Działdowo 2021/2022

pszenica ozima w maju

Działdowo - majowa lustracja zbóż

13.04.2022 Zabieg regeneracyjno odżywczy  Agravita Aktiv 48 + Agravita Mn EDTA Plus 0,5 kg/ha + Agravita Cu EDTA Plus 0,3 kg/ha 29.04.2022 Zabieg fungicydowy - T1  Boogie Xpro 400 EC 1,3 l/ha + Antek 725 SL 0,8 l/ha + Moddus 250 EC 0,4 l/ha 16.05.2022 Lustracja plantacji  16.05.2022 przeprowadziliśmy lustrację plantacji zbóż ozimych na Demo Farmie w Działdowie (woj. warmińsko-mazurskie). Pomimo początkowo spowolnionej wegetacji fenofazy rozwojowe przebiegały odpowiednio. Bardzo duży wpływ na początkowe spowolnienie wegetacji, a następnie jej wyrównanie, ma pogłębiająca się susza. Od 25 lutego do końca kwietnia odnotowaliśmy opady deszczu na poziomie 24 mm. Obecnie rośliny kończą fazę strzelania w źdźbło tzn. przechodzą w fazę BBCH 37 (początek wychodzenia liścia flagowego). Od początku maja do naszej lustracji spadło 2 mm.  Jesteśmy po najważniejszym zabiegu fungicydowym chroniącym podstawę źdźbła oraz po regulacji. Został on wykonany następującą mieszaniną: Zabieg T1 + regulacja  Boogie Xpro 400 EC 1,3 l/ha + Moddus 250 EC 0,4 l/ha + Antek 725 SL 0,7 l/ha   Zmniejszenie dawki Antka - CCC było spowodowane suszą. Biorąc pod uwagę zabieg regulacyjny na poniższych zdjęciach widzimy piękny efekt regulacyjny: mianowicie zatrzymanie 1 kolanka na ok. 2-3cm a także znaczące pogrubienie ścian komórkowych, które są odpowiedzialne za przemieszczanie składników pokarmowych do liści i kłosa. Na dzień dzisiejszy oceniając porażenie chorobami widzimy efekt działania preparatu Boogie Xpro. Brak chorób podsuszkowych, efekt działania protiokonazolu zawartego w preparacie, brak mączniaka, poza warunkami atmosferycznymi. Swoje działanie zabezpieczające wykazuje również spiroksamina. Piękny efekt zieloności oraz brak chorób, które w znaczący spokój wpływają na plon - mianowicie chorób septoryjnych, to efekt działania zawartego w Boogi Xpro biksafenu i protiokonazolu. Aktualnie został zaplanowany zabieg T2 - ochrona liścia flagowego, ponieważ mijają 3 tygodnie od wykonania zabiegu T1 oraz pojawia się liść flagowy. Na plantacjach możemy zaobserwować duży nalot skrzypionki zbożowej. Pojawiły się także wciornastki na pszenżycie. Odmiana Faza BBCH Porażenie chorobami Ilość pędów kłosonośnych RGT Diplom BBCH 33/37 Septoriozy - 5%  Podstawa źdźbła - 8% Mączniak prawdziwy - 0% 3 Lemmy BBCH 37/39 Septoriozy - 12%  Podstawa źdźbła - 5% Mączniak prawdziwy - 0% 3 SY Dubaj BBCH 33/37 Septoriozy - 8%  Podstawa źdźbła - 8% Mączniak prawdziwy - 6% 3 Gordian BBCH 33/37 Septoriozy - 5%  Podstawa źdźbła - 8% Mączniak prawdziwy - 0% 2/3 Transfer BBCH 39 Septoriozy - 12%  Podstawa źdźbła - 5% Mączniak prawdziwy - 10% 4 Bogart BBCH 37/39 Septoriozy - 12%  Podstawa źdźbła - 5% Mączniak prawdziwy - 8% 5 Tadeus BBCH 37/39 Septoriozy - 12%  Podstawa źdźbła - 5% Mączniak prawdziwy - 6% 4 19.05.2022 Zabieg fungicydowy na liść flagowy - T2  Elatus Plus 0,6 l/ha + Sakura 0,6 l/ha + Moddus 250 EC 0,15 l/ha + Nexide 60 CS 0,07 l/ha Zabieg został wykonany w sprzyjających warunkach (idealne okienko pogodowe): temperatura nocna nieschodząca poniżej 18 stopni, dodatkowo brak wiatru i idealny odstęp od zabiegu T1 czyli 3 tygodnie.    21/22.05.2022 Opad deszczu 10mm Galeria

