Zieleniewo 2021/2022

rzepak Zieleniewo

Zieleniewo - druga lustracja rzepaku

24.11.2021 na Demo Farmie w Zieleniewie podczas lustracji ocenialiśmy stan roślin w przygotowaniu do zimowego spoczynku, trafność wykonania zabiegów insektycydowych, fungicydowych i herbicydowych.  Zabieg herbicydowy, zarówno przeciwko chwastom jedno- jaki dwuliściennym, wykonaliśmy w odpowiednim terminie. Stwierdziliśmy brak specyficznych dla tego regionu chwastów takich jak rumian polny, fiołek polny czy chaber bławatek.  Jak doskonale wiemy, w tym roku borykaliśmy się z problemem licznego występowania nalotu śmietki kapuścianej, która pojawiła się praktycznie w całej Polsce. Mieliśmy do czynienia z 3 pokoleniami. Koniecznym działaniem jest lustracja i wykonanie zabiegu insektycydowego o działaniu kontaktowym w momencie nalotu owada dorosłego. Demo Farma w Zieleniewie była dopilnowana i zabiegi zostały wykonane w odpowiednim momencie.  Dlatego uszkodzenia roślin możemy zaobserwować tylko na ok. 8% roślin.  Na plantacji nie widzimy objawów chorobowych między innymi suchej zgnilizny kapustnych, czerni krzyżowych oraz szarej pleśni. Powodem jest bardzo dobry termin wykonania zabiegu fungicydowego oraz odpowiedni dobór substancji paklobutrazol + difenokonazol + tebukonazol. Zabieg ten pośrednio wpływa nam na przezimowanie rzepaku budując odpowiedni pokrój rozet.  Odpowiednia rozeta przed zimowym spoczynkiem powinna posiadać następujące parametry: 8-12 liści, stożek wzrostu wysunięty na ok. 1,5 cm, średnica szyjki korzeniowej: 1,5 cm, system korzeniowy: 20 cm. Odmiana Ilość liści Wyniesienie stoźka wzrostu Średnica szyjki korzeniowej Długość systemu korzeniowego LG Arnold 11 1 cm 1,9 cm 33 cm Ragnar 9-10 2 cm 2,2 cm 30 cm KWS Luciano 9 1,7 cm 1,5 cm 35 cm InVigor Dazzler 11 1 cm 2,5 cm 34 cm Harvey 8-9 1,5 cm 1,5 cm 30 cm Patrząc na powyższą tabelę i obserwacje, które zostały zapisane najlepszy pokrój osiągnął LG Arnold. Należy pamiętać, że ilości liści warunkuje ilość rozgałęzień bocznych wiosną. Na podstawie ww. opisanych wyników widzimy, że największą zdrowotnością zarówno korzenia (brak oznak żerowania larw śmietki kapuścianej) oraz części nadziemnych (brak jakichkolwiek oznak chorobowych) cechuje się odmiana InVigor Dazzler. Poniżej prezentujemy opady w poszczególnych miesiącach od momentu siewu. Suma opadów 0 wrzesień 2021 0 październik 2021 0 listopad 2021 Galeria

Ostatnie wydarzenia w Zieleniewie

pszenica ozima Zieleniewo

Pierwsza lustracja zbóż w Zieleniewie

Pierwsza lustracja plantacji po zasiewie miała miejsce 24.11.2021. Jej celem było sprawdzenie kondycji roślin oraz ich rozwoju a także sprawdzenie skuteczności zabiegu herbicydowego i przygotowania roślin do zimy. Poniżej tabela przedstawiająca schemat kontroli roślin przed zimą. Jeśli chodzi o skuteczność zabiegu widzimy zwalczoną miotłę zbożową. Już na poziomie kiełkowania została zwalczona przez flufenacet zawarty w Expert Met 56 WG, Chwasty dwuliścienne zostały zwalczone. Widzimy pojedyncze samosiewy rzepaku. Są jednak one uszkodzone przez herbicyd i nie będziemy mieli problemu podczas wznowienia wegetacji już wiosną. Odmiana Obsada MTZ Siła kiełkowania Norma wysiewu Lemmy 290 szt/m2 45,8 g 98 135 kg/ha RGT Diplom 300 szt/m2 42,4 g 99 129 kg/ha Gordian 320 szt/m2 39,5 g 95 133 kg/ha SY Dubaj 320 szt/m2 39,01 g 93 135 kg/ha Transfer 320 szt/m2 41,7 g 94 142 kg/ha 29.10.2021 Zabieg herbicydowy  Zabieg został wykonany w fazie BBCH 11 (faza 1 liścia) preparatami Picona 2 l/ha + Expert Met 56 WG 0,2 kg/ha. Taka konfiguracja została wykonana z powodu występowania miotły zbożowej oraz innych chwastów dwuliściennych. Suma opadów 0 wrzesień 2021 0 październik 2021 0 listopad 2021 Ostatnie wydarzenia w Zieleniewie

