Brzozie Lubawskie 2023/2024

Brzozie Lubawskie rzepak marzec

Demo Farma w Brzoziu Lubawskim – I wiosenna lustracja rzepaku

01.03.2024 Wysiew nawozu MacroSpeed® Green w dawce 200 kg/ha.  02.03.2024 Wysiew I dawki azotu N1 – Zaksan 33,5 w dawce 300 kg/ha. 15.03.2024  Wysiew II dawki azotu N2 - Zaksan 33,5 w dawce 200 kg/ha  18.03.2024  I wiosenna lustracja plantacji Podczas pierwszej lustracji rzepaku na Demo Farmie w Brzoziu Lubawskim został określony stopień przezimowania. Biorąc pod uwagę aurę zimową, która trwała od grudnia 2023 do marca 2024, możemy mówić o przezimowaniu na poziomie 100%. Obsada roślin przed zimowym spoczynkiem i przed początkiem wegetacji 2024 jest taka sama.  Dodatkowo rośliny bardzo silnie zaczęły elongować do góry już w końcówce lutego. W obecnej chwili mamy idealną fazę do regulacji pokroju i ochrony fungicydowej jednak warunki atmosferyczne - przymrozki nie pozwalają na wykonanie tego zabiegu.  Plantacja została odpowiednio odżywiona w siarkę, magnez oraz azot. Zgodnie ze sztuką wykonano nawożenie kizerytem MacroSpeed® Green w dawce 200 kg/ha, co daje nam zasilenie rzepaku w bardzo istotną siarkę (40 kg S/ha) i magnez (30 kg Mg/ha). Oczywiście nawóz powinien być wysiany wcześniej - ok. połowy lutego, jednak warunki wilgotnościowe gleby, czyli bardzo duża ilość wody, nie pozwoliła na wjazd w tym terminie.  Pierwsza dawka azotu powinna być wysiana zdecydowanie wcześniej ze względu na ruszenie wegetacji. W tym roku dyrektywa wskazywała, że możemy siać nawozy, jednak warunki polowe na to nie pozwalały.  Dawka N1 wyniosła 100,5 kg N/ha, natomiast N2 - 67 kg N/ha. Taka dawka została wysiana ze względu na użycie preparatu Novobakt AzoFosfo, który dostarczy nam kolejne 30 kgN/ha zawiązanego przez konsorcjum bakterii w nim zawartych. Produkt zostanie zastosowany po przymrozkach, przed spodziewanym deszczem.  Zabiegi zaplanowane:  zabieg Novobakt AzoFosfo 250 g/ha: 22.03.2024 zabieg odżywczy: Agravita® Aktiv 48 0,5 kg/ha + Agravita® Bor 15 1,5 l/ha + Agravita® Mn EDTA Plus 0,5 kg/ha + Nexide 60 CS 0,06 l/ha: 25-28.03.2024, kontrola chowacza brukwiaczka, chowacza czterozębnego: 25-28.03.2024, zabieg fungicydowo-regulacyjny: Toprex 375 SC 0,35 l/ha + Plexeo 60 EC 0,5 l/ha: 25-28.03.2024 Galeria

Brzozie Lubawskie zboże marzec

Demo Farma Brzozie Lubawskie – I wiosenna lustracja zbóż

13.10.2023  Zabieg herbicydowy W celu zwalczania uciążliwych chwastów jedno i dwuliściennych została zastosowana mieszanka dwóch preparatów:  Bacara Trio 516 SC 0,45 l/ha + Toscana Top 75 WG 10 g/ha 10.11.2023  Zabieg T0 T0 to mało popularny zabieg, jednak zyskujący coraz większa popularność w tym regionie. Został wykonany zabieg czyszczący i odżywczy Celsivo 750 EC 0,3 l/ha + Agravita® Micro 1 l/ha + Agravita® Siarczan Magnezu 5 kg/ha  01.03.2024 Plantacja została odpowiednio odżywiona w siarkę, magnez oraz azot. Zgodnie ze sztuką wykonano nawożenie kizerytem MacroSpeed®Green w dawce 100 kg/ha. Daje nam to zasilenie rzepaku w bardzo istotną siarkę (20 kg S/ha) i magnez (15 kg Mg/ha) na 2-3 tygodnie przed planowaną pierwszą dawką nawozu. 02.03.2024 I dawka azotu po lustracji została zaplanowana na 01.03.2024, ponieważ w tym dniu spodziewaliśmy się dużych mrozów umożliwiających wjazd w pole. Dawka startowa N1 wyniosła 67 kgN/ha i została dostarczona w nawozie azotowym Zaksan 33,5, dawka masy nawozu wyniosła 200 kg/ha. Dawka wynikała z dobrego stanu plantacji, odpowiedniej ilości rozkrzewień, a także z powodu planowanego zastosowania na tej plantacji preparatu Novobakt AzoFosfo. 18.03.2024  I lustracja wiosenna Podczas pierwszej lustracji na Demo Farmie w Brzoziu Lubawskim został określony stopień przezimowania. Biorąc pod uwagę aurę zimową, która trwała od grudnia 2024 roku do marca 2024, możemy mówić o przezimowaniu na poziomie 100%. Obsada roślin przed zimowym spoczynkiem i na początku wegetacji wiosennej jest taka sama.  Na plantacji nie zauważyliśmy silnego porażenia mączniaka prawdziwego i septoriozy paskowanej. Osobiście obserwując przebieg pogody spodziewałem się dużo silniejszego porażenia zbóż przez choroby.  Plantacja dobrze rozkrzewiona. Każda z odmian posiada 2/4 rozkrzewienia, pomimo że została zasiana w terminie lekko opóźnionym. Przy założonej obsadzie 300-320 szt./m mamy ok. 900 pędów kłosonośnych.   Pszenica ozima Odmiana ILOŚĆ ROZKRZEWIEŃ [szt.] RGT Diplom 3 Gordian 3 Pallas 2 Odmiana testowa 3 Pszenżyto ozime Odmiana ILOŚĆ ROZKRZEWIEŃ [szt.] Misterio 4 Bogart 3 Tadeus 3 Zaplanowane zabiegi: zabieg preparatem mikrobiologicznym Novobakt AzoFosfo 250 g/ha: 23.03.2024  zabieg odżywczy - Agravita® Aktiv 48 + Agravita® Cu Edta Plus 0,3 kg/ha + Agravita® Mn EDTA Plus + Nexide 60 CS 0,06 l/ha: 25-30.03.2024 zabieg fungicydowy i regulacja Galeria

