Bychawa 2023/2024

Bychawa rzepak październik

Bychawa - pierwsze zabiegi na rzepak

Przed siewem rzepaku Przedplonem plantacji rzepaku była pszenica ozima – poprzednia Demo Farma. Przedsiewnie zastosowano nawóz – Polidap 18-46 – 100 kg/ha oraz MacroSpeed® Potas Plus 250 kg/ha. Uprawa bezorkowa.  Siew rzepaku 28.08.2023 Siew rzepaku nastąpił 28.08.2023. Zostały zasiane nasze czołowe odmiany rzepaku: LG Arnold, InVigor Dazzler i Zeus F1. Odmiana MTN Siła kiełkowania Wysiew Obsada LG Arnold 7,4 93 3,52 kg/ha 45 InVigor Dazzler 3,94 90 2,53 kg/ha 45 Zeus F1 4,29 93 3,28 kg/ha 45 30.08.2023 Zabieg herbicydowy Zabieg herbicydowy został wykonany praktycznie bezpośrednio po siewie preparatem Nero 424 EC 2,6 l/ha + Inger 0,5 l/ha. Dodatkowo został zastosowany preparat mikrobiologiczny Novobakt R w dawce 250 g/ha. Zabieg został wykonany bezpośrednio po deszczu 10 mm, czyli możemy mówić o idealnych warunkach wilgotnościowych, dzięki czemu substancje o działaniu odglebowym bardzo dobrze połączyły się z kompleksem glebowym, natomiast bakterie zawarte w Novobakcie R mogły swobodnie przemieścić się w strefę korzeniową.  16.09.2023 Zabieg herbicydowy – chwasty jednoliścienne i samosiewy zbóż Wizjer 50 EC 0,75  l/ha + Karate Zeon 050 CS 0,15 l/ha + Western 0,3 l/ha.  Zabieg wykonany jeszcze w fazie siewki rzepaku, ze względu na silną presję samosiewu zbóż. Bez obaw możemy stosować preparat Wizjer 50 EC, ponieważ jest on bardzo delikatny dla rzepaku w początkowych fazach rozwojowych.  23.09.2023 Zabieg herbicydowy – zwalczający chwasty dwuliścienne  W fazie BBCH 13 został wykonany zabieg herbicydowy (poprawkowy). Poprawka jest związana z występowaniem w tym regionie uciążliwych chwastów, jakimi są mak polny i chaber bławatek. W celu wykonania tego zabiegu został zastosowany preparat Navigator 360 SL w dawce 0,2 l/ha.  24.09.2023  Zabieg fungicydowy o działaniu regulacyjnym  W fazie BBCH 14 został wykonany zabieg regulacyjno-fungicydowy preparatem Toprex 375 SC w dawce 0,3 l/ha zabieg został wykonany w połączeniu z odżywkami Agravita® Galaxy 2,5 l/ha + Agravita® Siarczan Magnezu 7 kg/ha + Agravita® Bor 15 1,5 l/ha. Zastosowanie fungicydu o działaniu regulacyjnym, Toprex 375 SC, zapewni nam bardzo dobry efekt regulacyjny oraz powstrzyma rozwój najgroźniejszych chorób w tym okresie, takich jak sucha zgnilizna kapustnych i czerń krzyżowych. Ponadto wspomniane środki zapewnią lepsze rozłożenie rozety liściowej. Faza BBCH 14 jest najlepszym i ostatecznym momentem na zastosowanie regulatora. Pierwsza lustracja rzepaku w Bychawie 08.11.2023 08.11.2023 odbyliśmy I lustrację plantacji. Rzepak znajdował się w fazie BBCH 18-19. W zależności od odmiany była to faza 8-10 liści. Podczas lustracji mogliśmy zaobserwować efekt fungicydowy i regulacyjny po zastosowaniu preparatu Toprex 375 SL. Widzimy pięknie zatrzymany stożek wzrostu na poziomie 1-1,5 cm, a także prawidłowo rozłożoną rozetę liściową. Odmiany LG Arnold i Zeus F1 charakteryzują się najlepszym i najszybszym wigorem wzrostu. Odmiana InVigor Dazzler ma nieco wolniejszy wigor, jednak ilość liści oraz rozwinięcie rozety liściowej nie są znacząco różnicujące, co zostało przedstawione w tabeli. Odmiana Ilość liści Wyniesienie stożka Grubość szyjki korzeniowej Długość korzenia LG Arnold 10 22 mm 22 mm 40 cm InVigor Dazzler 8 15 mm 18 mm 38 cm Zeus F1 10 18 mm 20 mm 36 cm To co mogliśmy zaobserwować i obserwujemy na wielu plantacjach bardzo mocne wyniesienie ogonków liściowych. Na też plantacji widzimy również, że ogonki liściowe wyniesione są na ok. 50 cm ponad powierzchnię ziemi, co daje efekt wizualny złej regulacji.  ABY ODPOWIEDNIO PRZEPROWADZIĆ I ZOBACZYĆ EFEKT REGULACYJNY I PRZYGOTOWANIE ROŚLINY DO ZIMY NIE ZWRACAJMY UWAGI NA OGONKI LIŚCIOWE I LIŚCIE KTÓRE SIĘGAJĄ NAWET 60 CM. W TYM CELU NALEŻY ROZCIĄĆ I SPRAWDZIĆ STOŻEK WZROSTU I JEGO WYNIESIE. TO JEST NAJWAŻNIEJSZA CZĘŚĆ RZEPAKU A NIE LIŚCIE. Podczas lustracji rzepaku na Demo Farmie w Bychawie mogliśmy ocenić rozwój rozet liściowych rzepaku, trafność wykonania zabiegu fungicydowego o działaniu regulacyjnym oraz skuteczność zabiegu herbicydowego.  Na przestrzeni ostatnich dwóch lat dużym problemem jest śmietka kapuściana. Szkodnik ten występuje w bardzo dużych ilościach, wyrządzając wiele szkód. Wychodząc naprzeciw problemom, wprowadziliśmy produkt Novobakt R, który w znaczący sposób ogranicza występowanie śmietki kapuścianej i dodatkowo wpływa na biostymulację systemu korzeniowego, a także wspomaga zabliźnianie ran po uszkodzeniach, które zostały spowodowane przez larwy śmietki. Doskonale widać to na plantacji, gdzie został zastosowany preparat i kontrola (co zostało przedstawione na zdjęciach).  Dodatkowo pojawiają się pojedyncze kolonie mszyc, szczególnie mszycy brzoskwiniowo-ziemniaczanej. Szkodniki te nie powodują dużych uszkodzeń, ale są wektorem bardzo groźnych chorób wirusowych, które uwidaczniają się podczas wiosennej wegetacji. Należy podkreślić, że odmiany LG Arnold, InVigor Dazzler i Zeus F1 posiadają genetyczną odporność na TuYV (wirus żółtaczki rzepy). Galeria

Kontakt

Informacje w sprawie zastosowanych
technologii i produktów:
tel. +48 664 000 733
demo-farma@ampol-merol.pl

Właścicielem programu jest:
Ampol-Merol Sp. z o.o.
ul. Mikołaja z Ryńska 28a
87-200 Wąbrzeźno
tel. 56 688 48 00
info@ampol-merol.pl

Bądź na bieżąco

Produkty dostarczają

kwalifikowany materiał siewny
Ampol-Merol dystrybutor nawozów i środków ochrony roślin