Zwalczanie samosiewów i regulacja rzepaku w Zieleniewie

15.09.2021  Zabieg herbicydowy  Po dokonanej lustracji, która miała miejsce 09.09.2021, zostało zalecone wykonanie zabiegu herbicydowego przeciwko chwastom dwuliściennym. Zabieg ten ze względu na niekorzystne warunki został wykonany powschodowo preparatami Rego 500 SC 1,8 l/ha + Navigator 360 SL 0,2 l/ha + Nexide 60 CS 0,07 l/ha + Applico 0,15 l/ha. 25.09.2021 Zwalczanie chwastów jednoliściennych  Wizjer 50 EC 1l/ha + Applico 0,15 l/ha  29.09.2021 Zabieg fungicydowy o działaniu regulacyjnym połączony z zabiegiem odżywczym W fazie BBCH 14/15 został wykonany zabieg fungicydowy o działaniu regulacyjnym  Toprex 375 SC 0,3 l/ha + Orius Extra 250 EW 0,4 l/ha + Agravita Aktiv 48 0,5kg/ha + Agravita Bor 15 1,5 l/ha + Applico 0,15 l/ha (osobno na osi czasu, połączone jako wpis zabieg herbicydowy i regulacja)  10.10.2021 Zabieg odżywczy i insektycydowy  Problemem w tym roku był bardzo duży nalot śmietki kapuścianej. W tym celu aż 3-krotnie wykonaliśmy zabieg insektycydowy działający kontaktowo oraz systemicznie. Dodatkowo odpowiednio odżywiliśmy rzepak. Z tego względu wykonano zastosowaliśmy następujące preparaty: Agravita Siarczan magnezu 5 kg/ha + Agravita Complete 2 kg/ha + Agravita Mo 70 g/ha + Inazuma 130 WG 0,3 kg/ha (osobno na osi czasu, połączone jako wpis zabieg herbicydowy i regulacja) Ostatnie wydarzenia w Zieleniewie

wschody rzepaku Zieleniewo

Zieleniewo - siew i lustracja rzepaku

Przed siewem rzepaku Przedplonem plantacji rzepaku była Demo Farma zbożowa zlokalizowana w tej lokalizacji. Przedsiewnie zastosowano nawóz - Polifoskę 6 - 350 kg/ha. Uprawa tradycyjna orkowa.  Siew rzepaku Siew rzepaku nastąpił 25.08.2021. Zostały zasiane nasze czołowe odmiany rzepaku: Ragnar, LG Arnold, Harvey oraz dwie nowości InVigor Dazzler i KWS Luciano. Odmiana Ilość liści Długość korzenia Wyniesienie stożka wzrostu LG Arnold 9-10 28 cm 3 cm Ragnar 9 25 cm 2,5 cm InVigor Dazzler 8-9 29 cm 2 cm KWS Luciano 8 25 cm 3 cm 09.09.2021 I lustracja rzepaku  Pierwsza lustracja nastąpiła, bezpośrednio po wschodach w fazie BBCH 11. W tym regionie bardzo dużym problemem są chwasty takie jak fiołek polny i chaber bławatek, a także dwuletnia już susza. Z tego powodu zaplanowany został zabieg powschodowy w fazie BBCH 14 preparatem Navigator 360 SL w dawce 0,2 l/ha + Rego 500 SC 2 l/ha . Po lustracji możemy również zauważyć wczesne wschody samosiewów zbóż. W celu ich zwalczenia wykorzystamy preparat Wizjer 50 EC w dawce 1,5 l/ha. Należy zwrócić uwagę na bardzo szybki jesienny wigor odmiany LG Arnold oraz Ragnar, które w obecnych warunkach, pogłębiającej się suszy posiadają już 2 liście właściwe. Galeria

Ostatnie wydarzenia w Nieżychowicach

pola Zieleniewo

Zieleniewo: siejemy zboże i niszczymy chwasty

08.10.2021  Siew zbóż Przedplonem był rzepak ozimy (poprzednia Demo Farma); przedsiewnie został zastosowany nawóz NPK Yara Mila 5-14-28 w dawce 180 kg/ha. Odmiana Obsada MTZ Siła kiełkowania Norma wysiewu Lemmy 290 szt/m2 45,8 g 98 135 kg/ha RGT Diplom 300 szt/m2 42,4 g 99 129 kg/ha Gordian 320 szt/m2 39,5 g 95 133 kg/ha SY Dubaj 320 szt/m2 39,01 g 93 135 kg/ha Transfer 320 szt/m2 41,7 g 94 142 kg/ha 29.10.2021 Zabieg herbicydowy  Zabieg został wykonany w fazie BBCH 11 (faza 1 liścia) preparatami Picona 2 l/ha + Expert Met 56 WG 0,2 kg/ha. Taka konfiguracja została wykonana z powodu występowania miotły zbożowej oraz innych chwastów dwuliściennych. Suma opadów 0 wrzesień 2021 0 październik 2021 0 listopad 2021 Galeria

Ostatnie wydarzenia w Zieleniewie

Kontakt

Informacje w sprawie zastosowanych
technologii i produktów:
tel. +48 664 000 733
demo-farma@ampol-merol.pl

Właścicielem programu jest:
Ampol-Merol Sp. z o.o.
ul. Mikołaja z Ryńska 28a
87-200 Wąbrzeźno
tel. 56 688 48 00
info@ampol-merol.pl

Bądź na bieżąco

Produkty dostarczają

kwalifikowany materiał siewny
Ampol-Merol dystrybutor nawozów i środków ochrony roślin