Sokolniki 2021/2022

Sokolniki - majowa lustracja zbóż

03.04.2022 II dawka azotu  Canwil S z Siarką 280 kg/ha    14.04.2022 Zabieg odżywczy Agravita Aktiv 48 0,5 kg /ha + Agravita Mn EDTA Plus 0,5 kg/ha + Agravita Cu EDTA Plus 0,3 kg/ha   26.04.2022 Zabieg fungicydowy - T1  Boogie Xpro 400 EC 1,3 l/ha + Moddus 250 EC 0,4 l/ha + Cimex 500 EC 0,05 l/ha   18.05.2022 Lustracja plantacji  18.05.2022 przeprowadziliśmy lustrację plantacji zbóż ozimych na Demo Farmie w Sokolnikach (woj. wielkopolskie). Pomimo początkowo spowolnionej wegetacji fenofazy rozwojowe przebiegały odpowiednio. Bardzo duży wpływ na początkowe spowolnienie wegetacji a następnie jej wyrównanie ma pogłębiająca się susza. Od 25 lutego do końca kwietnia odnotowaliśmy opady deszczu na poziomie 14 mm. Obecnie rośliny kończą fazę strzelania w źdźbło tzn. przechodzą w fazę BBCH 37 (początek wychodzenia liścia flagowego). Od początku maja do naszej lustracji spadło 2 mm deszczu.  Jesteśmy po najważniejszym zabiegu fungicydowym chroniącym podstawę źdźbła oraz po regulacji został on wykonany następującą mieszaniną: Zabieg T1 + regulacja  Boogie Xpro 400 EC 1,3 l/ha + Moddus 250 EC 0,4 l/ha  Brak zastosowania Antka - CCC był spowodowany suszą. Biorąc pod uwagę zabieg regulacyjny na poniższych zdjęciach widzimy piękny efekt regulacyjny, mianowicie zatrzymanie 1 kolanka na ok. 2-3cm a także znaczące pogrubienie ścian komórkowych, które są odpowiedzialne za przemieszczanie składników pokarmowych do liści i kłosa. Na dziś oceniając porażenie chorobami widzimy efekt działania preparatu Boogie Xpro 400 EC. Brak chorób podsuszkowych to rezultat działania protiokonazolu zawartego w preparacie. Na plantacji brak mączniaka prawdziwego - zarówno z powodu suszy, która jest niekorzystna dla rozwoju tej jednostki jak również dzięki zabezpieczającemu działaniu spiroksaminy. Efekt zieloności oraz  brak chorób, które w znaczący sposób wpływają na plon - mianowicie chorób septoryjnych - to efekt działania zawartego w Boogie Xpro 400 EC biksafenu i protiokonazolu. Aktualnie został zaplanowany zabieg T2 - ochrona liścia flagowego, ponieważ mijają 3 tygodnie od wykonania zabiegu oraz pojawia się liść flagowy. Na plantacjach możemy zaobserwować duży nalot skrzypionki zbożowej a także pojawiły się wciornastki na pszenżycie.  Odmiana Faza BBCH Porażenie chorobami Ilość pędów kłosonośnych RGT Diplom BBCH 337/39 Septoriozy - 5%  Podstawa źdźbła - 8% Mączniak prawdziwy - 0% 3 Lemmy BBCH 39/47 Septoriozy - 12%  Podstawa źdźbła - 5% Mączniak prawdziwy - 0% 3 SY Dubaj BBCH 37/39 Septoriozy - 8%  Podstawa źdźbła - 8% Mączniak prawdziwy - 6% 3 20.05.2022 Zabieg fungicydowy na liść flagowy - T2  Elatus Plus 0,6 l/ha + Sakura 0,6 l/ha + Moddus 250 EC 0,15 l/ha + Nexide 60 CS 0,07 l/ha Zabieg został wykonany w sprzyjających warunkach (idealne okienko pogodowe) temperatura nocna nieschodząca poniżej 18 stopni, dodatkowo brak wiatru i idealny odstęp od zabiegu T1 czyli 3 tygodnie.  21/22.05.2022 Opad deszczu 25mm Galeria

