Zieleniewo 2021/2022

Zieleniewo - majowa lustracja zbóż

06.04.2022 II dawka azotu Zaksan 33,5 - 300 kg/ha   22.04.2022 Zabieg fungicydowy - T1 Boogie Xpro 400 EC 1,3 l/ha + Antek 725 SL 0,6 l/ha + Moddus 250 EC 0,4 l/ha + Agravita Complete 2 kg/ha + Agravita Micro 1,5 l/ha   10.05.2022 Lustracja plantacji  10.05.2022 przeprowadziliśmy lustrację plantacji zbóż ozimych na Demo Farmie w Zieleniewie (woj. zachodniopomorskie). Pomimo początkowo spowolnionej wegetacji fenofazy rozwojowe przebiegały odpowiednio. Jest to najbardziej na zachód wysunięta Demo Farma w Polsce. Z tego powodu wszystkie zabiegi wykonywane są z tygodniowym wyprzedzeniem z powoduwegetacji szybszej w tym regionie niż w pozostałych.  Od 25 lutego do końca kwietnia odnotowaliśmy opady deszczu na poziomie 10 mm. Obecnie rośliny kończą fazę strzelania w źdźbło tzn. przechodzą w fazę BBCH 37 (początek wychodzenia liścia flagowego). Od początku maja do naszej lustracji spadło 2 mm deszczu.  Jesteśmy po najważniejszym zabiegu fungicydowym chroniącym podstawę źdźbła oraz po regulacji. Został on wykonany następującą mieszaniną: Zabieg T1 + regulacja  Boogie Xpro 400 EC 1,3 l/ha + Moddus 250 EC 0,4 l/ha + Antek 725 SL 0,7 l/ha   Zmniejszenie dawki Antka (CCC) było spowodowane suszą. Biorąc pod uwagę zabieg regulacyjny na poniższych zdjęciach widzimy jego piękny efekt. Mianowicie zatrzymanie 1. kolanka na ok. 2/3cm a także znaczące pogrubienie ścian komórkowych, które są odpowiedzialne za przemieszczanie składników pokarmowych do liści i kłosa. Oceniając na dziś porażenie chorobami widzimy efekt działania preparatu Boogie Xpro. Brak chorób podsuszkowych to efekt działania protiokonazolu zawartego w preparacie. Natomiast brak mączniaka (poza warunkami atmosferycznymi) zawdzięczamy działaniu zabezpieczającemu spiroksaminy. Ponadto obserwujemy piękny efekt zieloności oraz brak chorób septoryjnych, które w znaczący spokój wpływają na plon. To efekt działania zawartego w Boogie Xpro biksafenu i protiokonazolu. Aktualnie został zaplanowany zabieg T2 - ochrona liścia flagowego, ponieważ mijają 3 tygodnie od wykonania zabiegu T1 oraz pojawia się liść flagowy. Na plantacjach możemy zaobserwować duży nalot skrzypionki zbożowej, a także na pszenżycie pojawiły się wciornastki. Odmiana Faza BBCH Porażenie chorobami Ilość pędów kłosonośnych RGT Diplom BBCH 37 Septoriozy - 5%  Podstawa źdźbła - 8% Mączniak prawdziwy - 0% 3 Lemmy BBCH 37/39 Septoriozy - 12%  Podstawa źdźbła - 5% Mączniak prawdziwy - 0% 3 SY Dubaj BBCH 33/37 Septoriozy - 8%  Podstawa źdźbła - 8% Mączniak prawdziwy - 6% 3 Gordian BBCH 33/37 Septoriozy - 5%  Podstawa źdźbła - 8% Mączniak prawdziwy - 6% 2/3 Transfer BBCH 39 Septoriozy - 12%  Podstawa źdźbła - 5% Mączniak prawdziwy - 10% 4 14.05.2022 Zabieg fungicydowy na liśc flagowy - T2  Elatus Plus 0,6 l/ha + Sakura 0,6 l/ha + Moddus 250 EC 0,15 l/ha + Nexide 60 CS 0,07 l/ha + Agravita Complete 2,5 kg/ha  Zabieg został wykonany w sprzyjających warunkach (idealne okienko pogodowe) i idealny odstęp od zabiegu T1 czyli 3 tygodnie. Galeria