Brzozie Lubawskie rzepak październik

Brzozie Lubawskie – pierwsze zabiegi na rzepak

Przed siewem rzepaku Przedplonem plantacji rzepaku był jęczmień jary – LG Andante. Przedsiewnie zastosowano nawóz – Polifoskę 7 – 300 kg/ha. Uprawa tradycyjna orkowa.    Siew rzepaku 25.08.2023 Siew rzepaku nastąpił 25.08.2023. Zostały zasiane nasze czołowe odmiany rzepaku: LG Arnold, InVigor Dazzler i Zeus F1. Odmiana MTN Siła kiełkowania Wysiew Obsada LG Arnold 7,4 93 3,52 kg/ha 45 InVigor Dazzler 3,94 90 2,53 kg/ha 45 Zeus F1 4,29 93 3,28 kg/ha 45 26.08.2023 Zabieg herbicydowy Zabieg herbicydowy został wykonany praktycznie bezpośrednio po siewie preparatem Nero 424 EC 2,6 l/ha + Inger 0,5 l/ha. Dodatkowo został zastosowany preparat mikrobiologiczny Novobakt R w dawce 250 g/ha. Zabieg został wykonany bezpośrednio po deszczu 5 mm, czyli możemy mówić o idealnych warunkach wilgotnościowych, dzięki czemu substancje o działaniu odglebowym bardzo dobrze połączyły się z kompleksem glebowym natomiast bakterie zawarte w Novobakcie R mogły swobodnie przemieścić się w strefę korzeniową.    08.09.2023 Zabieg herbicydowy – chwasty jednoliścienne i samosiewy zbóż Agil-S 100 EC 0,4 l/ha + Karate Zeon 050 CS 0,15 l/ha.  Zabieg wykonany jeszcze w fazie siewki rzepaku, ze względu na silną presję samosiewu zbóż. Bez obawe możemy stosować preparat Agil-S 100 EC, ponieważ jest on bardzo delikatny dla rzepaku w początkowych fazach rozwojowych.    19.09.2023 Zabieg herbicydowy – zwalczający chwasty dwuliścienne  W fazie BBCH 13 został wykonany zabieg herbicydowy (poprawkowy). Poprawka jest związana z występowaniem w tym regionie uciążliwych chwastów jakimi są mak polny i chaber bławatek. W celu wykonania tego zabiegu został zastosowany preparat Navigator 360 SL w dawce 0,2 l/ha.    25.09.2023  Zabieg fungicydowy o działaniu regulacyjnym  W fazie BBCH 14 został wykonany zabieg regulacyjno-fungicydowy preparatem Toprex 375 SC w dawce 0,3 l/ha zabieg został wykonany w połączeniu z odżywkami MicroSpeed® Smart 1 l/ha + Agravita® Siarczan Magnezu 7 kg/ha + Agravita® Bor 15 1,5 l/ha w połączeniu z pyretroidem a także preparatem o działaniu fizycznym na owady oraz znakomitym adiuwantem Western 0,3 l/ha.  Zastosowanie fungicydu o działaniu regulacyjnym, Toprex 375 SC, zapewni nam bardzo dobry efekt regulacyjny oraz powstrzyma rozwój najgroźniejszych chorób w tym okresie, takich jak sucha zgnilizna kapustnych i czerń krzyżowych. Ponadto wspomniane środki zapewnią lepsze rozłożenie rozety liściowej. Faza BBCH 14 jest najlepszym i można powiedzieć ostatecznym momentem na zastosowanie regulatora. Pierwsza lustracja rzepaku w Brzoziu Lubawskim 04.10.2023 04.10.2023 odbyliśmy I lustrację plantacj. Rzepak znajdował się w fazie BBCH 16-17. W zależności od odmiany była to faza 6-7 liści. Podczas lustracji mogliśmy zaobserwować efekt fungicydowy i regulacyjny po zastosowaniu preparatu Toprex 375 SL. Widzimy pięknie zatrzymany stożek wzrostu na poziomie 1-1,5 cm, a także prawidłowo rozłożoną rozetę liściową. Odmiany LG Arnold i Zeus F1 charakteryzują się najlepszym i najszybszym wigorem wzrostu. Odmiana InVigor Dazzler ma nieco wolniejszy wigor, jednk ilość liści oraz rozwinięcie rozety liściowej nie są znacząco różnicujące, co zostało przedstawione w tabeli. Odmiana Ilość liści Wyniesienie stożka Grubość szyjki korzeniowej Długość korzenia LG Arnold 7 15 mm 19 mm 32 cm InVigor Dazzler 6 10 mm 16 mm 32 cm Zeus F1 7 13 mm 18 mm 30 cm Podczas lustracji rzepaku na Demo Farmie w Brzoziu Lubawskim mogliśmy ocenić rozwój rozet liściowych rzepaku, trafność wykonania zabiegu fungicydowego o działaniu regulacyjnym oraz skuteczność zabiegu herbicydowego.    Na przestrzeni ostatnich dwóch lat dużym problemem jest śmietka kapuściana. Szkodnik ten występuje w bardzo dużych ilościach, wyrządzając wiele szkód. Wychodząc naprzeciw problemom, wprowadziliśmy produkt Novobakt R, który w znaczący sposób ogranicza występowanie śmietki kapuścianej i dodatkowo wpływa na biostymulację systemu korzeniowego, a także wspomaga zabliźnianie ran po uszkodzeniach, które zostały spowodowane przez larwy śmietki. Doskonale widać to na plantacji, gdzie został zastosowany preparat i kontrola (co zostało przedstawione na zdjęciach).  Dodatkowo pojawiają się pojedyncze kolonie mszyc, szczególnie mszycy brzoskwiniowo-ziemniaczanej. Szkodniki te nie powodują dużych uszkodzeń, ale są wektorem bardzo groźnych chorób wirusowych, które uwidaczniają się podczas wiosennej wegetacji. Należy podkreślić, że odmiany LG Arnold, InVigor Dazzler i Zeus F1 posiadają genetyczną odporność na TuYV (wirus żółtaczki rzepy).  Galeria

