Rozpoczynamy uprawę rzepaku w Tralewie

Przed siewem rzepaku

Przedplonem plantacji rzepaku była pszenica ozima - Lemmy . Przedsiewnie zastosowano nawóz - Polifoskę 6 - 350 kg/ha. Uprawa bezorkowa. 

 

19.08.2021

Siew rzepaku
Siew rzepaku nastąpił 19.08.2021. Zostały zasiane nasze czołowe odmiany rzepaku: Ragnar, LG Arnold oraz dwie nowości InVigor Dazzler i KWS Luciano.

Odmiana
MTN
Siła kiełkowania
Wysiew
Obsada
Ragnar
4,81
98
1,9 kg/ha
40
LG Arnold
7,4
93
3,2 kg/ha
40
InVigor Dazzler
3,94
9
1,8 kg/ha
40
KWS Luciano
4,29
93
1,8 kg/ha
40

30.08.2021

Zabieg herbicydowy

Zabieg herbicydowy został wykonany praktycznie bezpośrednio po siewie preparatem Nero 424 EC 3,0 l/ha + Inger 0,5 l/ha. Tak wysoka dawka tego preparatu jest związana z dwoma czynnikami. Po pierwsze wykonano tu uprawę bezorkową. Po drugie - mamy tutaj do czynienia z bardzo silnym kompleksem sorpcyjnym - Żuławy. 


14.09.2021

Zabieg herbicydowy 

W przypadku uprawy bezorkowej borykamy się z bardzo silnym problemem samosiewów zbóż i chwastów jednoliściennych. Z tego powodu kolejnym wczesnym zabiegiem, który wykonaliśmy, jest zabieg graminicydem Agil-S 100 EC w dawce 0,8 l/ha z dodatkiem insektycydu Sparviero 0,075 l/ha.  


21.09.2021

Zabieg regulacyjno-fungicydowy, odżywczy i insektycydowy

W fazie BBCH 13-14 wykonaliśmy zabieg regulacyjno-fungicydowy preparatem Toprex 375 SC 0,3 l/ha + Agravita Galaxy 2 l/ha + Agravita Bor 15 1,5 l/ha + Inazuma 130 WG 0,3 kg/ha.

Zastosowanie fungicydu o działaniu regulacyjnym - Toprex 375 SC 0,3 l/ha, zapewni nam bardzo dobry efekt regulacyjny oraz powstrzyma rozwój najgroźniejszych chorób w tym okresie tj. sucha zgnilizna kapustnych i czerń krzyżowych. Ponadto owe środki zapewnią lepsze rozłożenie rozety liściowej. Faza BBCH 14 jest najlepszym momentem na zastosowanie regulatora.


27.09.2021

Zabieg herbicydowy 

W związku z licznymi opadami deszczu, silnym kompleksem sorpcyjnym i licznym bankiem nasion chwastów musieliśmy wykonać zabieg poprawkowy na chwasty dwuliścienne, głównie na tobołka polnego i fiołka polnego. W tym celu zastosowaliśmy preparat Navigator 360 SL w dawce 0,2 l/ha.

Ostatnie wydarzenia w Tralewie

październik 13, 2021

Pierwsza lustracja rzepaku w Tralewie

Lokalizacja: Tralewo 2021/2022

13.10.2021 odbyliśmy I lustrację plantacji. Rzepak znajdował się w fazie BBCH 18-19. W zależności od…
wrzesień 27, 2021

Rozpoczynamy uprawę rzepaku w Tralewie

Lokalizacja: Tralewo 2021/2022

Przed siewem rzepaku Przedplonem plantacji rzepaku była pszenica ozima - KWS Ahoi. Przedsiewnie zastosowano nawóz…