Nieżychowice 2020/2021

lustracja rzepaku w nieżychowicach

Zabieg fungicydowy i październikowa lustracja rzepaku w Nieżychowicach

Rzepak znajduje się w fazie BBCH 16/19 w zależności od odmiany. Podobnie jak w innych lokalizacjach odmiana Ragnar i LE 18/406 charakteryzowały się najlepszym i najszybszym wigorem wzrostu. Odmiana SY Annabella, jako odmiana mieszańcowa, charakteryzuje się wolniejszym jesiennym wzrostem. Natomiast Harvey, jako odmiana populacyjna, ma nieco gorszy wigor jesiennego wzrostu. Na plantacji gołym okiem widzimy różnice pomiędzy odmianami mieszańcowymi w porównaniu do odmiany populacyjnej.  Odmiana Ilość liści Długość korzenia Ragnar 9 18 cm LE 18/406 8-9 16 cm SY Anabella 7-8 21 cm Harvey 6 17 cm Na tej plantacji zauważyliśmy bardzo duży problem z niewyrównanymi wschodami. Efekt ten szczególnie widoczny jest na odmianie SY Annabella. Problem z niewyrównanym wschodami może wynikać z dużej zmienności glebowej i co za tym idzie z bardzo głębokim siewem rzepaku. Galeria

Ostatnie wydarzenia w Jądrowicach

lustracja rzepaku w Nieżychowicach

Wrześniowa lustracja rzepaku w Nieżychowicach

11.09.2020W związku z uproszczeniami i bardzo dużą presją chwastów jednoliściennych, w szczególności samosiewów zbóż, został zastosowany preparat Lampart 05EC w dawce dzielonej 1 l/ha.  15.09.2020 odbyliśmy II lustrację plantacji. Rzepak znajdował się w fazie BBCH 14/15. Odmiana Ragnar oraz LE 18/406 charakteryzują się bardzo dużym wigorem jesiennego wzrostu. Z tego też powodu odmiany te znajdowały się w fazie BBCH 15. Odmiana Harvey, która jest odmianą populacyjną, ma zdecydowanie mniejszy wigor i jest w fazie BBCH 14. Podczas lustracji postanowiliśmy, aby zastosować fungicyd o działaniu regulacyjnym Toprex 0,3 l/ha + Agravita AKTIV 48 0,5 kg/ha. Takie połączenie zapewni nam bardzo dobry efekt regulacyjny oraz powstrzymuje rozwój najgroźniejszych chorób w tym okresie tj. sucha zgnilizna kapustnych i czerń krzyżowych. Wpłynie również na lepsze rozłożenie rozety liściowej. Faza BBCH 14 jest najlepszym momentem na zastosowanie regulatora. Zabieg ten zostanie przeprowadzony 19.09.2020.   Galeria

Ostatnie wydarzenia w Nieżychowicach

wchody rzepaku w Nieżychowicach

Siew rzepaku w Nieżychowicach

Przedplonem plantacji rzepaku była pszenica ozima. Przedsiewnie zastosowano wapno w dawce 2 t/ha oraz nawóz Lubofoska 12-24 - 300 kg/ha.W związku z bardzo niekorzystnymi warunkami wilgotnościowymi uprawa była uproszczona. Siew rzepaku na Demo Farmie w Zieleniewie nastąpił 25.08.2020. Zostały zasiane nasze czołowe odmiany rzepaku: Ragnar, SY Annabella oraz nowości z portfolio Harvey i LE 18/406. Odmiana MTN Siła kiełkowania Wysiew Obsada Ragnar 4,81 98 2,75 kg/ha 40 Arnold 6,9 90 2,72 kg/ha 40 SY Anabella 6,04 90 3,0 kg/ha 40 Harvey 3,69 93 3,0 kg/ha 54 Ze względu na panujące warunki wilgotnościowe (w zasadzie ich brak) w tej lokalizacji postanowiliśmy zwalczać chwasty powschodowo w fazie BBCH 13/14 preparatami Rego 1,8 l/ha + Navigator 0,25 l/ha. 02.09.2020 Nastąpiła lustracja, rzepak znajdował się w fazie liścieni. W związku z zastosowaniem uproszczonej uprawy mamy do czynienia z bardzo dużym nasileniem samosiewów zbóż. Z tego względu w pierwszej kolejności zostanie zastosowany graminicyd w dawce dzielonej Lampart 05EC. Pierwszy zabieg zostanie wykonany w fazie 1 liści właściwych w dawce 1 l/ha. Kolejna dawka zostanie zastosowana w zależności od nasilenia chwastów. Bezpośrednio przed siewem nastąpił opad ok. 5 mm. Od momentu siewu do dnia lustracji spadło ok. 40 mm. Galeria

Ostatnie wydarzenia w Zieleniewie

Kontakt

Informacje w sprawie zastosowanych
technologii i produktów:
tel. +48 664 000 733
demo-farma@ampol-merol.pl

Właścicielem programu jest:
Ampol-Merol Sp. z o.o.
ul. Mikołaja z Ryńska 28a
87-200 Wąbrzeźno
tel. 56 688 48 00
info@ampol-merol.pl

Bądź na bieżąco

Produkty dostarczają

kwalifikowany materiał siewny
Ampol-Merol dystrybutor nawozów i środków ochrony roślin