastosowany preparat i kontrola (co zostało przedstawione na zdjęciach). 


Dodatkowo pojawiają się pojedyncze kolonie mszyc, szczególnie mszycy brzoskwiniowo-ziemniaczanej. Szkodniki te nie powodują dużych uszkodzeń, ale są wektorem bardzo groźnych chorób wirusowych, które uwidaczniają się podczas wiosennej wegetacji. Należy podkreślić, że odmiany LG Arnold, InVigor Dazzler i Zeus F1 posiadają genetyczną odporność na TuYV (wirus żółtaczki rzepy). 

Galeria