żniwa Demo Farma

Demo Farma 2020/2021 - podsumowanie żniw rzepaku i zbóż ozimych

Żniwa 2021 rozpoczęły się w normalnym terminie dla każdej z lokalizacji. Nie mieliśmy problemu z deszczową aurą - szczególnie w przypadku żniw rzepaczanych, a także na początku żniw zbożowych. Koniec okresu wegetacyjnego był suchy tak jak cały okres wegetacji. Prace przy zbiorze (po 6 sierpnia) utrudniały liczne opady. 

Po przeprowadzonych lustracjach rzepaku po przekwitnięciu, w momencie wiązania łuszczyn i wypełniania ich spodziewaliśmy się rekordowych plonów podobnie jak w ubiegłym roku. Jednak upalny i praktycznie bezdeszczowy (dla porównania: 2020 - 220 mm/m, 2021 - 72 mm/m) oraz praktycznie rekordowy pod względem temperatury czerwiec (średnia dobowa wyższa od wielolecia o 2,5 °C) spowodował brak odpowiedniego nalania i wypełnienia nasion rzepaku i ziarna zbóż. W rezultacie brak zahartowania roślin przed promieniowaniem UV poskutkował zaschnięciem i zakończeniem wegetacji po 5 dniach rekordowych temperatur sięgających w łanie nawet 50°C. 

Niezależnie od lokalizacji najwyższym plonem i zaolejeniem charakteryzowała się nasza najnowsza odmiana rzepaku - LG Arnold, która jeszcze podczas okresu wegetacyjnego i w trakcie poprzedniego roku sprzedażowego występowała pod numerem LE 18/406. LG Arnold dominował nie tylko w Niedźwiedziu i na innych Demo Farmach Ampol-Merol w całym kraju. Najwyższe wyniki plonowania potwierdziło również COBORU, gdzie LG Arnold uzyskał pozycję nr 1 z wynikiem 140% wzorca.

W miejscowościach, gdzie są zlokalizowane Demo Farmy Ampol-Merol, średnie plony LG Arnold wyniosły powyżej 40 dt/ha. Warto dodać, że w zeszłym roku odmiana LG Arnold weszła na polski rynek w liczbie 30 jednostek. A w każdym z tych gospodarstw,  w którym była wysiana, osiąga rewelacyjne plony, najwyższe w stosunku do innych odmian. Dodatkowo wyniki PDO COBORU wskazują, że w regionie VI (woj. małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie) LG Arnold osiągnęła oszałamiający wynik 72,95 dt/ha. W tym roku dużą przewagę pokazały odmiany mieszańcowe co możemy zaobserwować w zestawieniach plonów w każdej lokalizacji - LG Arnold, Ragnar i Annabella uzyskały plony wyższe o ok. 20%. Wyniki plonowania poszczególnych odmian rzepaku oraz ich parametrów przedstawiają tabele 1 i 2. 

W zależności od regionu oraz dojrzałości zbóż, zbiory na Demo Farmach odbywały się albo pod znakiem suszy albo opadów. Przez to żniwa zamiast przebiegać równomiernie i spokojnie, były “łapane”. Szczególnie rolnicy z północy kraju zmagali się z szybkimi rosami wieczornymi rosy wieczorne i obfitującymi w deszcz porankami, które powodowały zbieranie materiału na poziomie 15-16% wilgotności przez 4 h w ciągu dnia. 

W przypadku Demo Farm udało się ominąć deszczowy sierpień i zebrać bez większych problemów kolekcję odmian  pszenicy i pszenżyta. Jednak tu zaistniała trudniejsza sytuacja: zboża po 6 czerwca znajdowały się w jeszcze bardziej newralgicznym momencie aniżeli rzepaki. Kiedy zboża były w fazach BBCH 70 i BBCH 80 (rozwój ziarniaków i dojrzewanie) dotknęły je upały. Z tego właśnie powodu spotykamy się z problemami gęstości/ wyrównania i niskich plonów.

Głównym czynnikiem, który decydował o plonowaniu był termin siewu oraz przedplonu. W tym roku nie mogliśmy ocenić różnic pomiędzy odmianami wczesnymi, średnimi czy późnymi, ponieważ wszystko było uzależnione od terminu siewu. Newralgicznym parametrem roku i żniw 2021 jest gęstość/wyrównanie. Dlatego przy tym parametrze mamy niższy plon.

W całym kraju mamy do czynienia z plonami w przedziale 50-80 dt/ha. Patrząc na wyniki plonowania zbóż oraz parametry możemy wskazać na 3 odmiany, które znakomicie zaadaptowały się do warunków, jakie mieliśmy w tym roku. Są to:  Advokat, Gordian i Lemmy. Dodatkowo w tym roku na Demo Farmie w Niedźwiedziu testowaliśmy nową odmianę pszenicy RGT Diplom, która również znakomicie plonowała (plon w Niedźwiedziu 78,5 dt/ha przy gęstości 76,8 kg/hl).

Wyniki plonowania: rzepak ozimy (tabela 1)

Lokalizacja
LG Arnold
Ragnar
Annabella
Harvey
Niedźwiedź
43,5 dt/ha
40 dt/ha
39,5 dt/ha
38 dt/ha
Nieżychowice
43,5 dt/ha
40 dt/ha
37 dt/ha
37,5 dt/ha
Zieleniewo
39,5 dt/ha
36,5 dt/ha
35 dt/ha
33 dt/ha
Działdowo
48 dt/ha
42 dt/ha
40 dt/ha
35 dt/ha
Sokolniki
45 dt/ha
39,5 dt/ha
37,5 dt/ha
37 dt/ha

Średnie parametry: rzepak ozimy (tabela 2)

Parametry jakościowe
LG Arnold
Ragnar
Annabella
Harvey
Wilgotność
7,8%
6,9%
8%
7,5%
Zaolejenie
44,0%
42,5%
41,4%
40,8%

Wyniki plonowania: zboża ozime (tabela 3)

Lokalizacja
Lemmy
Gordian
Advokat
KWS Ahoi
Silverado
Transfer
Niedżwiedż
77,2 dt/ha
79,5 dt/ha
81,5 dt/ha
76,5 dt/ha
70,5 dt/ha
77 dt/ha
Nieżychowice
82 dt/ha
85 dt/ha
78 dt/ha
71 dt/ha
68 dt/ha
71 dt/ha
Zieleniewo
80 dt/ha
78 dt/ha
73 dt/ha
75 dt/ha
-
-
Działdowo
79 dt/ha
78 dt/ha
80 dt/ha
75 dt/ha
73 dt/ha
69 dt/ha
Sokolniki
80 dt/ha
78 dt/ha
82 dt/ha
78 dt/ha
-
-

Średnie parametry: zboża ozime (tabela 4)

Parametry jakościowe
Lemmy
Gordian
Advokat
KWS Ahoi
Silverado
Transfer
Wilgotność
13,5%
13,5%
13,8%
13,2%
14,0%
13,5%
Gęstość
75,9 kg/hl
76,2 kg/hl
75,9 kg/hl
75,3 kg/hl
-
-
Białko
15,2%
13,2%
13,4%
14,2%
-
-
Gluten
31,2%
26,4%
27,8%
30,1%
-
-
Sedymentacja
51,7
42,3
44,1
45
-
-

Relacja filmowa ze żniw 2021