Tralewo 2021/2022

wschody rzepaku Tralewo

Pierwsza lustracja rzepaku w Tralewie

13.10.2021 odbyliśmy I lustrację plantacji. Rzepak znajdował się w fazie BBCH 18-19. W zależności od odmiany była to faza 8-9 liścia. Odmiana Ragnar i LG Arnold charakteryzują się najlepszym i najszybszym wigorem wzrostu. Odmiany InVigor Dazzler i KWS Luciano mają nieco wolniejszy wigor. Jednak ilość liści oraz rozwinięcie rozety liściowej nie są znacząco różnicujące, co zostało przedstawione w tabeli 1.  Odmiana MTN Siła kiełkowania Wysiew Obsada Ragnar 4,81 98 1,9 kg/ha 40 LG Arnold 7,4 93 3,2 kg/ha 40 InVigor Dazzler 3,94 9 1,8 kg/ha 40 KWS Luciano 4,29 93 1,8 kg/ha 40 30.08.2021 Zabieg herbicydowy Zabieg herbicydowy został wykonany praktycznie bezpośrednio po siewie preparatem Nero 424 EC 3,0 l/ha + Inger 0,5 l/ha. Tak wysoka dawka tego preparatu jest związana z dwoma czynnikami. Po pierwsze wykonano tu uprawę bezorkową. Po drugie - mamy tutaj do czynienia z bardzo silnym kompleksem sorpcyjnym - Żuławy.  14.09.2021 Zabieg herbicydowy  W przypadku uprawy bezorkowej borykamy się z bardzo silnym problemem samosiewów zbóż i chwastów jednoliściennych. Z tego powodu kolejnym wczesnym zabiegiem, który wykonaliśmy, jest zabieg graminicydem Agil-S 100 EC w dawce 0,8 l/ha z dodatkiem insektycydu Sparviero 0,075 l/ha.   21.09.2021 Zabieg regulacyjno-fungicydowy, odżywczy i insektycydowy W fazie BBCH 13-14 wykonaliśmy zabieg regulacyjno-fungicydowy preparatem Toprex 375 SC 0,3 l/ha + Agravita Galaxy 2 l/ha + Agravita Bor 15 1,5 l/ha + Inazuma 130 WG 0,3 kg/ha. Zastosowanie fungicydu o działaniu regulacyjnym - Toprex 375 SC 0,3 l/ha, zapewni nam bardzo dobry efekt regulacyjny oraz powstrzyma rozwój najgroźniejszych chorób w tym okresie tj. sucha zgnilizna kapustnych i czerń krzyżowych. Ponadto owe środki zapewnią lepsze rozłożenie rozety liściowej. Faza BBCH 14 jest najlepszym momentem na zastosowanie regulatora. 27.09.2021 Zabieg herbicydowy  W związku z licznymi opadami deszczu, silnym kompleksem sorpcyjnym i licznym bankiem nasion chwastów musieliśmy wykonać zabieg poprawkowy na chwasty dwuliścienne, głównie na tobołka polnego i fiołka polnego. W tym celu zastosowaliśmy preparat Navigator 360 SL w dawce 0,2 l/ha. Ostatnie wydarzenia w Nieżychowicach

Rozpoczynamy uprawę rzepaku w Tralewie

Przed siewem rzepaku Przedplonem plantacji rzepaku była pszenica ozima - KWS Ahoi. Przedsiewnie zastosowano nawóz - Polifoskę 6 - 350 kg/ha. Uprawa tradycyjna orkowa.    Siew rzepaku Siew rzepaku nastąpił 25.08.2021. Zostały zasiane nasze czołowe odmiany rzepaku: Ragnar, LG Arnold, Harvey oraz dwie nowości InVigor Dazzler i KWS Luciano. Odmiana MTN Siła kiełkowania Wysiew Obsada Ragnar 4,81 98 1,9 kg/ha 40 LG Arnold 7,4 93 3,2 kg/ha 40 InVigor Dazzler 3,94 9 1,8 kg/ha 40 KWS Luciano 4,29 93 1,8 kg/ha 40 Harvey 4,05 92 2,2 kg/ha 5 25.08.2021 Zabieg herbicydowy Zabieg herbicydowy został wykonany praktycznie bezpośrednio po siewie preparatem Nero 2,5 l/ha + Inger 0,5 l/ha. Galeria

Ostatnie wydarzenia w Nieżychowicach

Kontakt

Informacje w sprawie zastosowanych
technologii i produktów:
tel. +48 664 000 733
demo-farma@ampol-merol.pl

Właścicielem programu jest:
Ampol-Merol Sp. z o.o.
ul. Mikołaja z Ryńska 28a
87-200 Wąbrzeźno
tel. 56 688 48 00
info@ampol-merol.pl

Bądź na bieżąco

Produkty dostarczają

kwalifikowany materiał siewny
Ampol-Merol dystrybutor nawozów i środków ochrony roślin