Rzepak na Demo Farmie w Sokolnikach - wiosenne zabiegi i lustracja

20.03.2022

Po upływie 20 dni od zastosowania I wiosennej dawki azotu zastosowaliśmy II dawkę (Zaksan 33,5 - 300 kg/ha), która była kwestią dyskusyjną w większości gospodarstw. Jednak należy podkreślić i pamiętać azot czeka na roślin. Nigdy odwrotnie. Niezależnie od warunków pogodowych II dawka azotu w rzepaku powinna być wysiana po upływie od 14 do 20 dni. Brak deszczu nie skutkował “wyparowaniem” azotu, natomiast deszcz, który przyszedł, spowodował idealne przemieszczenie II dawki w głąb profilu glebowego. 

 

26.03.2022

Kilka dni później przeprowadziliśmy zabieg fungicydowo-regulacyjny - Toprex 375 SC 0,35 l/ha + Gradient 50 WG 0,6 kg/ha + Agravita Bor 15 1,5 l/ha + Agravita Micro 2 l/ha + Agravita Korektor 0,15 l/ha.

 

07.04.2022

Podczas lustracji sprawdziliśmy trafność wykonania zabiegu fungicydowo-regulacyjnego. Należy pamiętać, że stosowanie preparatu Toprex 375 SC powinno odbywać się w momencie kiedy rzepak ma od 8 do 15 cm. Należy zwrócić uwagę na temperatury po zabiegu - w kolejnych dniach (do 3 dni) nie powinny występować przymrozki do -5°C.

Demo Farma w Sokolnikach to pierwsze z pól doświadczalnych Ampol-Merol, gdzie wykonaliśmy zabieg fungicydowo-regulacyjny. Miał on miejsce w odpowiedniej fazie rzepaku - wysokość 10 cm. Ze względu na silny, już drugi, nalot chowaczy dodatkiem do zabiegu był insektycyd Gradient 50 WG w dawce 0,6 kg/ha. Zabieg odżywczy i regeneracyjny rzepaku wykonaliśmy preparatami Agravita Bor 15 i Agravita Micro. W przypadku łączenia preparatów zawierających bor z fungicydami i insektycydami należy pamiętać o dodaniu Agravity Korektor w celu ustabilizowania pH cieczy roboczej na poziomie 5,5 (bor podnosi pH powyżej 7). Ta wartość jest idealna do działania preparatów insektycydowych i fungicydowych.

Podczas lustracji widzimy, że rzepak znajduje się w fazie BBCH 34/51 - w fazie formowania łodygi i początku pąkowania. Rzepaki na kolekcji mają widoczny pąk wierzchołkowy, co możemy zaobserwować na poniższych zdjęciach. Brak widocznych uszkodzeń powodowanych przez chowacze. W celu odpowiedniej lustracji plantacji przed szkodnikami należy pamiętać o odpowiedniej regulacji żółtego naczynia, które powinno znajdować się na odpowiedniej wysokości tzn. “rosnąć” wraz z rzepakiem.

Na wielu plantacjach możemy spotkać również uszkodzenia powodowane przez pchełkę rzepakową tzn. nadgryzienia w kątach liściowych. W tych miejscach pojawia się gnicie rzepaku i danego rozgałęzienia.

Odmiana
Wysokość
Faza
Porażenie przez choroby
LG Arnold
30 cm
BBCH 35/52

Sucha zgnilizna kapustnych - 0%

Ragnar
26 cm
BBCH 34/51

Sucha zgnilizna kapustnych - 0%

InVigor Dazzler
26 cm
BBCH 34/51

Sucha zgnilizna kapustnych - 0%

Zaplanowane zabiegi - kontrola nalotu słodyszka rzepakowego. Zabieg ten zostanie wykonany preparatem Nexide 60 CS 0,07 l/ha z dodatkiem preparatu Western 0,2 l/ha. Western zapewnia NOWE DZIAŁANIE FIZYCZNE powodujące unieruchomienie szkodnika. Jako że zabieg należy wykonać w ciągu dnia, przy jak największym nalocie szkodnika, zaleca się obserwację nalotów przy użyciu żółtych naczyń wyregulowanych na odpowiednią wysokość.

Suma opadów

0
marzec
0
kwiecień

Galeria

Ostatnie wydarzenia w Sokolnikach

maj 20, 2022

Sokolniki - majowa lustracja zbóż

Lokalizacja: Sokolniki 2021/2022

03.04.2022 II dawka azotu Canwil S z Siarką 280 kg/ha 14.04.2022 Zabieg odżywczy Agravita Aktiv…
maj 18, 2022

Majowa lustracja rzepaku w Sokolnikach

Lokalizacja: Sokolniki 2021/2022

29.04.2022 Zabieg odżywczy w fazie BBCH 55, ochrona insektycydowa W związku z fazą żółtego pąka…
kwiecień 07, 2022

Rzepak na Demo Farmie w Sokolnikach - wiosenne zabiegi i lustracja

Lokalizacja: Sokolniki 2021/2022

Po upływie 20 dni od zastosowania I wiosennej dawki azotu zastosowaliśmy II dawkę (Zaksan 33,5…
kwiecień 07, 2022

Lustracja plantacji zbóż w Sokolnikach

Lokalizacja: Sokolniki 2021/2022

Celem lustracji plantacji było sprawdzenie fazy rozwojowej pszenicy ozimej, sprawdzenie stanu porażenia przez choroby, a…
marzec 16, 2022

Warsztaty polowe w Sokolnikach

Lokalizacja: Sokolniki 2021/2022

16 marca br. Ampol-Merol zorganizował pierwsze warsztaty polowe połączone z lustracją Demo Farmy w Sokolnikach…
marzec 11, 2022

Demo Farma w Sokolnikach - pierwsza wiosenna lustracja zbóż

Lokalizacja: Sokolniki 2021/2022

Podczas pierwszej lustracji na Demo Farmie w Sokolnikach (11.03.2022) został określony stopień przezimowania. Biorąc pod…