Brzozie Lubawskie rzepak marzec

Demo Farma w Brzoziu Lubawskim – I wiosenna lustracja rzepaku

01.03.2024

Wysiew nawozu MacroSpeed® Green w dawce 200 kg/ha. 


02.03.2024

Wysiew I dawki azotu N1 – Zaksan 33,5 w dawce 300 kg/ha.


15.03.2024 

Wysiew II dawki azotu N2 - Zaksan 33,5 w dawce 200 kg/ha 


18.03.2024 

I wiosenna lustracja plantacji

Podczas pierwszej lustracji rzepaku na Demo Farmie w Brzoziu Lubawskim został określony stopień przezimowania. Biorąc pod uwagę aurę zimową, która trwała od grudnia 2023 do marca 2024, możemy mówić o przezimowaniu na poziomie 100%. Obsada roślin przed zimowym spoczynkiem i przed początkiem wegetacji 2024 jest taka sama. 

Dodatkowo rośliny bardzo silnie zaczęły elongować do góry już w końcówce lutego. W obecnej chwili mamy idealną fazę do regulacji pokroju i ochrony fungicydowej jednak warunki atmosferyczne - przymrozki nie pozwalają na wykonanie tego zabiegu. 

Plantacja została odpowiednio odżywiona w siarkę, magnez oraz azot. Zgodnie ze sztuką wykonano nawożenie kizerytem MacroSpeed® Green w dawce 200 kg/ha, co daje nam zasilenie rzepaku w bardzo istotną siarkę (40 kg S/ha) i magnez (30 kg Mg/ha). Oczywiście nawóz powinien być wysiany wcześniej - ok. połowy lutego, jednak warunki wilgotnościowe gleby, czyli bardzo duża ilość wody, nie pozwoliła na wjazd w tym terminie. 

Pierwsza dawka azotu powinna być wysiana zdecydowanie wcześniej ze względu na ruszenie wegetacji. W tym roku dyrektywa wskazywała, że możemy siać nawozy, jednak warunki polowe na to nie pozwalały. 

Dawka N1 wyniosła 100,5 kg N/ha, natomiast N2 - 67 kg N/ha. Taka dawka została wysiana ze względu na użycie preparatu Novobakt AzoFosfo, który dostarczy nam kolejne 30 kgN/ha zawiązanego przez konsorcjum bakterii w nim zawartych. Produkt zostanie zastosowany po przymrozkach, przed spodziewanym deszczem. 

Zabiegi zaplanowane: 

Galeria