Nieżychowice 2021/2022

pszenica ozima w maju

Nieżychowice - majowa lustracja zbóż

 17.05.2022 Lustracja plantacji  17.05.2022 przeprowadziliśmy lustrację plantacji zbóż ozimych na Demo Farmie w Nieżychowicach (woj. pomorskie). Pomimo początkowo spowolnionej wegetacji fenofazy rozwojowe przebiegały odpowiednio. Bardzo duży wpływ na początkowe spowolnienie wegetacji a następnie jej wyrównanie ma pogłębiająca się susza. Od 25 lutego do końca kwietnia odnotowaliśmy opady deszczu na poziomie 6 mm. Obecnie rośliny kończą fazę strzelania w źdźbło tzn. przechodzą w fazę BBCH 37 (początek wychodzenia liścia flagowego). Od początku maja do naszej lustracji spadło 12,2 mm.  Jesteśmy po najważniejszym zabiegu fungicydowym chroniącym podstawę źdźbła oraz po regulacji. Został on wykonany następującą mieszaniną: Zabieg T1 + regulacja  Boogie Xpro 400 EC 1,3 l/ha + Moddus 250 EC 0,3 l/ha Brak zastosowania Antka - CCC był spowodowany suszą. Zmniejszenie dawki Moddusa i wykonanie zabieg w pięknym słoneczny dzień spowodowało idealny efekt regulacyjny. Biorąc pod uwagę zabieg regulacyjny na poniższych zdjęciach widzimy piękny efekt regulacyjny, mianowicie zatrzymanie 1. kolanka na ok. 2-3cm a także znaczące pogrubienie ścian komórkowych, które są odpowiedzialne za przemieszczanie składników pokarmowych do liści i kłosa. Na dzień dzisiejszy oceniając porażenie chorobami widzimy efekt działania preparatu Boogie Xpro 400 EC. Na dzień dzisiejszy oceniając porażenie chorobami widzimy efekt działania preparatu Boogie Xpro 400 EC. Brak chorób podsuszkowych to rezultat działania protiokonazolu zawartego w preparacie. Na plantacji brak mączniaka prawdziwego - zarówno z powodu suszy, która jest niekorzystna dla rozwoju tej jednostki jak również dzięki zabezpieczającemu działaniu spiroksaminy. Efekt zieloności oraz  brak chorób, które w znaczący sposób wpływają na plon - mianowicie chorób septoryjnych - to efekt działania zawartego w Boogie Xpro 400 EC biksafenu i protiokonazolu. Aktualnie został zaplanowany zabieg T2 - ochrona liścia flagowego, ponieważ mijają 3 tygodnie od wykonania zabiegu oraz pojawia się liść flagowy. Jednak ze względu na liczne opady deszczu zabieg zostanie wykonany dopiero po opadzie, który spodziewany jest w tym tygodniu.Na plantacjach możemy zaobserwować duży nalot skrzypionki zbożowej, a także pojawiły się wciornastki na pszenżycie. Odmiana Faza BBCH Porażenie chorobami Ilość pędów kłosonośnych RGT Diplom BBCH 33/37 Septoriozy - 5%  Podstawa źdźbła - 8% Mączniak prawdziwy - 0% 2 Lemmy BBCH 37/39 Septoriozy - 12%  Podstawa źdźbła - 5% Mączniak prawdziwy - 0% 3 SY Dubaj BBCH 33/37 Septoriozy - 8%  Podstawa źdźbła - 8% Mączniak prawdziwy - 6% 2 Gordian BBCH 33/37 Septoriozy - 5%  Podstawa źdźbła - 8% Mączniak prawdziwy - 0% 2/3 Transfer BBCH 39 Septoriozy - 12%  Podstawa źdźbła - 5% Mączniak prawdziwy - 10% 4 21/22.05.2022 Opad deszczu 6,5 mm    23.05.2022 Zabieg fungicydowy na liść flagowy - T2  Elatus Plus 0,6 l/ha + Sakura 0,6 l/ha + Nexide 60 CS 0,07 l/ha Zabieg został wykonany w sprzyjających warunkach (idealne okienko pogodowe) temperatura nieschodząca poniżej 18 stopni, dodatkowo brak wiatru i idealny odstęp od zabiegu T1 czyli 3 tygodnie oraz weekendowy opad deszczu.  Galeria