Ostatnie wydarzenia w Sokolnikach

Majowa lustracja rzepaku w Sokolnikach

29.04.2022 Zabieg odżywczy w fazie BBCH 55, ochrona insektycydowa  W związku z fazą żółtego pąka na pędzie głównym i nalotem słodyszka rzepakowego został wykonany zabieg odżywczy, a także insektycydowy zwalczający powyższego szkodnika. Dodatkowo równolegle ze słodyszkiem naleciał chowacz podobnik. Jednak w tej fazie rozwoju rzepaku insekt nie wytwarza szkód.  Agravita Fe Edta Plus 0,5 kg/ha + Agravita Aktiv 70 0,5 kg/ha + Agravita Bor 15 1,5 l/ha + Mavrik Vita 0,2 l/ha.    03.05.2022 I zabieg podczas kwitnienia   W związku z duża presją chorby jaką jest sucha zgnilizna kapustnych oraz zgnilizna twardzikowa rekomendujemy wykonywanie dwóch zabiegów podczas kwitnienia. Pierwszy zabieg należy wykonać na początku kwitnienia w fazie BBCH 61/63. Właśnie w tej fazie w zależności od odmiany został wykonany ten zabieg preparatem Propulse 250 SE (protiokonazol + fluopyram). Propulse 250 SE 1,0 l/ha + Cimex 500 EC 0,05 l/ha   18.05.2022 Lustracja plantacji Podczas lustracji oceniliśmy stan plantacji, jej odżywienie a także fazy rozwojowe rzepaku. W tabeli przedstawiono ilości rozgałęzień bocznych poszczególnych odmian. Na dzień dzisiejszy widzimy już, że LG Arnold niezależnie czy to w COBORU czy na naszych Demo Farmach jest numerem jeden z największą ilością zawiązanych rozgałęzień bocznych. Odmiana Ilość rozgałęzień bocznych Faza Porażenie przez choroby LG Arnold 12 BBCH 65 Sucha zgnilizna kapustnych - 0% Zgnilizna twardzikowa - brak Ragnar 11 BBCH 65 Sucha zgnilizna kapustnych - 0% Zgnilizna twardzikowa - brak InVigor Dazzler 9 BBCH 67 Sucha zgnilizna kapustnych - 0% Zgnilizna twardzikowa - brak Stan plantacji: bardzo dobry, brak widocznych pęknięć od szybkiego i nadmiernego wzrostu. Na sąsiednim polu, na odmianie konkurencyjnej, widzimy liczne uszkodzenia, popękane łodygi, które będą idealnym miejscem wnikania patogenów chorobotwórczych: suchej zgnilizny kapustnych i zgnilizny twardzikowej.  Ocena skuteczności zabiegu na chowacze łodygowe - skuteczność 95%. Brak roślin uszkodzonych przez tego szkodnika. Galeria

Ostatnie wydarzenia w Sokolnikach

Rzepak na Demo Farmie w Sokolnikach - wiosenne zabiegi i lustracja

Po upływie 20 dni od zastosowania I wiosennej dawki azotu zastosowaliśmy II dawkę (Zaksan 33,5 - 300 kg/ha), która była kwestią dyskusyjną w większości gospodarstw. Jednak należy podkreślić i pamiętać, że to azot czeka na roślinę. Nigdy odwrotnie. Niezależnie od warunków pogodowych II dawka azotu w rzepaku powinna być wysiana po upływie od 14 do 20 dni. Brak deszczu nie skutkował “wyparowaniem” azotu, natomiast deszcz, który przyszedł, spowodował idealne przemieszczenie II dawki w głąb profilu glebowego.    26.03.2022 Kilka dni później przeprowadziliśmy zabieg fungicydowo-regulacyjny - Toprex 375 SC 0,35 l/ha + Gradient 50 WG 0,6 kg/ha + Agravita Bor 15 1,5 l/ha + Agravita Micro 2 l/ha + Agravita Korektor 0,15 l/ha.   07.04.2022 Podczas lustracji sprawdziliśmy trafność wykonania zabiegu fungicydowo-regulacyjnego. Należy pamiętać, że stosowanie preparatu Toprex 375 SC powinno odbywać się w momencie kiedy rzepak ma od 8 do 15 cm. Należy zwrócić uwagę na temperatury po zabiegu - w kolejnych dniach (do 3 dni) nie powinny występować przymrozki do -5°C. Demo Farma w Sokolnikach to pierwsze z pól doświadczalnych Ampol-Merol, gdzie wykonaliśmy zabieg fungicydowo-regulacyjny. Miał on miejsce w odpowiedniej fazie rzepaku - wysokość 10 cm. Ze względu na silny, już drugi, nalot chowaczy dodatkiem do zabiegu był insektycyd Gradient 50 WG w dawce 0,6 kg/ha. Zabieg odżywczy i regeneracyjny rzepaku wykonaliśmy preparatami Agravita Bor 15 i Agravita Micro. W przypadku łączenia preparatów zawierających bor z fungicydami i insektycydami należy pamiętać o dodaniu Agravity Korektor w celu ustabilizowania pH cieczy roboczej na poziomie 5,5 (bor podnosi pH powyżej 7). Ta wartość jest idealna do działania preparatów insektycydowych i fungicydowych. Podczas lustracji widzimy, że rzepak znajduje się w fazie BBCH 34/51 - w fazie formowania łodygi i początku pąkowania. Rzepaki na kolekcji mają widoczny pąk wierzchołkowy, co możemy zaobserwować na poniższych zdjęciach. Brak widocznych uszkodzeń powodowanych przez chowacze. W celu odpowiedniej lustracji plantacji przed szkodnikami należy pamiętać o odpowiedniej regulacji żółtego naczynia, które powinno znajdować się na odpowiedniej wysokości tzn. “rosnąć” wraz z rzepakiem. Na wielu plantacjach możemy spotkać również uszkodzenia powodowane przez pchełkę rzepakową tzn. nadgryzienia w kątach liściowych. W tych miejscach pojawia się gnicie rzepaku i danego rozgałęzienia. Odmiana Wysokość Faza P LG Arnold 30 cm BBCH 35/52 Sucha zgnilizna kapustnych - 0% Ragnar 26 cm BBCH 34/51 Sucha zgnilizna kapustnych - 0% InVigor Dazzler 26 cm BBCH 34/51 Sucha zgnilizna kapustnych - 0% Podczas lustracji wyliczyliśmy potrzeby roślin na II dawkę azotu, która ma zostać zastosowana po 10.04.2022, w momencie kiedy każda z odmian przejdzie w fazę strzelania w źdźbło. Wynikiem obliczeń jest  70 kg N/ha.  W przypadku pszenicy ozimej Lemmy szczególną uwagę należy zwrócić na pędzącą wegetację i kontrolę fazy BBCH 31, w której należy wykonać zabieg regulacyjny i fungicydowy. Dlatego po 10.04.2022, w momencie ustabilizowania się warunków pogodowych, należy wykonać zabieg regulacyjny na plantacji pszenicy ozimej Lemmy preparatem Moddus 250 EC w dawce 0,4 l/ha, połączony z zabiegiem fungicydowy. W przypadku tej odmiany należy szczególną uwagę zwrócić na porażenie przez choroby z rodzaju Septoria. Z tego powodu zabieg ten wykonamy preparatem Boogie Xpro 400 EC w dawce 1,5 l/ha.  Pozostałe dwie odmiany RGT Diplom i SY Dubaj, ze względu na późniejszy start i widoczne tygodniowe opóźnienie w stosunku do pszenicy Lemmy, poddamy zabiegom regulacyjnemu i fungicydowemu w dn. 18.04.2022. Zalecenia: Boogie Xpro 400 EC 1,5 l/ha + Moddus 250 EC 0,4 l/ha bez dodatku preparatu Antek 725 SL ze względu na suszę, która występuje. Galeria