Ostatnie wydarzenia w Zieleniewie

Majowa lustracja rzepaku w Zieleniewie

22.03.2022 II dawka azotu  Zaksan 33,5 - 350 kg/ha   26.03.2022 Zabieg odżywczo-regeneracyjny, T0  Agravita Aktiv 48 0,5 kg/ha + Agravita Bor 15 1,5 l/ha + Agravita Complete 2,5 kg/ha + Mondatak 450 EC 0,8 l/ha 13.04.2022 Zabieg fungicydowy o działaniu regulacyjnym i zwalczanie chowaczy łodygowych  Agravita Galaxy 3,0 l/ha  + Agravita Bor 15 1,5 l/ha + Gradient 50 WG 1 kg/ha + Agravita Korektor 0,1 l/ha +Toprex 375 SC 0,3 l/ha + Western 0,3 l/ha 30.04.2022 Zabieg odżywczy w fazie BBCH 55, ochrona insektycydowa  W związku z fazą żółtego pąka na pędzie głównym i nalotem słodyszka rzepakowego został wykonany zabieg odżywczy oraz insektycydowy zwalczający powyższego szkodnika. Dodatkowo równolegle ze słodyszkiem naleciał chowacz podobnik. Jednak w tej fazie rzepaku nie wytwarza szkód.  Agravita Fe EDTA Plus 0,5 kg/ha + Agravita Aktiv 70 0,5kg/ha + Agravita Bor 15 1,5 l/ha + Mavrik Vita 240 EW 0,2 l/ha 05.05.2022  I zabieg podczas kwitnienia   W związku z duża presją choroby jaką jest sucha zgnilizna kapustnych oraz zgnilizna twardzikowa rekomendujemy wykonywanie dwóch zabiegów podczas kwitnienia. Pierwszy zabieg należy wykonać na początku kwitnienia w fazie BBCH 61/63. Właśnie w tej fazie, w zależności od odmiany, został wykonany ten zabieg preparatem Propulse 250 SE (protiokonazol + fluopyram). Propulse 250 SE 0,85 l/ha + Nexide 060 CS 0,08 l/ha + Agravita Galaxy 2 l/ha  11.05.2022 Lustracja plantacji   Podczas lustracji oceniliśmy stan plantacji, jej odżywienie oraz fazy rozwojowe rzepaku. W tabeli przedstawiono ilości rozgałęzień bocznych poszczególnych odmian. Na dzień dzisiejszy widzimy już, że LG Arnold niezależnie czy to w COBORU czy na naszych Demo Farmach jest numerem jeden z największą ilością zawiązanych rozgałęzień bocznych. Odmiana Ilość rozgałęzień bocznych Faza Porażenie przez choroby LG Arnold 11 BBCH 65 Sucha zgnilizna kapustnych - 0% Zgnilizna twardzikowa - brak Ragnar 10 BBCH 65 Sucha zgnilizna kapustnych - 0% Zgnilizna twardzikowa - brak InVigor Dazzler 9 BBCH 67 Sucha zgnilizna kapustnych - 0% Zgnilizna twardzikowa - brak Harvey 8 BBCH 67 Sucha zgnilizna kapustnych - 5% Zgnilizna twardzikowa - brak KWS Luciano 8 BBCH 67 Sucha zgnilizna kapustnych - 10% Zgnilizna twardzikowa - brak Stan plantacji: bardzo dobry, brak widocznych pęknięć od szybkiego i nadmiernego wzrostu. Na sąsiednim polu, na odmianie konkurencyjnej, widzimy liczne uszkodzenia, popękane łodygi, które będą idealnym miejscem wnikania patogenów chorobotwórczych: suchej zgnilizny kapustnych i zgnilizny twardzikowej.  Ocena skuteczności zabiegu na chowacze łodygowe - skuteczność 95%. Brak roślin uszkodzonych przez tego szkodnika. Galeria