Brzozie Lubawskie zboże październik

Brzozie Lubawskie – siew i pierwsza lustracja zbóż

Przed siewem zbóż  Przedplonem plantacji zbóż na Demo Farmie w Brzoziu Lubawskim był jęczmień jary LG Andante. Przedsiewnie zastosowano nawóz – Polifoskę 5 – 250 kg/ha.   28.09.2023 Siew zbóż Siew zbóż nastąpił 28.09.2023. Zostały zasiane nasze czołowe odmiany zbóż – pszenica ozima: RGT Diplom - odmiana, która głosem rolników zdobyła Izydora 2023, Gordian, a także dwie nowości z hodowli Saaten-Union Polska – Pallas, oraz odmiana testowa, której bacznie będziemy się przyglądać w całej Polsce. Po wystawieniu przez nas oceny, zdradzimy nazwę podczas czerwcowych Warsztatów Polowych. Dodatkowo na tej Demo Farmie zostały zasiane odmiany pszenżyta ozimego: Bogart i Tadeus, a także nowość w naszej ofercie – odmiana Misterio. Siew w tej lokalizacji odbył się w terminie optymalnym dla tego regionu. Biorąc pod uwagę pszenżyto ozime, można mówić o terminie lekko opóźnionym. Pszenica ozima Odmiana MTN Siła kiełkowania Wysiew Obsada RGT Diplom 44,1 98 145 kg/ha 320 Gordian 40,7 98 130 kg/ha 320 Pallas 46,7 92 160 kg/ha 320 Odmiana testowa 50,1 93 170 kg/ha 320 Pszenżyto ozime Odmiana MTN Siła kiełkowania Wysiew Obsada Bogart 43,2 99 140 kg/ha 320 Tadeus 52,1 93 180 kg/ha 320 Misterio 45,1 90 150 kg/ha 320

Kontakt

Informacje w sprawie zastosowanych
technologii i produktów:
tel. +48 664 000 733
demo-farma@ampol-merol.pl

Właścicielem programu jest:
Ampol-Merol Sp. z o.o.
ul. Mikołaja z Ryńska 28a
87-200 Wąbrzeźno
tel. 56 688 48 00
info@ampol-merol.pl

Bądź na bieżąco

Produkty dostarczają

kwalifikowany materiał siewny
Ampol-Merol dystrybutor nawozów i środków ochrony roślin