lustracja rzepaku

Pierwsze lustracje rzepaku

31.08.2020  I Lustracja
Warunki w pierwszej chwili wydawały się sprzyjające. Następnie po zasiewach, między 25 a 31.08.2020 spadło ok. 32 mm opadu. Nastąpiło gwałtowne ochłodzenie, podczas którego temperatury spadły do poziomu 15°C.

04.09.2020 II Lustracja
Rzepak znajdował się w fazie liścieni. Po spodziewanej suszy mieliśmy do czynienia z bardzo dużą ilością opadów. Między 31.08 a 04.09.2020 spadło 55 mm opadu co w sumie od momentu zasiewu do dnia lustracji daje 87 mm wody. Dodatkowo zmierzyliśmy się z bardzo chłodnymi dniami (temperatura w dzień na poziomie 14 °C). Doprowadziło to do nagromadzenia wody w miejscach, gdzie powstają zastoiska wodne.

10.09.2020 III Lustracja 
Po bardzo niesprzyjających warunkach: dużych opadach i bardzo niskich temperaturach (08.09.2020, godz. 6.00 - 6 °C), przyszło ocieplenie oraz ustąpiły opady deszczu. Podczas lustracji rzepak znajduje się w fazie BBCH 11. Niestety ze względu na uproszczenia w uprawie rzepak w bardzo dużym stopniu konkuruje o światło z samosiewami zbóż, które w zdecydowanie mniejszym stopniu reagują na niskie temperatury powietrza. 
Zgodnie z formułą: NAJPIERW ODŻYWIAMY, PÓŹNIEJ ZWALCZAMY, podjęliśmy decyzję, aby 11.09.2020 wykonać zabieg odżywczy i stymulujący preparatem Agravita AKTIV 48 w dawce 0,5 kg/ha, aby wspomóc rzepak do szybszego wzrostu i nabrania wigoru.

0
opady czerwiec
0
opady sierpień
0
opady sierpień
0
opady wrzesień

11.09.2020 Zabieg odżywczo-wspomagający
Zgodnie z założeniem został wykonany zabieg odżywczy nawozem dolistnym Agravita AKTIV 48 w dawce 0,5 kg/ha.

13.09.2020 IV Lustracja
Nastąpiła lustracja - rzepak znajdował się w fazie BBCH 13. Po wzroście temperatury do poziomu 21 °C oraz zastosowaniu Agravity AKTIV 48 możemy zaobserwować bardzo intensywny wzrost roślin rzepaku. Jednak ze względu na panujące warunki wzrost ten jest silnie uzależniony od odmiany. Odmiany Ragnar i LE 18/406 charakteryzują się bardzo dobrym wigorem jesiennego wzrostu. Z tego powodu te odmiany rzepaku znajdują się w fazie BBCH 13/14. Odmiany o mniejszym wigorze znajdują się między fazą BBCH 11 a fazą BBCH 13 i biorąc pod uwagę całą plantację jest ona bardzo niewyrównana. 
Można również zauważyć bardzo dobry efekt herbicydowy po zastosowaniu preparatu Nero. Pomimo zawartego w preparacie Nero chlomazonu (24g  w 1 litrze, 60g w 2,5 litra) i licznych opadach na roślinach nie widzimy chloroz. Do tego przyczynił się preparat Inger, który zwiększa koncentrację środka w wierzchniej warstwie i nie powoduje jego przemieszczenia w głąb profilu glebowego. Efekt herbicydowy był tym bardziej widoczny z powodu sprzyjających warunków atmosferycznych czyli dobrego uwilgotnienia gleb. 
Na zdjęciach widzimy również ujęcia kontrolne, gdzie nie zastosowaliśmy preparatu herbicydowego. Celem tego działania było pokazania presji nie tylko ze strony samosiewów, warunków atmosferycznych, ale także ze strony chwastów dwuliściennych.

14.09.2020 Zabieg herbicydowy przeciwko samosiewom zbóż oraz chwastom jednoliściennym.
Zabieg herbicydowy został przeprowadzony zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Pogoda była bardzo sprzyjająca: bezwietrzna,  temperatura na poziomie 22°C. 
Zabieg herbicydowy został wykonany w dawce dzielonej. Ze względu na niewyrównane wschody i bardzo dużą presję ze strony samosiewów zalecamy preparat AGIL-S 100 EC w dawce 0,5 l/ha. Taka dawka w znaczący sposób zahamuje rozwój samosiewów jednak rzepak zostanie nienaruszony, nawet ten w fazie BBCH 11.
Preparat został połączony z insektycydem Karate Zeon 050 CS, ponieważ pojawił się nalot błonkówki gnatarza rzepakowca.

Ostatnie wydarzenia w Niedźwiedziu

wrzesień 18, 2020

Siew zbóż w Niedźwiedziu

Lokalizacja: Niedźwiedź 2020/2021

18.09.2020 miał miejsce siew na Demo Farmie zbożowej w Niedźwiedziu (woj. kujawsko-pomorskie). Jest to termin…
wrzesień 14, 2020

Pierwsze lustracje rzepaku

Lokalizacja: Niedźwiedź 2020/2021

Przedplonem plantacji rzepaku była kolekcja odmian zbóż ozimych. Po zbiorze zostało wysiane wapno w dawce…
sierpień 25, 2020

Siew rzepaku

Lokalizacja: Niedźwiedź 2020/2021

Przedplonem plantacji rzepaku była kolekcja odmian zbóż ozimych. Po zbiorze zostało wysiane wapno w dawce…
sierpień 24, 2020

Przed siewem rzepaku

Lokalizacja: Niedźwiedź 2020/2021

Przedplonem plantacji rzepaku była kolekcja odmian zbóż ozimych. Po zbiorze zostało wysiane wapno w dawce…