Ostatnie wydarzenia w Zieleniewie

pszenica ozima w marcu

Demo Farma w Zieleniewie - pierwsza wiosenna lustracja zbóż

Podczas pierwszej lustracji na Demo Farmie w Zieleniewie (!7.03.2022) został określony stopień przezimowania. Biorąc pod uwagę aurę zimową, która trwała od grudnia 2021 roku do marca 2022, możemy śmiało mówić o przezimowaniu na poziomie 100%. Obsada roślin przed zimowym spoczynkiem a początkiem wegetacji 2022 jest taka sama.  Plantacja ta wymaga dokrzewienia z powodu niskiej obsady i słabego rozkrzewienia roślin. Problem wynika ze źle ustawionego siewnika - podczas próby kręconej wynik był odpowiedni, jednak wysiew wygląda dużo inaczej. Z tego powodu tę plantację jesteśmy zmuszeni prowadzić inaczej.  T0 (zabieg wykonywany w 3 dni bez porannych przymrozków): MicroSpeed Smart 1,5 l/ha + Antek 725 SL 0,8 l + Agravia Mangan 1,0 l/ha  Plantacja została odpowiednio odżywiona w siarkę, magnez oraz azot. Zgodnie ze sztuką wykonano nawożenie kizerytem MacroSpeed Green w dawce 100 kg/ha 16.02.2022. Daje nam to zasilenie zboża w bardzo istotną siarkę (20 kg S/ha) i magnez (15 kg Mg/ha) na 2-3 tygodnie przed planowaną pierwszą dawką nawozu. I dawka azotu zdecydowanie powinna być wysiana wcześniej ze względu na ruszenie wegetacji. Jednak zgodnie z dyrektywą azotową musieliśmy czekać na wjazd z azotem aż do 1 marca. Tak jak wyżej zostało wspomniane dawka wynosi 250 kg/ha (83 kg N/ha). Dawka taka wynikała właśnie z obsady i ilości rozkrzewień które mamy na polu.  Odmiana Obsada Ilość rozkrzewień Porażenie chorobami Lemmy 200 szt/m2 3-4 - Gordian 240 szt/m2 2-3 - RGT Diplom 200 szt/m2 2-3 - SY Dubaj 220 szt/m2 2 Podstawa źdźbła 5% Transfer 220 szt/m2 2-3 Mączniak prawdziwy 8% Zaplanowane zabiegi: Zabieg T0 - 21.03.2022; Zabieg odżywczy - Agravita Aktiv 48 + Agravita Cu Edta Plus 0,3 kg/ha + Agravita Mn EDTA Plus + Nexide 60 CS 0,06 l/ha; Zabieg fungicydowy i regulacja. Galeria

Ostatnie wydarzenia w Zieleniewie

rzepak Zieleniewo

Zieleniewo - druga lustracja rzepaku

24.11.2021 na Demo Farmie w Zieleniewie podczas lustracji ocenialiśmy stan roślin w przygotowaniu do zimowego spoczynku, trafność wykonania zabiegów insektycydowych, fungicydowych i herbicydowych.  Zabieg herbicydowy, zarówno przeciwko chwastom jedno- jaki dwuliściennym, wykonaliśmy w odpowiednim terminie. Stwierdziliśmy brak specyficznych dla tego regionu chwastów takich jak rumian polny, fiołek polny czy chaber bławatek.  Jak doskonale wiemy, w tym roku borykaliśmy się z problemem licznego występowania nalotu śmietki kapuścianej, która pojawiła się praktycznie w całej Polsce. Mieliśmy do czynienia z 3 pokoleniami. Koniecznym działaniem jest lustracja i wykonanie zabiegu insektycydowego o działaniu kontaktowym w momencie nalotu owada dorosłego. Demo Farma w Zieleniewie była dopilnowana i zabiegi zostały wykonane w odpowiednim momencie.  Dlatego uszkodzenia roślin możemy zaobserwować tylko na ok. 8% roślin.  Na plantacji nie widzimy objawów chorobowych między innymi suchej zgnilizny kapustnych, czerni krzyżowych oraz szarej pleśni. Powodem jest bardzo dobry termin wykonania zabiegu fungicydowego oraz odpowiedni dobór substancji paklobutrazol + difenokonazol + tebukonazol. Zabieg ten pośrednio wpływa nam na przezimowanie rzepaku budując odpowiedni pokrój rozet.  Odpowiednia rozeta przed zimowym spoczynkiem powinna posiadać następujące parametry: 8-12 liści, stożek wzrostu wysunięty na ok. 1,5 cm, średnica szyjki korzeniowej: 1,5 cm, system korzeniowy: 20 cm. Odmiana Ilość liści Wyniesienie stoźka wzrostu Średnica szyjki korzeniowej Długość systemu korzeniowego LG Arnold 11 1 cm 1,9 cm 33 cm Ragnar 9-10 2 cm 2,2 cm 30 cm KWS Luciano 9 1,7 cm 1,5 cm 35 cm InVigor Dazzler 11 1 cm 2,5 cm 34 cm Harvey 8-9 1,5 cm 1,5 cm 30 cm Patrząc na powyższą tabelę i obserwacje, które zostały zapisane najlepszy pokrój osiągnął LG Arnold. Należy pamiętać, że ilości liści warunkuje ilość rozgałęzień bocznych wiosną. Na podstawie ww. opisanych wyników widzimy, że największą zdrowotnością zarówno korzenia (brak oznak żerowania larw śmietki kapuścianej) oraz części nadziemnych (brak jakichkolwiek oznak chorobowych) cechuje się odmiana InVigor Dazzler. Poniżej prezentujemy opady w poszczególnych miesiącach od momentu siewu. Suma opadów 0 wrzesień 2021 0 październik 2021 0 listopad 2021 Galeria

