żniwa w Działdowie

Działdowo - podsumowanie sezonu 2020/2021: rzepak ozimy i zboża ozime

29 lipca odbyły się zbiory rzepaku ozimego. Żniwa rozpoczęły się w normalnym terminie dla tej lokalizacji. Po przeprowadzonych lustracjach rzepaku po przekwitnięciu, w momencie wiązania łuszczyn i wypełniania ich spodziewaliśmy się rekordowych plonów, podobnych do zeszłorocznych. Jednak czerwcowe niskie opady (06.2020 - 220 mm/m, 06.2021 - 72 mm/m) oraz rekordowe temperatury (średnia dobowa w czerwcu wyższa od wielolecia o 2,5 °C) spowodowały brak odpowiedniego nalania i wypełnienia nasion rzepaku i ziaren zbóż. Brak zahartowania roślin przed promieniowaniem UV spowodował zaschnięcie i zakończenie wegetacji po 5 dniach rekordowych temperatur, sięgających w łanie nawet 50°C. 

 

Najwyższym plonem i najwyższym zaolejeniem charakteryzowała się nasza najnowsza odmiana rzepaku - LG Arnold, która jeszcze podczas okresu wegetacyjnego i poprzedniego roku sprzedażowego występowała pod numerem LE 18/406. LG Arnold dominował nie tylko w Niedźwiedziu i na innych Demo Farmach Ampol-Merol w całym kraju. Najwyższe wyniki plonowania potwierdziło również COBORU, gdzie LG Arnold uzyskał pozycję nr 1 z wynikiem 140% wzorca. W Działdowie, na kolekcji, LG Arnold uzyskał fenomenalny plon 48 dt/ha.

 

W tym roku dużą przewagę pokazały odmiany mieszańcowe co możemy zaobserwować w zestawieniach plonów. w każdej lokalizacji. W Działdowie odmiany mieszańcowe LG Arnold, Ragnar i Annabella uzyskały plony wyższe o ok. 30%. Właściciel gospodarstwa, w którym była zlokalizowana Demo Farma po dokonanych zbiorach z sezonu 2020/21 zdecydował obsiać w 70% pola odmianą LG Arnold. Decyzję tę podjął na skutek jego testowania i konfrontowania z odmianami proponowanymi przez konkurencję.

 

W przypadku zbóż ozimych żniwa na Demo Farmie w Działdowie miały miejsce 8 sierpnia. W naszej lokalizacji udało się ominąć deszczowy sierpień i zebrać bez większych problemów kolekcję odmian pszenicy i pszenżyta. Jednak tu zaistniała trudniejsza sytuacja niż przy rzepaku. W Działdowie zboża po 6 czerwca znajdowały się w jeszcze bardziej newralgicznym momencie aniżeli rzepaki. Głównym czynnikiem, który decydował o plonowaniu był termin siewu oraz przedplonu. W tym roku nie mogliśmy ocenić różnic pomiędzy odmianami wczesnymi, średnimi czy późnymi, ponieważ wszystko było uzależnione od terminu siewu.

 

Newralgicznym parametrem roku i żniw 2021 jest gęstość/wyrównanie. Dlatego przy tym parametrze mamy niższy plon. W całym kraju notujemy plony w przedziale od 50 dt/ha do 80 dt/ha. Patrząc na wyniki plonowania zbóż oraz ich parametry możemy wskazać 3 odmiany, które znakomicie zaadaptowały się do tegorocznych warunków.  Są to kolejno: Advokat - 80 dt/ha, Lemmy - 79 dt/ha i Gordian - 78 dt/ha. Kolejne odmiany to: KWS Ahoi - 75 dt/ha, Silverado - 73 dt/ha i Transfer - 69 dt/ha. 

Ostatnie wydarzenia w Działdowie

wrzesień 01, 2021

Działdowo - podsumowanie sezonu 2020/2021: rzepak ozimy i zboża ozime

Lokalizacja: Działdowo 2020/2021

29 lipca odbyły się zbiory rzepaku ozimego. Żniwa rozpoczęły się w normalnym terminie dla tej…
maj 06, 2021

Szósta lustracja rzepaku w Działdowie

Lokalizacja: Działdowo 2020/2021

19.04.2021 Zabieg odżywczo-regeneracyjny i insektycydowy Agravita Aktiv 48(0,5 kg/ha) + Agravita Mn Edta Plus (0,5…
kwiecień 30, 2021

Czwarta lustracja plantacji zbóż w Działdowie

Lokalizacja: Działdowo 2020/2021

21.04.2021 Zabieg odżywczo-regeneracyjny (osobno na osi czasu) Agravita Aktiv 48 (0,5 kg/ha) + Agravita Mn…
marzec 18, 2021

Działdowo: wiosenne nawożenie azotem i lustracja rzepaku

Lokalizacja: Działdowo 2020/2021

08.03.2021 Pierwsza startowa dawka azotu. W tym celu została wykorzystana saletra Zaksan 33 w dawce…
marzec 18, 2021

Zabieg odżywczy i pierwsza lustracja zbóż po zimie w Działdowie

Lokalizacja: Działdowo 2020/2021

08.03.2021 Pierwsza startowa dawka azotu. W tym celu została wykorzystana saletra Zaksan 33 w dawce…
październik 22, 2020

Druga lustracja zbóż w Działdowie

Lokalizacja: Działdowo 2020/2021

Podczas lustracji 22.10.2020 została podjęta decyzja o natychmiastowym wykonaniu zabiegu herbicydowego. Zabieg ten nie został…