Ostatnie wydarzenia w Nieżychowicach

rzepak w Nieżychowicach

Majowa lustracja rzepaku w Nieżychowicach

11.05.2022 I zabieg podczas kwitnienia  W związku z duża presją chorób (sucha zgnilizna kapustnych oraz zgnilizna twardzikowa) rekomendujemy wykonywanie dwóch zabiegów podczas kwitnienia. Pierwszy zabieg należy wykonać na początku kwitnienia w fazie BBCH 61/63. Właśnie w tej fazie, w zależności od odmiany, wykonaliśmy ten zabieg preparatem Propulse 250 SE (protiokonazol + fluopyram). Propulse 250 SE 0,85 l/ha + Nexide 60 CS 0,08 l/ha   17.05.2022 Lustracja plantacji Podczas lustracji oceniliśmy stan plantacji, jej odżywienie, a także fazy rozwojowe rzepaku. W tabeli przedstawiono ilości rozgałęzień bocznych poszczególnych odmian. Dziś widzimy już, że LG Arnold niezależnie czy to w COBORU czy na naszych Demo Farmach jest numerem jeden z największą ilością zawiązanych rozgałęzień bocznych. Odmiana Wysokość Faza Porażenie przez choroby LG Arnold 10 cm BBCH 39/50 Sucha zgnilizna kapustnych - 0% Ragnar 10 cm BBCH 39/50 Sucha zgnilizna kapustnych - 0% InVigor Dazzler 9 cm BBCH 39/50 Sucha zgnilizna kapustnych - 0% Harvey 19 cm BBCH 39/55 Sucha zgnilizna kapustnych - 5% KWS Luciano 8 cm BBCH 39/50 Sucha zgnilizna kapustnych - 10% Stan plantacji: bardzo dobry, brak widocznych pęknięć od szybkiego i nadmiernego wzrostu. Na sąsiednim polu, na odmianie konkurencyjnej, widzimy liczne uszkodzenia, popękane łodygi, które będą idealnym miejscem wnikania patogenów chorobotwórczych: suchej zgnilizny kapustnych i zgnilizny twardzikowej.  Ocena skuteczności zabiegu na chowacze łodygowe - skuteczność 60%. Uszkodzenia związane są powodem złej lustracji plantacji i przesuniętego zabiegu. Galeria

Ostatnie wydarzenia w Nieżychowicach

pszenica ozima w kwietniu

Nieżychowice - kwietniowa lustracja zbóż

11.04.2022 przeprowadziliśmy lustrację plantacji zbóż ozimych na Demo Farmie w Nieżychowicach (woj. pomorskie). Cyklicznie występujące przymrozki i bardzo chłodne dni spowodowały spowolnienie wegetacji. Dodatkowo czynnikiem stresowym, ograniczającym w dużym stopniu wzrost, jest pogłębiająca się w tym regionie susza. Od 25 lutego do 1 kwietnia odnotowaliśmy opady deszczu na poziomie 8 mm. Obecnie rośliny przechodzą z fazy krzewienia (BBCH 29) do fazy strzelania w źdźbło (BBCH 30) i w każdej z odmian możemy zauważyć to przejście.  W najbliższym czasie wraz ze wzrostem temperatury zaczną wydłużać się międzywęźla i w następnym tygodniu zaobserwujemy przejście z fazy BBCH 30 do BBCH 31. Będzie to odpowiedni moment na wykonanie zabiegu regulacyjnego z zabiegiem T1. Ze względu na panującą i pogłębiającą się susze rekomendujemy zmniejszenie dawki CCC, aby uniknąć niepotrzebnego stresu. Ten zabieg zostanie poprzedzony zabiegiem stymulującym wzrost.   Zabieg T1 + regulacja  Boogie Xpro 400 EC 1,3 l/ha + Moddus 250 EC 0,4 l/ha + Antek 725 SL 0,7 l/ha   Największym wigorem wzrostu charakteryzują się pszenica ozima Lemmy oraz pszenżyto ozime Transfer. Ich  wegetacja jest bardzo daleko posunięta - BBCH 30/31 (1 kolanko na 5 mm). Pozostałe odmiany (Gordian, RGT Diplom, SY Dubaj) wykształciły bardzo silne 3-4 rozkrzewienia. Odmiana Faza BBCH Wysunięcie 1. kolanka Porażenie chorobami Ilość pędów kłosonośnych RGT Diplom BBCH 30 2 mm Septoriozy - 5%  Podstawa źdźbła - 8% Mączniak prawdziwy - 0% 4 Lemmy BBCH 30/31 5 mm Septoriozy - 12%  Podstawa źdźbła - 5% Mączniak prawdziwy - 0% 4 SY Dubaj BBCH 30 2 mm Septoriozy - 8%  Podstawa źdźbła - 8% Mączniak prawdziwy - 6% 3 Gordian BBCH 30 2 mm Septoriozy - 5%  Podstawa źdźbła - 8% Mączniak prawdziwy - 0% 4 Transfer BBCH 30/31 5 mm Septoriozy - 12%  Podstawa źdźbła - 5% Mączniak prawdziwy - 10% 4 Zaplanowane zabiegi: Zabieg odżywczy - Agravita Aktiv 48 + Agravita Cu Edta Plus 0,3 kg/ha + Agravita Mn EDTA Plus + Nexide 60 CS 0,06 l/ha; Zabieg fungicydowy i regulacja. Galeria

