Zieleniewo 2020/2021

wrześniowa lustracja rzepaku w Zieleniewie

Wrześniowa lustracja rzepaku w Zieleniewie

18.09.2020 odbyliśmy II lustrację plantacji na Demo Farmie w Zieleniewie. Rzepak znajdował się w fazie BBCH 14/15. Na liściach bez trudu możemy zauważyć pierwsze objawy suchej zgnilizny kapustnych i pierwsze zarodniki. Z tego względu, że rzepak znajduje się w fazie 4. liścia, jest to odpowiedni moment na regulacje. Dodatkowo na liściach widzimy dużą presję ze strony chorób. Dlatego w pierwszej kolejności planujemy zabieg fungicydowy. Połączenie fungicydu o działaniu regulacyjnym Toprex 0,3 l/ha oraz Agravity AKTIV 48 0,5 kg/ha zapewni nam bardzo dobry efekt regulacyjny. Ponadto powstrzymuje rozwój najgroźniejszych chorób w tym okresie tj. sucha zgnilizna kapustnych i czerń krzyżowych. A dodatkowo umożliwia lepsze rozłożenie rozety liściowej. Faza BBCH 14 jest to najlepszy moment na zastosowanie regulatora. Dodatkowo zostanie dodany insektycyd Karate Zeon 0,15 l/ha. Dodatkowo w tej lokalizacji nie został wykonany zabieg herbicydowy, ponieważ kolejny zabieg będzie stosowany przeciwko chwastom jedno- i dwuliściennym. W tym celu wykorzystamy preparat Rego 500 SC (1,65 l/ha) + Navigator 360 SL (0,25 l/ha) + Lampart 05EC (1 l/ha) + Applico (0,15 l/ha). Takim połączeniem zniszczymy uciążliwe chwasty dwuliścienne oraz samosiewy zbóż. Galeria

Ostatnie wydarzenia w Zieleniewie

wchody rzepaku w Zieleniewie

Siew rzepaku w Zieleniewie

Przedplonem plantacji rzepaku była pszenica ozima. Przedsiewnie zastosowano wapno w dawce 2 t/ha oraz nawóz Lubofoska 12-24 - 300 kg/ha.W związku z bardzo niekorzystnymi warunkami wilgotnościowymi uprawa była uproszczona. Siew rzepaku na Demo Farmie w Zieleniewie nastąpił 25.08.2020. Zostały zasiane nasze czołowe odmiany rzepaku: Ragnar, SY Annabella oraz nowości z portfolio Harvey i LE 18/406. Odmiana MTN Siła kiełkowania Wysiew Obsada Ragnar 4,81 98 2,75 kg/ha 40 Arnold 6,9 90 2,72 kg/ha 40 SY Anabella 6,04 90 3,0 kg/ha 40 Harvey 3,69 93 3,0 kg/ha 54 Ze względu na panujące warunki wilgotnościowe (w zasadzie ich brak) w tej lokalizacji postanowiliśmy zwalczać chwasty powschodowo w fazie BBCH 13/14 preparatami Rego 1,8 l/ha + Navigator 0,25 l/ha. 02.09.2020 Nastąpiła lustracja, rzepak znajdował się w fazie liścieni. W związku z zastosowaniem uproszczonej uprawy mamy do czynienia z bardzo dużym nasileniem samosiewów zbóż. Z tego względu w pierwszej kolejności zostanie zastosowany graminicyd w dawce dzielonej Lampart 05EC. Pierwszy zabieg zostanie wykonany w fazie 1 liści właściwych w dawce 1 l/ha. Kolejna dawka zostanie zastosowana w zależności od nasilenia chwastów. Bezpośrednio przed siewem nastąpił opad ok. 5 mm. Od momentu siewu do dnia lustracji spadło ok. 40 mm. Galeria

Kontakt

Informacje w sprawie zastosowanych
technologii i produktów:
tel. +48 664 000 733
demo-farma@ampol-merol.pl

Właścicielem programu jest:
Ampol-Merol Sp. z o.o.
ul. Mikołaja z Ryńska 28a
87-200 Wąbrzeźno
tel. 56 688 48 00
info@ampol-merol.pl

Bądź na bieżąco

Produkty dostarczają

kwalifikowany materiał siewny
Ampol-Merol dystrybutor nawozów i środków ochrony roślin