Ostatnie wydarzenia w Zieleniewie

rzepak Zieleniewo

I wiosenna lustracja plantacji rzepaku w Zieleniewie

24.11.2021 na Demo Farmie w Zieleniewie podczas lustracji ocenialiśmy stan roślin w przygotowaniu do zimowego spoczynku, trafność wykonania zabiegów insektycydowych, fungicydowych i herbicydowych.  Zabieg herbicydowy, zarówno przeciwko chwastom jedno- jaki dwuliściennym, wykonaliśmy w odpowiednim terminie. Stwierdziliśmy brak specyficznych dla tego regionu chwastów takich jak rumian polny, fiołek polny czy chaber bławatek.  Jak doskonale wiemy, w tym roku borykaliśmy się z problemem licznego występowania nalotu śmietki kapuścianej, która pojawiła się praktycznie w całej Polsce. Mieliśmy do czynienia z 3 pokoleniami. Koniecznym działaniem jest lustracja i wykonanie zabiegu insektycydowego o działaniu kontaktowym w momencie nalotu owada dorosłego. Demo Farma w Zieleniewie była dopilnowana i zabiegi zostały wykonane w odpowiednim momencie.  Dlatego uszkodzenia roślin możemy zaobserwować tylko na ok. 8% roślin.  Na plantacji nie widzimy objawów chorobowych między innymi suchej zgnilizny kapustnych, czerni krzyżowych oraz szarej pleśni. Powodem jest bardzo dobry termin wykonania zabiegu fungicydowego oraz odpowiedni dobór substancji paklobutrazol + difenokonazol + tebukonazol. Zabieg ten pośrednio wpływa nam na przezimowanie rzepaku budując odpowiedni pokrój rozet.  Odpowiednia rozeta przed zimowym spoczynkiem powinna posiadać następujące parametry: 8-12 liści, stożek wzrostu wysunięty na ok. 1,5 cm, średnica szyjki korzeniowej: 1,5 cm, system korzeniowy: 20 cm. Odmiana Ilość liści Wyniesienie stoźka wzrostu Średnica szyjki korzeniowej Długość systemu korzeniowego LG Arnold 11 1 cm 1,9 cm 33 cm Ragnar 9-10 2 cm 2,2 cm 30 cm KWS Luciano 9 1,7 cm 1,5 cm 35 cm InVigor Dazzler 11 1 cm 2,5 cm 34 cm Harvey 8-9 1,5 cm 1,5 cm 30 cm Patrząc na powyższą tabelę i obserwacje, które zostały zapisane najlepszy pokrój osiągnął LG Arnold. Należy pamiętać, że ilości liści warunkuje ilość rozgałęzień bocznych wiosną. Na podstawie ww. opisanych wyników widzimy, że największą zdrowotnością zarówno korzenia (brak oznak żerowania larw śmietki kapuścianej) oraz części nadziemnych (brak jakichkolwiek oznak chorobowych) cechuje się odmiana InVigor Dazzler. Poniżej prezentujemy opady w poszczególnych miesiącach od momentu siewu. Suma opadów 0 wrzesień 2021 0 październik 2021 0 listopad 2021 Galeria

Ostatnie wydarzenia w Zieleniewie

Kontakt

Informacje w sprawie zastosowanych
technologii i produktów:
tel. +48 664 000 733
demo-farma@ampol-merol.pl

Właścicielem programu jest:
Ampol-Merol Sp. z o.o.
ul. Mikołaja z Ryńska 28a
87-200 Wąbrzeźno
tel. 56 688 48 00
info@ampol-merol.pl

Bądź na bieżąco

Produkty dostarczają

kwalifikowany materiał siewny
Ampol-Merol dystrybutor nawozów i środków ochrony roślin