Ostatnie wydarzenia w Działdowie

rzepak w Działdowie maj

Majowa lustracja rzepaku w Działdowie

14.04.2022 Zabieg odżywczo-regeneracyjny, insektycydowy oraz fungicydowy Agravita Aktiv 48 0,5 kg/ha + Agravita Bor 15 1,5 l/ha + Gradient 50 WG 1 kg/ha + Agravita Korektor 0,1 l/ha +Toprex 375 SC 0,3 l/ha + Orius Extra 250 EW 0,5 l/ha  30.04.2022 Zabieg odżywczy w fazie BBCH 55, ochrona insektycydowa  W związku z fazą żółtego pąka na pędzie głównym i nalotem słodyszka rzepakowego został wykonany zabieg odżywczy oraz insektycydowy zwalczający powyższego szkodnika. Dodatkowo równolegle ze słodyszkiem naleciał chowacz podobnik. Jednak w tej fazie rozwoju rzepaku nie wytwarza on szkód na plantacji. Agravita Fe Edta Plus 0,5 kg/ha + Agravita Aktiv 70 0,5 kg/ha + Agravita Bor 15 1,5 l/ha + Mavrik Vita 240 EW 0,2 l/ha.  11.05.2022 I zabieg podczas kwitnienia  W związku z duża presją chorób takich jak sucha zgnilizna kapustnych oraz zgnilizna twardzikowa rekomendujemy wykonywanie dwóch zabiegów podczas kwitnienia. Pierwszy zabieg należy wykonać na początku kwitnienia w fazie BBCH 61-63. Właśnie w tej fazie, w zależności od odmiany, wykonaliśmy ten zabieg preparatem Propulse 250 SE (protiokonazol + fluopyram). Propulse 250 SE 0,85 l/ha + Karate Zeon 050 CS 0,12 l/ha 16.05.2022 Lustracja plantacji  Podczas lustracji oceniliśmy stan plantacji, jej odżywienie, a także fazy rozwojowe rzepaku. W tabeli przedstawiono ilości rozgałęzień bocznych poszczególnych odmian. Na dziś widzimy już, że LG Arnold, niezależnie czy to w COBORU czy na naszych Demo Farmach, jest numerem jeden z największą ilością zawiązanych rozgałęzień bocznych. Odmiana Ilość rozgałęzień bocznych Faza Porażenie przez choroby LG Arnold 14 BBCH 65 Sucha zgnilizna kapustnych - 0% Zgnilizna twardzikowa - brak Ragnar 12 BBCH 65 Sucha zgnilizna kapustnych - 0% Zgnilizna twardzikowa - brak InVigor Dazzler 10 BBCH 67 Sucha zgnilizna kapustnych - 0% Zgnilizna twardzikowa - brak Harvey 10 BBCH 67 Sucha zgnilizna kapustnych - 5% Zgnilizna twardzikowa - brak KWS Luciano 8 BBCH 63 Sucha zgnilizna kapustnych - 10% Zgnilizna twardzikowa - brak Stan plantacji: bardzo dobry, brak widocznych pęknięć od szybkiego i nadmiernego wzrostu. Na sąsiednim polu, na odmianie konkurencyjnej, widzimy liczne uszkodzenia, popękane łodygi, które będą idealnym miejscem wnikania patogenów chorobotwórczych: suchej zgnilizny kapustnych i zgnilizny twardzikowej.  Ocena skuteczności zabiegu na chowacze łodygowe - skuteczność 95%. Brak roślin uszkodzonych przez tego szkodnika. Galeria

Ostatnie wydarzenia w Zieleniewie

pszenica ozima lemmy

Działdowo - kwietniowa lustracja zbóż

11.04.2021 przeprowadziliśmy lustrację plantacji zbóż ozimych na Demo Farmie w Działdowie (woj. warmińsko-mazurskie). Cyklicznie występujące przymrozki i bardzo chłodne dni spowodowały spowolnienie wegetacji. Dodatkowo czynnikiem stresowym, ograniczającym w dużym stopniu wzrost, jest pogłębiająca się w tym regionie susza. Od 25 lutego do 1 kwietnia odnotowaliśmy opady deszczu na poziomie 8 mm. Obecnie rośliny przechodzą z fazy krzewienia (BBCH 29) do fazy strzelania w źdźbło (BBCH 30) i w każdej z odmian możemy zauważyć to przejście.  W najbliższym czasie wraz ze wzrostem temperatury zaczną wydłużać się międzywęźla i w następnym tygodniu zaobserwujemy przejście z fazy BBCH 30 do BBCH 31. Będzie to odpowiedni moment na wykonanie zabiegu regulacyjnego z zabiegiem T1. Ze względu na panującą i pogłębiającą się susze rekomendujemy zmniejszenie dawki CCC (), aby uniknąć niepotrzebnego stresu. Ten zabieg zostanie poprzedzony zabiegiem stymulującym wzrost.   Zabieg T1 + regulacja  Boogie Xpro 400 EC 1,3 l/ha + Moddus 250 EC 0,4 l/ha + Antek 725 SL 0,7 l/ha   Największym wigorem wzrostu charakteryzują się pszenica ozima Lemmy oraz odmiany pszenżyta ozimego Transfer, Bogart i Tadeus. Ich  wegetacja jest bardzo daleko posunięta - BBCH 30/31 (1 kolanko na 5 mm). Pozostałe odmiany (Gordian, RGT Diplom, SY Dubaj) wykształciły bardzo silne 3-4 rozkrzewienia.  Dodatkowo na Demo-Farmie w Działdowie mamy naszą nową odmianę jęczmienia jarego LG Andante. Jest ona obecnie w fazie szpilkowania. Galeria