Ostatnie wydarzenia w Nieżychowicach

rzepak w Nieżychowicach

I wiosenna lustracja plantacji rzepaku w Nieżychowicach

18.03.br. podczas pierwszej lustracji rzepaku na Demo Farmie w Nieżychowicach został określony stopień przezimowania. Biorąc pod uwagę aurę zimową, która trwała od grudnia 2021 do marca 2022, możemy śmiało mówić o przezimowaniu na poziomie 100%. Obsada roślin przed zimowym spoczynkiem a początkiem wegetacji 2022 jest taka sama.  Na plantacji nie zauważyliśmy suchej zgnilizny kapustnych. Dlatego nie ma potrzeby wykonywania zabiegu T0 (zabiegu czyszczącego).  Plantacja zostało odpowiednio odżywiona w siarkę, magnez oraz azot. Zgodnie ze sztuką wykonano nawożenie kizerytem MacroSpeed Green w dawce 140 kg/ha, co daje nam zasilenie rzepaku w bardzo istotną siarkę (28 kg S/ha) i magnez (21 kg Mg/ha) na 2-3 tygodnie przed planowaną pierwszą dawką nawozu. I dawka azotu zdecydowanie powinna być wysiana wcześniej ze względu na ruszenie wegetacji. Jednak zgodnie z dyrektywą azotową musieliśmy czekać na wjazd z azotem aż do 1 marca. Tak jak wyżej zostało wspomniane dawka wynosi 320 kg/ha (82 kg N/ha, 34 kg S/ha).  Zaplanowane zabiegi:  II dawka azotu 20.03.2022; zabieg odżywczy: Agravita Aktiv 48 0,5 kg/ha + Agravita Bor 15 1,5 l/ha + Agravita Mn EDTA Plus 0,5 kg/ha + Nexide 60 CS 0,06 l/ha; kontrola chowacza brukwiaczka, chowaczka czterozębnego; zabieg fungicydowo-regulacyjny. Galeria

Ostatnie wydarzenia w Nieżychowicach

rzepak w Nieżychowicach

Druga wiosenna lustracja rzepaku w Nieżychowicach

W dn. 20.04.2022 przeprowadziliśmy lustrację plantacji rzepaku na Demo Farmie w Nieżychowicach (woj. pomorskie). Roślina, niezależnie od odmiany, znajduje się w fazie BBCH 39/50. Oznacza to, że rzepak jest w fazie strzelania w pęd oraz ukazywania się pąka wierzchołkowego. Pomimo pozornie zwolnionej wegetacji obserwujemy odpowiednią fazę fenologiczną. Poza uszkodzeniami mrozowymi jedynym deficytem, który można zauważyć, jest deficyt wody. Mamy do czynienia z odpowiednią fazą rozwojową, aby wykonać zabieg fungicydowy o działaniu regulacyjnym. Jednak ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, które panowały przez marzec do połowy kwietnia, nie mieliśmy możliwości wykonania zabiegu odżywczego. Jedyne okienko pogodowe miało miejsce 26.03.2022, kiedy mieliśmy bardzo intensywny nalot chowaczy łodygowych. Jednocześnie pojawił się zarówno czterozębny jak i brukwiaczek. Wykonaliśmy zwalczanie preparatem o działaniu kontaktowym i systemicznym. Dodatkiem była jedynie Agravita Mn EDTA Plus w celu odżywienia roślin. Należy pamiętać, że możliwość wykonywania zabiegu w tym okresie wegetacyjnym, tzn. łączenia fungicydów, insektycydów i nawozów dolistnych jest możliwa poprzez odpowiednie mieszanie i sposób dodawania preparatów do mieszaniny zbiornikowej. Jak się do tego zabrać? Obejrzyjcie film: Największym wigorem wzrostu podczas niesprzyjającej wiosny charakteryzuje się odmiana LG Arnold, Ragnar oraz Harvey, który jest najwcześniejszą odmianą na tej plantacji. Odmiana Wysokość Faza Porażenie przez choroby LG Arnold 10 cm BBCH 39/50 Sucha zgnilizna kapustnych - 0% Ragnar 10 cm BBCH 39/50 Sucha zgnilizna kapustnych - 0% InVigor Dazzler 9 cm BBCH 39/50 Sucha zgnilizna kapustnych - 0% Harvey 19 cm BBCH 39/55 Sucha zgnilizna kapustnych - 5% KWS Luciano 8 cm BBCH 39/50 Sucha zgnilizna kapustnych - 10% Galeria

Ostatnie wydarzenia w Nieżychowicach

Kontakt

Informacje w sprawie zastosowanych
technologii i produktów:
tel. +48 664 000 733
demo-farma@ampol-merol.pl

Właścicielem programu jest:
Ampol-Merol Sp. z o.o.
ul. Mikołaja z Ryńska 28a
87-200 Wąbrzeźno
tel. 56 688 48 00
info@ampol-merol.pl

Bądź na bieżąco

Produkty dostarczają

kwalifikowany materiał siewny
Ampol-Merol dystrybutor nawozów i środków ochrony roślin