Ostatnie wydarzenia w Sokolnikach

Warsztaty polowe w Sokolnikach

16 marca br. Ampol-Merol zorganizował pierwsze warsztaty polowe połączone z lustracją Demo Farmy w Sokolnikach (woj. wielkopolskie). Na spotkaniu mogliśmy dowiedzieć się jak powinniśmy pokierować azotem w przypadku plantacji rzepaku ozimego, z którymi mamy do czynienia (ich stan po pierwszej lustracji opisaliśmy tutaj). Tę tematykę przybliżyli nam  dr hab. Zuzanna Sawinska, prof. UPP oraz dr inż. Krzysztof Pasikowski. Dodatkowo przeprowadziliśmy lustrację pól pod względem jednostek chorobowych. Na naszej Demo Farmie w Sokolnikach mamy zasiane wszystkie odmiany, które posiadają gen RLM 7, czyli gen podwyższonej odporności na suchą zgniliznę kapustnych. Doskonale można było zauważyć, że na tych odmianach mamy problem ze znalezieniem tej jednostki chorobowej. Zatem zabieg fungicydowy będzie działał nam zabezpieczająco, a nie wyniszczająco. Zastosujemy go również po to, aby utrzymać odpowiednią architekturę łanu. W tym celu zalecamy zastosowanie preparatu Toprex 375 SC w dawce 0,35 l/ha + Orius Extra 250 EW - 0,5 l/ha. Następnie dokonaliśmy lustracji plantacji zbóż, która polegała na obliczeniu obsady oraz diagnostyki ilości rozkrzewień i chorób, które występują na tej plantacji.  W przypadku odmian mieliśmy różne zakładane obsady, które rzutowały na genotyp odmiany i jej wigor wiosenny oraz jesienny. Wszelkie informacje na temat obsady i ilości rozkrzewień znajdziecie Państwo w poprzednim wpisie. Zdiagnozowaliśmy 5-procentowe porażenie chorobami podstawy źdzbła i nieco silniejsze porażenie septoriozami na poziomie ok. 15%. Z tego powodu zalecony został preparat Boogie Xpro 400 EC w dawce 1,3 l/ha.     Ostatnie wydarzenia w Sokolnikach

Lustracja plantacji zbóż w Sokolnikach

Celem lustracji plantacji było sprawdzenie fazy rozwojowej pszenicy ozimej, sprawdzenie stanu porażenia przez choroby, a także wyliczenie i zaplanowanie II dawki azotu. 

Kontakt

Informacje w sprawie zastosowanych
technologii i produktów:
tel. +48 664 000 733
demo-farma@ampol-merol.pl

Właścicielem programu jest:
Ampol-Merol Sp. z o.o.
ul. Mikołaja z Ryńska 28a
87-200 Wąbrzeźno
tel. 56 688 48 00
info@ampol-merol.pl

Bądź na bieżąco

Produkty dostarczają

kwalifikowany materiał siewny
Ampol-Merol dystrybutor nawozów i środków ochrony roślin