Ostatnie wydarzenia w Sokolnikach

wznowienie wegetacji rzepaku w Działdowie

I wiosenna lustracja plantacji rzepaku w Działdowie

13.02.2022  Wysiew nawozu MacroSpeed Green w dawce 140 kg/ha  01.03.2022  Wysiew I dawki azotu - Saletrosan 26 w dawce 250 kg/ha  02.03.2022 Podczas pierwszej lustracji rzepaku na Demo Farmie w Działdowie został określony stopień przezimowania. Biorąc pod uwagę aurę zimową, która trwała od grudnia 2021 do marca 2022, możemy śmiało mówić o przezimowaniu na poziomie 100%. Obsada roślin przed zimowym spoczynkiem a początkiem wegetacji 2022 jest taka sama.  Na plantacji nie zauważyliśmy suchej zgnilizny kapustnych. Dlatego nie ma potrzeby wykonywania zabiegu T0 (zabiegu czyszczącego).  Plantacja zostało odpowiednio odżywiona w siarkę, magnez oraz azot. Zgodnie ze sztuką wykonano nawożenie kizerytem MacroSpeed Green w dawce 140 kg/ha, co daje nam zasilenie rzepaku w bardzo istotną siarkę (28 kg S/ha) i magnez (21 kg Mg/ha) na 2-3 tygodnie przed planowaną pierwszą dawką nawozu. I dawka azotu zdecydowanie powinna być wysiana wcześniej ze względu na ruszenie wegetacji. Jednak zgodnie z dyrektywą azotową musieliśmy czekać na wjazd z azotem aż do 1 marca. Tak jak wyżej zostało wspomniane dawka wynosi 250 kg/ha (65 kg N/ha, 28 kgS/ha). W tym gospodarstwie, ze względu na nawożenie organiczne i dużą zawartość azotu mineralnego, dawka azotu została ograniczona. Zabiegi zaplanowane:  II dawka azotu; zabieg odżywczy: Agravita Aktiv 48 0,5 kg/ha + Agravita Bor 15 1,5 l/ha + Agravita Mn EDTA Plus 0,5 kg/ha + Nexide 60 CS 0,06 l/ha; kontrola chowacza brukwiaczka, chowaczka czterozębnego; zabieg fungicydowo-regulacyjny. Galeria

Ostatnie wydarzenia w Działdowie

rzepak w kwietniu

Druga wiosenna lustracja rzepaku w Działdowie

20.03.2022 II dawka azotu Saletrosan 30 200 kg/ha  26.03.2022 Zabieg insektycydowy przeciwko chowaczą łodygowym Inazuma 130 WG 0,25 kg/ha + Agravita Mn EDTA Plus 0,5 kg/ha  11.04.2022  Przeprowadziliśmy lustrację plantacji rzepaku na Demo Farmie w Działdowie (woj. warmińsko-mazurskie). Roślina, niezależnie od odmiany, znajduje się w fazie BBCH 39/50. Oznacza to, że rzepak jest w fazie strzelania w pęd oraz ukazywania się pąka wierzchołkowego. Pomimo pozornie zwolnionej wegetacji obserwujemy odpowiednią fazę fenologiczną. Poza uszkodzeniami mrozowymi jedynym deficytem, który można zauważyć, jest deficyt wody. Mamy do czynienia z odpowiednią fazą rozwojową, aby wykonać zabieg fungicydowy o działaniu regulacyjnym. Jednak ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, które panowały przez marzec do połowy kwietnia, nie mieliśmy możliwości wykonania zabiegu odżywczego. Jedyne okienko pogodowe miało miejsce 26.03.2022, kiedy mieliśmy bardzo intensywny nalot chowaczy łodygowych. Jednocześnie pojawił się zarówno czterozębny jak i brukwiaczek. Wykonaliśmy zwalczanie preparatem o działaniu kontaktowym i systemicznym. Dodatkiem była jedynie Agravita Mn EDTA Plus w celu odżywienia roślin. Należy pamiętać, że możliwość wykonywania zabiegu w tym okresie wegetacyjnym, tzn. łączenia fungicydów, insektycydów i nawozów dolistnych jest możliwa poprzez odpowiednie mieszanie i sposób dodawania preparatów do mieszaniny zbiornikowej. Jak się do tego zabrać? Obejrzyjcie film: Największym wigorem wzrostu podczas niesprzyjającej wiosny charakteryzuje się odmiana LG Arnold, Ragnar oraz Harvey, który jest najwcześniejszą odmianą na tej plantacji . Galeria

Ostatnie wydarzenia w Działdowie

Kontakt

Informacje w sprawie zastosowanych
technologii i produktów:
tel. +48 664 000 733
demo-farma@ampol-merol.pl

Właścicielem programu jest:
Ampol-Merol Sp. z o.o.
ul. Mikołaja z Ryńska 28a
87-200 Wąbrzeźno
tel. 56 688 48 00
info@ampol-merol.pl

Bądź na bieżąco

Produkty dostarczają

kwalifikowany materiał siewny
Ampol-Merol dystrybutor nawozów i środków ochrony roślin